Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Selecții proiecte FAMI

5 iulie 2021

PROGRAM ANUAL 2022 AL SELECȚIILOR PUBLICE DE PROIECTE AFERENTE PROGRAMULUI NATIONAL – FONDUL PENTRU AZIL, MIGRAȚIE ȘI INTEGRARE

Programul anual 2022 al selecțiilor publice de proiecte aferente Programului National – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare – Click aici

Selecții în derulare

FAMI/22.02

Comisia de evaluare FAMI/22.02

Clarificări_is_FAMI/22.02_18.10.2022

IS_06.10.2022_PDF

IS_06.10.2022_word

ANUNȚ SELECȚIE FAMI/22.02

ANUNT ATRIBUIRE

Selecții încheiate

FAMI/22.01

Anunț de atribuire FAMI/22.01

IS 22.01 24.08.2022 rev – pdf

IS 22.01 24.08.2022 rev – word

IS_22.01_17.08.2022_word

IS_22.01_17.08.2022_pdf

ANUNȚ FAMI 22.01

comisie FAMI/22.01

FAMI/21.03

Obiectiv Specific/Obiectiv National

Obiectivul Specific 1 ”Azil”, Obiectiv național  2  – “Evaluare”,

Obiectivul Specific 2 ”Integrare/Migrație Legală”, Obiectiv Național 2 ”Integrare”

Acțiuni

Acțiunea 1 ”Gestionarea Informațiilor privind Tările de Origine”

Acțiunea 2 ”Elaborarea descrierilor de nivel de referință (DNR) pentru cele 6 niveluri de competență pentru limba română, conform Cadrului European Comun de Referință a Limbilor CECRL”

Acțiunea 3 ”Pregătirea interpreților vorbitori de limbi rare în vederea asigurării serviciilor de interpretare atât pentru solicitanții pe parcursul procedurii de azil (faza administrativă și judecătorească, procedura Dublin), cât și pentru beneficiarii de protecție internațională”

 is_21.03_-_13.09.2021.docx   is_fami21.03.pdf   is_fami21.03_revizie28.09.2021.pdf comisie_igi

FAMI/21.01

Obiectivul Specific 1 – Obiectiv național 3 – “Reinstalare”: 1. ”Operațiuni de selecție și relocare a persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională”

PDF iconis_21.01_08.01.2020.pdf(2.39 MB)

FAMI/20.02

Obiective specifice – Obiective naționale OS2 – ON2: Integrare/Migrație legală – Integrare OS1-ON1: Azil – Primire/Azil Acțiuni Acțiunea 1: Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România Acțiunea 2: Asistenţă şi consiliere juridică pentru SA și BPI Acțiunea 3: Asistență socială/materială pentru SA Acțiunea 4: Asistență medicală și psihologică pentru SA

Microsoft Office document iconinstructiuni_fami20.02.doc(5.35 MB)Microsoft Office document iconinstructiuni_fami20.02_revizia1.doc(5.3 MB)Microsoft Office document iconinstructiuni_fami20.02_revizia2.doc(5.32 MB) Microsoft Office document iconclarificari1.doc(39.5 KB)Microsoft Office document iconclarificari_2_0.doc(65.5 KB)Microsoft Office document iconclarificari_3.doc(34 KB)Microsoft Office document iconclarificari_4.doc(41 KB)Microsoft Office document iconclarificari_5.doc(75.5 KB)Microsoft Office document iconclarificari_6.doc(40.5 KB)Microsoft Office document iconclarificari_7.doc(33 KB)Microsoft Office document iconclarificari_8.doc(75.5 KB) Microsoft Office document iconcomisie_selectie_fami_20.02.doc(43 KB) PDF iconanunt_de_atribuire.pdf(2.89 MB)

FAMI/20.03

Obiectivul Specific 2 – Obiectiv național 2 – “Integrare / Migrație legală – Integrare”: 1. ” Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România”, 2. ” Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare”, Obiectivul Specific 3 – Obiectivul Național 1 – ”Returnare – Măsuri de însoțire”: 3. ” Asistență juridică a străinilor luați în custodie publică” 4. ” Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică” 5. ”Suport temporar pentru persoane tolerate”

PDF iconinstructiuni_fami_20.03_sip_final_15.09.2020.pdf(2.06 MB) PDF iconinstructiuni_fami_20.03_rev.1_-_17.09.2020_sip.pdf(2.07 MB) PDF iconclarificari_1.pdf(1.91 MB)PDF iconclarificari_2.pdf(6.63 MB)PDF iconsolicitare_clarificari.pdf(722.74 KB)PDF iconclarificari.pdf(1002.13 KB) PDF iconanunt_atribuire_fam_i20.03.pdf(1.18 MB)

FAMI/20.01
FAMI 20.01

Obiectivul Specific 2 – Obiectiv național  2  – “Integrare / Migrație legală – Integrare”

Obiectivul Specific 3 – Obiectiv național  1  – “Returnare – Măsuri de însoțire”

Obiectivul Specific 3  – Obiectiv național 2  – “Returnare – Măsuri de returnare”

Acțiuni

Acțiunea 1 ”Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România” (ON2)

Acțiunea 2 ”Monitorizarea măsurilor de returnare forţată” (ON1)

Acțiunea 3 „Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine” (ON2)

Fişieris_20.01_18.03.2020_final.docx(1.22 MB) Fişieris_20.01_revizie_27.03.2020.docx(1.22 MB) Fişierclarificari_20.01_27.03.2020.docx(68.47 KB)Fişieris_20.01_revizie_27.03.2020.docx(1.22 MB) Fişiercomisie_selectie.docx(26.13 KB) PDF iconanunt.pdf(1.5 MB)

FAMI/19.03

OS2 – Integrare/Migrație legală / ON2 – Integrare Acțiune – Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare

Fişierinstructiuni_19.03.docx(1.2 MB) Microsoft Office document iconcomisi1.doc(30.63 KB) Microsoft Office document iconanunt_de_atribuire_19.03.doc(40.5 KB)

FAMI/19.02

OS1 Azil / ON2 Evaluare
Acţiune 1 – Gestionarea Informaţiilor din Ţările de Origine
OS2 Integrare/Migrație legală / ON2 Integrare
Acțiune 2 – Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România – regiunea 1

Fişierinstructiuni_19.02.docx(1.24 MB) Fişierinstructiuni_19.02_revizuite_20.08.2019.docx(1.21 MB)Fişierinstructiuni_19.02_revizuite_21.08.2019.docx(1.21 MB) Fişierclarificari_19.02_19.08.2019.docx(61.22 KB)Fişierclarificari_19.02_21.08.2019.docx(62.38 KB) Fişiercomisie_evaluare.docx(31.86 KB)Microsoft Office document iconanunt_de_atribuire_19.02.doc(37.5 KB)

FAMI 19.01

OS1 Azil/ ON1 Recepție/Azil

Acțiune 1 – Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil

Acțiune 2 – Acordarea de asistența materială/socială solicitanților de azil

Actiune 3 – Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților azil OS2 Integrare/Migrație legală/ ON2 Integrare

Acțiune 4 – Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România

INFORMARE BENEFICIARI

In conformitate cu Instructiunile pentru beneficiari revizuite, noua data limita pentru depunerea cererilor de finantare este 28.05.2019, ora 09.00

Fişierinstructiuni_19.01_vers.24.04.2019_final.docx(1.21 MB) Fişierinstructiuni_19.01_revizuite_15.05.2019.docx(1.21 MB)Microsoft Office document iconanunt_de_atribuire_19.01.doc(52.5 KB) Fişiercomisie_evaluare.docx(30.99 KB)

FAMI 18.04

Obiective Specifice PN-FAMI – OS1. Azil

Obiective Naţionale PN-FAMI – ON 3. Relocare

Acţiuni

Acțiunea 1. Suport pentru misiunile de selecție IGI, asistență și transfer în România pentru refugiații relocați (18 luni)

Acțiunea 2. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (24 luni)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (24 luni)

Acțiunea 4  Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (24 luni)

Acțiunea 5  Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (24 luni)

Fişierinstructiuni_18.04_10.10.2018.docx(1.11 MB) PDF iconclarificari_nr._1_22.10.2018.pdf(885.07 KB)Fişiercompletare_clarificare_nr._1_23.10.2018.docx(23.09 KB) Fişiercomisie_18.04_10.10.2018_1.docx(104.42 KB) Microsoft Office document iconanunt_de_atribuire_18.04.doc(50 KB)

FAMI 18.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS2. Integrare/Migrație legală

Obiective Naționale PN-FAMI

 (OS2) ON 2. Integrare

Acțiuni

Acțiunea 1. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document iconinstructiuni_18_03_30.05.2018.doc(4.34 MB)

FAMI 18.02

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migrație legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

(OS1) ON 1. Recepție/Azil

(OS2) ON 2. Integrare

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (OS1 – ON1)

Acțiunea 2. Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (OS1 – ON1)

Acțiunea 3. Asigurarea accesului la locuințe a beneficiarilor de protecție internațională pe parcursul programului de integrare (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_18.02_11.04.2018.doc (1.35 MB) Microsoft Office document icon instructiuni_revizuite_24.04.2018.doc (4.4 MB) Fişier clarificari_19.04.2018.docx (14.51 KB)Fişier clarificari-24.04.2018.docx (13.71 KB)Fişier clarificari_08.05.2018.docx (13.87 KB)Fişier clarificari_8.05.2018.docx (14.56 KB) Fişier anunt_de_atribuire_18.02.docx (18.8 KB)

FAMI 18.01

Obiective Specifice PN-FAMI

OS3. Returnare

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON 1. Măsuri asociate

Acţiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON1)

Fişier instructiuni_18.01.docx (598.21 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare_selectie_fami_18.01.doc (33.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_18.01.doc (35 KB)

FAMI 17.04

Obiective Specifice PN-FAMI

OS3 Returnare

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON1 Măsuri asociate

Acţiuni

Acțiunea 1. Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1 – PF 1a)

Acțiunea 2. Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică, precum și minorilor care fac obiectul unei decizii de returnare (ON1 – PF 1a -b)

Acțiunea 3. Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1 – PF 1c)

Acțiunea 4 Pregătire cooperare instanțe pe linie de migratie si luare in custodie publica (ON1 – PF 2a)

Microsoft Office document icon instructiuni_solicitanti_fami_17_04_site.doc (1.69 MB) Fişier instructiuni_revizuite_25.08.docx (1.09 MB)Fişier instructiuni_revizuite_01.09.docx (1.36 MB) Fişier clarificari.docx (12.67 KB)Fişier clarificari_31.08.2017.docx (14.73 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare_selectie_fami_17.04_site_igi.doc (32.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.04.doc (43.5 KB)

FAMI 17.03

Obiective Specifice PN-FAMI

OS1. Azil

OS2. Integrare/Migraţie legală

Obiective Naţionale PN-FAMI

ON1. Recepţie/Azil – OS1.

ON2. Evaluare – OS1.

ON2. Integrare – OS2.

Acţiuni

Asistenţă şi consiliere juridică pentru SA (OS1 – ON1)

Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA (OSA – ON2)

Crearea de indicatori specifici, standarde unitare şi materiale didactice pentru uzul practicienilor (OS2 – ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_solicitanti_fami_17_03.doc (1.39 MB) Fişier clarificari_1.docx (12.66 KB)Fişier clarificari_2.docx (10.32 KB) Fişier comisie.docx (16.22 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.03.doc (42.5 KB)

FAMI 17.02

Obiectiv specific 2 – Integrare/Migrație legală

Obiectiv național 2 – Integrare

Acțiuni

Integrare socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON2)

Anunt din data de 22.03.2017

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță modificarea Instrucțiunilor pentru solicitanți în ceea ce privește modificarea indicatorilor privind numarul de beneficiari ai unei forme de protectie /straini cu sedere legala in Romania care beneficiaza de stimulente financiare (150 lei) pentru finalizarea unor activitati de integrare.

Modificarile se regasesc in varianta revizuita a Instructiunilor pentru solicitanti din data de 22.03.2017, Rev_IS_22032017.  

Anunţ din data de 14.03.2017

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță modificarea Instrucțiunilor pentru solicitanți în ceea ce privește:

– introducerea în cadrul modelului de buget aferent Raportului intermediar/final   ”Cheltuieli pe capitole de buget ” a  coloanelor  3 (Sume efectiv cheltuite raportare intermediară) și  (Sume efectiv cheltuite raportare finală);

– introducerea Anexei 10 (Situația plăților efectuate în cadrul liniei de buget „Costuri care derivă în mod direct din cerinţele legate de finanţarea UE”) și renumerotarea celorlalte anexe;

– introducerea în antetul tuturor anexelor a următoarele informații:

Beneficiar
Titlu proiect:
Fond:
Cod proiect:
Perioada implementare

Modificările sunt evidențiate în documentul revizuit al Instrucțiunilor pentru solicitanți

Microsoft Office document icon instructiuni_fami_17.02.doc (1.49 MB) Microsoft Office document icon rev_is_22032017.doc (1.87 MB) Fişier 1_clarificari_rev_24.03.2017.docx (37.75 KB) Microsoft Office document icon comisie_evaluare.doc (34.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.02.doc (48.5 KB)

FAMI 17.01

Obiectiv specific 3 – Returnare

Obiectiv Națíonal 1 – Măsuri asociate

Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (ON1)

Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)

Microsoft Office document icon instructiuni_fami_17.01.doc (1.38 MB) Microsoft Office document icon clarificari_17.01.doc (33 KB) Microsoft Office document icon comisie_17.01.doc (34.5 KB) Microsoft Office document icon anunt_de_atribuire_17.01.doc (40 KB)

FAMI 16.01

Obiectiv specific 2 – Integrare
Obiectiv Națíonal 2 – Integrare

Acțiuni
Măsuri de informare vizând sprijinirea integrării RTT și BP, consultări între comunitățile de RTT și actorii relevanți (ON2)
Crearea de surse de documentare, instrumente, rețele și instrumente de cercetare (ON2)
Crearea de indicatori specifici, standarde unitare și materiale didactice pentru uzul practicienilor (ON2)

FAMI 16.04

Obiectiv specific 3 – Returnare
Obiectiv Națíonal 1 – Măsuri asociate
Obiectiv National 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

FAMI 16.02

Obiectiv specific 1 – Azil
Obiectiv Națíonal 2 – Evaluare

Acțiuni
Acțiunea: Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)

FAMI 16.03

Obiectiv specific 1 – Azil Obiectiv Națíonal – Recepţie/Azil Acțiuni Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1) Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)

Fişier anunt_de_atribuire_16.03.docx (19.99 KB)

FAMI 16.05

Obiectiv specific 1 – Azil
Obiectiv Națíonal 3 – Relocare

Acțiuni
Transferul în România a 20 persoane relocate (ON3)
Transferul în România a 80 persoane relocate (ON3)

FAMI 15.04

Obiectiv specific 3 – Returnare
Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată

FAMI 15.03

Obiectiv specific 2 – Integrare/Migratie legală
Obiectiv Națíonal 2 – Integrare

Acțiuni
Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România (ON2)

FAMI 15.02

Obiectiv specific 3 – Returnre
Obiectiv Națíonal 1 – Măsuri asociate
Obiectiv Națíonal 2 – Măsuri de returnare

Acțiuni
Returnarea voluntară umanitar asistată și reintegrarea străinilor în țările de origine (ON2)
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare (ON1)
Asistenţă materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică (ON1)
Acordarea de asistență medicală și psihologică străinilor cu statut de tolerare pe teritoriul României (ON1)

FAMI 15.01

Obiectiv specific 1 – Azil
Obiectiv Națíonal 1 – Recepţie/Azil
Obiectiv Națíonal 2 – Evaluare

Acțiuni
Acordarea de asistență juridică solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență socială/materială solicitanților de azil (ON1)
Acordarea de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil (ON1)
Gestionarea Informațiilor din Țările de Origine (ON2)

  • Calendar Selecții FAMI

PROGRAM ANUAL 2020 AL SELECTIILOR PUBLICE DE PROIECTE AFERENTE PROGRAMULUI NATIONAL – FONDUL PENTRU AZIL, MIGRATIE SI INTEGRARE

Programul anual 2021 al selectiilor publice de proiecte aferente Programului National – Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare revizuit calendar_selectii_2021_revizuit.pdf

Programul anual 2021 al selectiilor publice de proiecte aferente Programului National – Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare programul_anual_al_selectiilor_publice_proiecte_de_grant_-_2021.pdf

Propgramul anual 2020 revizuit al selectiilor publice de proiecte aferente Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare program_anual_al_selectiilor_publice_2020_revizuit.pdf

Programul anual 2020 al selecțiilor publice de proiecte aferente Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare Program_anual_al_selectiilor_publice_2020.docx

Programul anual 2019 al selecțiilor publice de proiecte aferente Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare calendar_selectii_granturi_2019.pdf

Programul anual 2018 al selecțiilor publice de proiecte aferente Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare program_anual_al_selectiilor_publice_2018.pdf

Programul anual 2017 al selecțiilor publice de proiecte aferente Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Revizuirea 1- calendar_selectii_2017_revizia_1.doc

Revizia 2 – calendar_selectii_2017_revizia_2.doc Programul anual 2017 al selecțiilor publice de proiecte aferente Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut