Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Legislație

Ordonanța de urgență nr. 204 din 23 noiembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrarea și ședere pe teritoriul României (formă actualizată aprilie 2021).

…………………………………………………………………………………………………………………………

H.G. nr. 898 din  7 septembrie 2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere ale documentelor de călătorie precum și al altor documente  care se eliberează străinilor (formă actualizată aprilie 2021).

………………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luați în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor de interne, nr. 121/2014 (formă actualizată martie 2021)

………………………………………………………………………………………………………………………….

OUG nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România (formă actualizată mai 2023)

………………………………………………………………………………………………………………………….

H.G. nr. 1.448 din 08 decembrie 2022 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari

………………………………………………………………………………………………………………………..

HG nr. 639 din 20 iunie 2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări (formă actualizată mai 2019)

………………………………………………………………………………………………………………………….

OUG nr.102 din 14 iulie 2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene (formă actualizată Iulie 2022)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Legea nr.122 din 04 mai 2006 privind azilul în România (formă actualizată Iulie 2022)

………………………………………………………………………………………………………………………..

OG 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (formă actualizată octombrie 2019) 

………………………………………………………………………………………………………………………..

OG nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (formă actualizată Decembrie 2022)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statutul polițistului (formă actualizată Noiembrie 2022)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.

Sari la conținut