Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Solicitare informații. Legislație

Inspectoratul General pentru Imigrări asigură accesul la informațiile de interes public, prin intermediul Biroului  Informare și Relații Publice și al persoanelor desemnate în acest scop, la cererea oricărei persoane sau din oficiu.

Persoane desemnate :

Comisar șef de poliţie DOSPINESCU-BORNEMISA Maria

Agent șef principal de poliție CÎRCEA Georgiana Monica

Telefon: 021.410.00.42
Fax: 021.410.75.01
E-mail: presa.igi@mai.gov.ro

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislație:

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primire.

Modalitate de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă.

Taxe:

  • 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informații și imagini disponibile pe hârtie format A4;
  • Contul în care se efectuează plata taxei de copierea documentelor solicitate în temeiul Legii 544/2001privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare: BANCA – A.T.C.P.M.B, CONTUL IBAN – RO93TREZ7005005XXX001788     COD FISCAL – 22084517.

Listă cuprinzând documentele de interes public

Listă cu documente produse / gestionate de instituție

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2023

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2022

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2021

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul  2020

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul  2019

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2018

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2017

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2016

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2015

Raport privind evaluarea implementării Legii 544/2001 în anul 2014

ULTIMA
ORĂ

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI BIHOR, ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ACESTUI AN

Sari la conținut