Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Mecanismul Financiar Norvegian

Granturile Norvegiene reprezintă scheme de finanţare nerambursabilă şi îşi propun, ca obiective generale, să contribuie la reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv la întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare. Granturile Norvegiene sunt cunoscute şi sub denumirea de „Mecanismul Financiar Norvegian”.

Un obiectiv prioritar al Granturilor Norvegiene îl reprezintă întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare. Astfel, toate programele finanţate prin Grant trebuie să cuprindă iniţiative de interes reciproc şi proiecte care să conveargă spre îndeplinirea acestui deziderat şi să aloce o parte din finanţarea fiecărui program în acest sens. Strângerea relaţiilor bilaterale generează avantaje mutuale instituţiilor şi organizaţiilor atât din ţările beneficiare, cât şi din statul donator.

 

În data de 14 octombrie 2016 au fost semnate Memorandumurile de Înțelegere prin care România beneficiază de 502,5 milioane euro fonduri externe nerambursabile prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 iar IGI a fost desemnat promotor de proiect, pentru Aria de programare nr. 18 Azil și Migrație.

În cadrul Ariei de cooperare 18 – Azil – Migraţie, toate proiectele trebuie să contribuie la un sistem de azil funcţional care să permita accesul solicitanţilor de azil la proceduri de azil, în conformitate cu instrumentele juridice ale sistemului europan comun de azil, cu accent pe nevoile minorilor neînsoţiţi şi ale grupurilor vulnerabile.

PROIECT in faza de dezvoltare

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut