Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Cooperare

Experții IGI participă activ la grupurile de lucru organizate la nivelul Consiliului Uniunii Europene pentru promovarea poziţiei României cu ocazia negocierilor privind diversele propuneri de acte legislative în domeniul migrației și azilului. Prevederile directivelor, regulamentelor sau deciziilor adoptate la nivel European sunt implementate apoi în legislația națională conform obligațiilor asumate de România în calitate de Stat Membru UE.

Pe de altă parte, reprezentanții instituției noastre participă la toate grupurile de lucru organizate de Comisia Europeană pentru discutarea aspectelor practice legate de transpunerea legislației comunitare în domeniul migrației și azilului la nivelul tuturor Statelor Membre.

Exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2019, presupune promovarea și susținerea priorităților României ca Stat Membru, concomitent cu coordonarea grupurilor de lucru organizate la nivel european pe domeniul de competenţă, reprezentanții IGI participând la activitățile pregătitoare organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul General pentru Imigrări cooperează cu organizațiile internaționale cu atribuții în domeniu, precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați sau Organizația Internațională pentru Migrație, pentru implementarea politicilor în materie de migrație și azil, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, dar și cu alte organizații active în acest domeniu.

IGI participă, de asemenea, cu experți, la diversele inițiative regionale, dialoguri sau alte formate de cooperare în materie de migrație, mobilitate, prevenirea și combaterea migrației ilegale, readmisie, protecție internațională: Procesul Budapesta, Procesul Khartoun, Forumul Salzburg, Procesul Praga, Parteneriatul Estic. La acestea participă, pe lângă Statele Membre, și alte țări din vecinătatea UE.

O prioritate în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene o constitunie cooperarea cu cele două agenții europene relevante pentru domeniul imigrației și azilului:

  • Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA) (https://www.easo.europa.eu) – agenția Uniunii Europene pentru intensificarea cooperării practice pe probleme de azil și pentru sprijinirea statelor membre în îndeplinirea obligațiilor ce le revin, la nivel european și internațional. A fost înființată prin Regulamentul nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și joacă un rol important în punerea în aplicare în mod concret a sistemului european comun de azil (SECA). În calitate de centru de expertiză în materie de azil, oferă sprijin practic, tehnic și operațional statelor membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

          Inspectoratul General pentru Imigrări este Punct Național de Contact în relația cu BESA și participă cu experți la activitățile operative și neoperative în domeniul azilului

  • Agenția Europeană a Poliției de Frontieră și a Gărzii de Coastă (FRONTEX) (http://frontex.europa.eu) – agenția Uniunii Europene care ajută statele membre ale UE și țările asociate la spațiul Schengen să gestioneze frontierele externe, contribuind la armonizarea controalelor la frontieră pe teritoriul Uniunii. Agenția promovează, coordonează și contribuie la dezvoltarea managementului frontierelor uniunii în concordanță cu Carta UE a Drepturilor Fundamentale și cu conceptul de management integrat al frontierei. Agenția facilitează cooperarea între autoritățile de frontieră din fiecare țară a UE, oferind asistență tehnică și expertiză. A fost înființată prin Regulamentul Consiliului nr. 2004/2007, iar atribuțiile și organizarea agenției au fost actualizate prin Regulamentul UE nr, 1624 /2016.

        Inspectoratul General pentru Imigrări participă cu experți la activitățile operative și neoperative în materie de returnare.

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut