Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Fondul pentru Azil Migrație și Integrare 2021-2027

În această secțiune sunt publicate anunțurile privind apelurile de proiecte, conform calendarului privind lansările de apeluri, publicate pe pagina dedicată

Lansare apel AM2A1B – Tranzitia de la asistenta de urgenta la includerea sociala si sustenabila si autonoma a refugiatilor ucraineni in societatea romaneasca – componentele 2 si 3

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM2A1B – Tranziția de la asistența de urgență la includerea socială și sustenabilă și autonomă a refugiaților ucraineni în societatea romănească – componentele 2 si 3

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 11.003.850 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 20 iunie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM2A1B

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului:

Actualizare 24.05.2024:

Rezultat consultare publică ghid specific AM2A1B (2)

Rezultat consultare publică ghid specific AM2A1B(1)

AM41C Operațiuni de selecție și relocare a persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM41C – Consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare în Uniune și prin alte căi legale de obținere a protecției în Uniune

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.000.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM41C

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM41C

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM41C-Relocare

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit vers. 2.0

Solicitări/Întrebări+ răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere revizuită

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

Ghid specific apel AM41C Relocare - vers.3

AM32A Sprijinirea returnării voluntare asistate, a regăsirii familiei și a reintegrării, respectând totodată interesul superior al copilului

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM32A – Sprijinirea returnării voluntare asistate, a regăsirii familiei și a reintegrării, respectând totodată interesul superior al copilului

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.000.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM32A

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM32A

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM32A

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

Ghid specific apel AM32A - RVAR vers .3

AM31G Suport temporar pentru persoane tolerate

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM31G – Suport temporar pentru persoane tolerate

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 1.800.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM31G

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM31G

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM31G-3-Alternative-locuinte-returnati

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit - vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

AM31F Asistență juridică acordată străinilor luați în custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM31F – Asistență juridică acordată străinilor luați în custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 600.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM31F

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM31F

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM31F-Asistenta-juridica-returnati

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 13.03.2024:

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit - vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari AM31E, AM31F si AM11A

Decizie OI. nr. 4

AM31E Consiliere si asistenta materiala acordata migranților aflați in custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM31E – Consiliere si asistenta materiala acordata migranților aflați in custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 3.100.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM31E

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM31E

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM31E-Asistenta-materiala-returnati

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit-vers. 2.0

Solicitări/întrebări+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari AM31E, AM31F si AM11A

Decizie OI. nr. 4

AM22G Asigurarea accesului la locuințe a resortisantilor state terte

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM22G – Asigurarea accesului la locuințe a resortisantilor state terte

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 3.330.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22G

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM22G

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM22G-Locuinte

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

Apel AM22F – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 6

Organismul Intermediar Fondul Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:

AM22F – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 6

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 3.221.112 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22F

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM22F-Regiunea-6

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+ răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

AM22E – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 5

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM22E – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 5

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.227.709 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22E

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM22E-Regiunea-5

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

AM22D Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 4

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM22D – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 4

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.227.709 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22D

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM22D-Regiunea-4

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

AM22C Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 3

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM22C – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 3

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.227.709 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22C

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM22C

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM22C-Regiunea-3

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+ răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

AM22B Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 2

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM22B – Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 2

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.227.709 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM22B

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM22B-Regiunea-2

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Decizie OI. nr. 4

Clarificari generale 3

AM11A Asistenţă şi consiliere juridică pentru solicitanții de azil

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM11A Asistenţă şi consiliere juridică pentru solicitanții de azil

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.000.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM11A

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM11A

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM11A-As.-juridica-S.A-2

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 13.03.2024:

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari AM31E, AM31F si AM11A

Decizie OI. nr. 4

AM11B Asistență socială/materială pentru solicitanții de azil

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM11B Asistență socială/materială pentru solicitanții de azil

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.750.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM11B

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM11B

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM-11B-As.-materiala-S.A

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Decizia OI nr. 3

Cerere de finanțare

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

AM11C Asistență medicală și psihologică pentru solicitanții de azil

Organismul Intermediar Azil, Migrație și Integrare, Inspectoratul General pentru Imigrări / MAI, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare:

AM11C Asistență medicală și psihologică pentru solicitanții de azil

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.750.000 lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 19 martie 2024, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM11C

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghid specific aferent apelului:

Clarificari cu caracter general

Clarificari - consultare publica - AM11C

Decizie nr. 2 de aprobare a Ghidului Specific

Ghid specific AM-11C-As.medicala-S.A

Cerere de finanțare

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apel

Actualizare 28.02.2024:

Solicitări/întrebări primite+răspunsuri

Ghidul specific a fost revizuit- vers. 2.0

Decizie OI nr. 3

Cerere revizuită

Actualizare 05.03.20224:

Clarificari generale 3

Decizie OI. nr. 4

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut