Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială

POIDS (Cadru legal)

Programul are o importantă componentă socială, cu mai multe obiective, cum ar fi: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, creșterea calității serviciilor sociale, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile, creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației vulnerabile și creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ.

POIDS are o alocare de 3,4 miliarde euro, dintre care 2,39 miliarde vor proveni din Fondul Social European (FSE+), 574 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 519 milioane de euro de la Bugetul de Stat

POIDS are ca țintă o mare paletă de grupuri vulnerabile: persoane din mediul rural, familii monoparentale, persoane fără locuință, familii cu o situație materială precară, migranți, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței domestice, etc.

Cele opt axe prioritare ale POIDS sunt:

  • Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
  • Protejarea dreptului la demnitate socială
  • Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale
  • Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
  • Servicii de suport pentru persoane vârstnice
  • Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I)
  • Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II)
  • Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
  • Ajutorarea persoanelor defavorizate

Proiecte POIDS

ULTIMA
ORĂ

TÂNĂR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

Sari la conținut