IGI
Ministerul Afacerilor Interne
Informații utile

2

iun.

2022

2 iun. 2022

Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) depune toate eforturile, inclusiv prin suplimentarea personalului acolo unde situația o impune, astfel încât beneficiarilor de protecție temporară să li se acorde toate drepturile prevăzute de legislația națională și europeană […citește în continuare]


Calculator online viză de scurtă ședere

Pentru a aplica regula de 90 de zile / 180 de zile, a fost dezvoltat un calculator pentru publicul larg și pentru autoritățile statelor membre. Calculatorul este doar un instrument de ajutor și nu constituie un drept de ședere pentru o perioadă rezultată din calculul său. Este întotdeauna responsabilitatea autorităților competente ale statelor membre (în special a polițiștilor de frontieră) să pună în aplicare dispozițiile și să ia o decizie cu privire la durata șederii autorizate sau la depășirea sejurului.

Sistem pentru anunțarea găzduirii/cazării străinilor

Portalul se adresează străinilor intrați legal pe teritoriul României, precum şi persoanelor care îi găzduiesc și care au obligaţia să anunţe despre aceasta structura de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării şi, respectiv, a găzduirii străinilor.

Portal IGI (Cereri online)

Prin lansarea serviciului de depunere a cererilor online, Inspectoratul General pentru Imigrări oferă aplicanţilor, posibilitatea de face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea online a documentelor justificative, înainte de prezentarea la ghişeul de lucru cu publicul. Prin această metodă de lucru, Inspectoratul General pentru Imigrări, urmăreste scurtarea timpului de aşteptare în faţa ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.


Comunicate de presa
Sari la conținut