Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Libera circulație

Intrarea în România a cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene și a membrilor de familie ai acestora

Sunteți cetățean al unui stat din Uniunea Europeană (UE) din Spațiul Economic European (SEE) sau al Confederației Elvețiene și doriți să veniți în România? Puteți intra prin orice punct de trecere a frontierei dacă prezentați un document național de identitate valabil, pașaportul sau alt document care va atesta identitatea și este recunoscut de statul român.

Consultaţi lista statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European.

Cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene pot intra și rămâne pe teritoriul României potrivit dreptului la liberă circulație și rezidență acordat de legislația statului român, în conformitate cu prevederile europene. Dacă rămâneți în România mai mult de 3 luni trebuie să vă înregistrați rezidența (obțineți un certificat de înregistrare) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Intrarea în România a membrilor de familie care nu sunt cetățeni UE/SEE/Confederației Elvețiene 

Dacă sunteți membru de familie cu cetățenia unui stat nonUE/SEE/Confederația Elvetiană puteți intra pe teritoriul României prin toate punctele de trecere a frontierei dacă prezentați un pașaport și o viză de intrare valabilă. Viza este necesară în cazul în care veniți dintr-un stat pentru care este impus acest lucru pentru intrarea în România.

Consultaţi lista statelor ai căror cetăţeni nu au nevoie de viză pentru a intra în România.

Consultaţi lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra în România.

Viza de intrare se acordă, la cerere, de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Centrului Național de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 48 de ore și fără plata taxelor consulare.

Consultaţi lista misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

Pentru obținerea vizei trebuie să prezentați următoarele documente:

 1.  cererea tip;
 2.  pașaportul valabil;
 3. pașaportul sau actul de identitate al cetățeanului UE/SEE/Confederației Elvețiene (original și copie); în cazul în care cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene se află deja pe teritoriul României;
 4. documente din care rezultă că solicitantul de viză urmează să însoțească pe cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene al cărui membru de familie este sau se alătură acestuia, pe teritoriul României. În cazul în care cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene este înregistrat cu rezidență pe teritoriul României, este suficientă prezentarea copiei documentului care atestă acest lucru.
 5.  după caz, următoarele documente:
  1. documente doveditoare a căsătoriei, respectiv a legăturii de rudenie cu cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene, pentru membrii de familie (certificat de căsătorie, certificat de naștere, etc.);
  2. documente emise de autoritățile din statul UE/SEE prin care se poate dovedi că solicitantul vizei este membru de familie al cetățeanului UE/SEE/Confederației Elvețiene, se află în întreținerea sau gospodărește împreună cu cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene sau se află în întreținerea acestuia și din motive medicale grave are nevoie de asistentă cetățeanului UE/SEE/Confederației Elvețiene;
  3. documentul care atestă faptul că relația de parteneriat cu cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene a fost înregistrată în statul UE/SEE/Confederația Elvețiana (în cazul parteneriatului înregistrat) sau documente care atestă că solicitantul vizei are o relație de conviețuire de lungă durată cu cetățeanul UE/SEE/Confederației Elvețiene (în cazul parteneriatului neînregistrat);

Refuzul eliberării vizei se comunică solicitantului în scris, iar comunicarea va conține prezentarea motivelor care au stat la baza refuzului, informații privind autoritatea unde poate fi contestată decizia și termenul de depunere a contestației;

 Excepțiile de la viza de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetățeni UE/SEE

 Membrul de familie care nu este cetățean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obținerii unei vize de intrare, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 1. însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alăturã unui cetãţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;
 2. deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României;
ULTIMA
ORĂ

POLIȚIȘTII DE IMIGRARI AU FOST LA DATORIE ȘI ÎN ULTIMELE 48 DE ORE

Sari la conținut