Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Acordarea rezidenței permanente

3 iunie 2021

Dacă sunteți cetățean UE/SEE/ sau membru de familie al acestuia și aveți o ședere continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 5 ani puteți solicita acordarea rezidenței permanente.

Valabilitatea cărții de rezidență permanentă este de 10 ani de la data emiterii, cu excepția celor care se eliberează persoanelor cu vârstă de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.

Pentru obținerea cărții de rezidență permanentă (documentul care atestă rezidența permanentă pe teritoriul României) trebuie să depuneți la serviciile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți următoarele documente:

 1. Pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană
  1. cerere tip;
  2. cartea de identitate sau pașaportul (valabile) în original și copie;
  3. certificatul de înregistrare în original și copie;
  4. acte și documente care să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege cu privire la legalitatea și continuitatea rezidenței*, în vederea obținerii dreptului de rezidență permanentă;
  5. taxe
 2. Pentru membrii de familie (din state nonUE/SEE/Confederaţia Elveţiană)
  1. cerere tip;
  2. paşaportul (valabil) în original și copie;
  3. cartea de rezidență în original și copie;
  4. acte și documente care să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege cu privire la legalitatea și continuitatea rezidenței*, în vederea obținerii dreptului de rezidență permanentă;
  5. taxe

*Condiția legalității și continuității rezidenței

Condiția referitoare la legalitate este considerată îndeplinită atunci când:

 1. ați avut, până la 31.12.2006, un drept de ședere pe teritoriul României în conformitate cu prevederile OUG 194/2002 cu modificările și completările ulterioare, iar după data de 01.01.2007 v-ați exercitat dreptul de liberă circulație și rezidență potrivit prevederilor OUG 102/2005 cu modificările și completările ulterioare.
 2. împotriva dumneavoastră nu a fost dispusă nici o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României potrivit OUG 194/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau o măsură de limitare sau restrângere a dreptului la liberă circulație și rezidență potrivit OUG 102/2005, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea continuității șederii în România nu sunt considerate întreruperi următoarele situații: absențele temporare de pe teritoriul României care nu depășesc 6 luni, absența pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, absența motivată de starea de graviditate și de naștere, datorată unei boli grave. Nu sunt considerate întreruperi nici absențele pentru participarea la programe de învățământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau țară terță, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.

Dovada continuității rezidenței cade în sarcina solicitantului și poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

Dreptul de rezidență permanentă se pierde în cazul unei absențe de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.

Cărţile de rezidenţă permanentă eliberate cetăţenilor Uniunii Europene până la intrarea în vigoare a Legii nr.247/20.07.2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, îşi menţin valabilitatea până la data expirării lor.

La preschimbarea cărții de rezidență permanentă ca urmare a expirării, solicitantul trebuie să depună cu 30 de zile înainte de expirarea documentului următoarele:

 1. cerere tip (după caz);
 2. pașaportul valabil sau cartea de identitate valabilă, în cazul cetățeanului Uniunii Europene;
 3. cartea de rezidență permanentă;
 4. taxe

În situația preschimbării cărții de rezidență permanentă ca urmare a modificărilor intervenite cu privire la nume, prenume, cetățenie și adresa de rezidență, solicitantul va depune:

 1. cerere tip (după caz);
 2. pașaportul sau cartea de identitate (valabile) în original și copie;
 3. cartea de rezidență permanentă;
 4. dovada modificării survenite (cu excepția adresei de rezidență care se declară);
 5. taxe
ULTIMA
ORĂ

11 STRĂINI CARE AU FOST DEPISTAȚI ÎN TENTATIVĂ DE TRECERE FRAUDULOASĂ A FRONTIEREI DE STAT, AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD

Sari la conținut