Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Înregistrarea rezidenței

3 iunie 2021

 

Rezidența în România a cetățenilor din statele UE/SEE/Confederația Elvețiana și a membrilor de familie

Sunteți cetățean al unui stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană și doriți să stați mai mult de 3 luni pe teritoriul României? Atunci trebuie să vă înregistrați rezidența la fomațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți.

 

 Documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări care atestă rezidența în România sunt:

  •  certificat de înregistrare (pentru cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene),
  •  carte de rezidență (pentru membrii de familie ai cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană),
  •  carte de rezidență permanentă (atât pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană, cât și pentru membrii lor de familie).

Cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene și membrii lor de familie pot lucra pe teritoriul României în mod dependent/independent în aceleași condiții ca și cetățenii români (pe baza unui contract individual de muncă, contract de detașare, aviz, etc.).

Pentru obținerea certificatului de înregistrare/cărții de rezidență trebuie să prezentați, la formațiunile teritoriale ale IGI din județul în care locuiți, o serie de documente, în funcție de scopul șederii în România.

Certificatul de înregistrare se emite în aceeași zi și este valabil pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai puțin de un an. Cartea de rezidență se emite în 90 de zile de la data depunerii cererii. Valabilitatea cărții de rezidență este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidență a cetățeanului UE/SEE/Confederației Elvețiene al cărui membru de familie este solicitantul. În cazul solicitărilor ulterioare, dacă sunt îndeplinite prevederile OUG 102/2005 cu modificările și completările ulterioare, cartea de rezidență se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

Puteți desfășura activități dependente sau independente pe teritoriul României, acestea neavând un caracter limitativ, atâta vreme cât se încadrează în condițiile prevăzute de legile române.

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut