Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Membrii de familie

Cărţile de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, eliberate până la data intrării în vigoare a Legii nr.247/20.07.2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, îşi menţin valabilitatea până la data expirării lor sau până la data de 3 august 2023, oricare dintre acestea survine mai întâi.

2.A.Membrii de familie

 1. cerere tip;
 2. pașaportul (valabil) în original și copie;
 3. copia cărții de identitate/documentului de călătorie și copia documentului care atestă rezidența pe teritoriul național a cetățeanului Uniunii Europene;
 4. acte de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul;
 5. dovada mijloacelor de întreţinere;
 6. dovada asigurării de sănătate;
 7. taxe

2.B.Parteneri și persoane aflate în întreținere

 1. cerere tip;
 2. pașaportul (valabil) în original și copie;
 3. copia cărții de identitate/documentului de călătorie și copia documentului care atestă rezidența pe teritoriul național a cetățeanului Uniunii Europene;
 4. documente care atestă aceste calități;
 5. dovada mijloacelor de intreținere;
 6. dovada asigurării de sănătate;
 7. taxe
Sari la conținut