Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Limite

3 iunie 2021

Ca cetățean al Uniunii Europene sau membru de familie al acestuia puteți beneficia de rezidență pe teritoriul României atâta timp cât îndepliniți condițiile de rezidență prevăzute de OUG nr.102/2005 cu modificările și completările ulterioare și nu sunteți o sarcină excesivă pentru sistemul asigurărilor sociale din România.

Inspectoratul General pentru Imigrări poate emite o decizie de părăsire a teritoriului României împotriva cetățenilor Uniunii Europene și a membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc condițiile de exercitare a dreptului de rezidență.

Persoana împotriva căreia a fost emisă decizia de părăsire a teritoriului României are obligația de a părăsi România în 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Împotriva deciziei de părăsire a teritoriului României se poate face acțiune la instanță de contencios administrativ competență.

RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE REZIDENȚĂ

Există situații în care libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor UE/SEE și a membrilor familiilor acestora este restrânsă într-un anumit context. Astfel, există situații în care nu li se permite intrarea pe teritoriul României, sunt îndepărtați de pe teritoriul țării pentru motive de sănătate publică, sunt declarați indezirabili sau sunt expulzați.

 

CONTRAVENŢII

Nerespectarea de către cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene și a membrilor de familie ai acestora a obligației de a se prezenta în termenul prevăzut de lege (3 luni) la Inspectoratul General pentru Imigrări, în vederea luării în evidentă, atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă de la 25 lei la 50 lei. Cu aceeași sancțiune se pedepsește și neîndeplinirea următoarelor obligații:

  • Declararea, la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 30 zile de la producerea evenimentului, următoarele: orice modificare intervenită cu privire la nume, prenume, cetățenie și adresă, iar în cazul membrilor de familie care nu au cetățenia Uniunii Europene, orice schimbare relevanță cu privire la starea civilă.
  • Declararea la secția de poliție din zona în care s-a produs incidentul, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, a pierderii sau furtului documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de stat a României (pașaport, titlu de călătorie, alte acte de identitate), precum și al celor eliberate de autoritățile române pentru atestarea rezidenței (certificat de înregistrare, carte de rezidență).
  • Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autoritățile române în condițiile OUG nr.102/2005 se declară la formațiunea competentă teritorial a Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.
ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut