Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Proiecte FAMI

5 iulie 2021

 • Proiecte de grant

FAMI/22.02.12 Titlu proiect: O NOUĂ CASĂ în România

Obiectiv general: Facilitarea procesului de integrare la nivel regional beneficiarilor unei forme de protecție (BPI)

Perioada de implementare: 23.12.2022-22.10.2023

Activități:

-identificarea BPI, înscrierea în proiect și evaluarea nevoilor

-informare, consiliere, însoțire, mediere, cooperare

-identificarea de locuințe și asistență în vederea asigurării unei locuințe

Buget total: 2.709.183,68 lei

Contibuție financiară UE: 2.655.000 lei

Contribuția beneficiarului: 54.183,68 lei

FAMI/22.02.04 Titlu proiect: Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informațiilor din Țările de Origine

Obiectiv general: Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA

Perioada de implementare: 26.11.2021-25.11.2022

Activități:

– Furnizarea de informații din țara de origine(ITO) către factorii implicați în procedura de azil prin intermediul portalului

– Realizarea și publicare de materiale ITO

– Pregătirea pe linia standardelor de calitate ITO

– Asigurarea vizibilității proiectului

– Activități legate de coordonarea proiectului

Buget total:  455.787,90 lei

Contribuție financiară UE: 432.998,51 lei

Contribuția beneficiarului: 22.789,39 lei

FAMI/21.03.01 Titlu proiect: Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine

Obiectiv general: Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA

Perioada de implementare: 26.11.2021-25.11.2022

Activități:

– Furnizarea de informații din țara de origine(ITO) către factorii implicați în procedura de azil prin intermediul portalului

– Realizarea și publicare de materiale ITO

– Pregătirea pe linia standardelor de calitate ITO

– Asigurarea vizibilității proiectului

– Activități legate de coordonarea proiectului

Buget total:  370.225,35 lei

Contribuție financiară UE: 277.669,01 lei

Contribuția beneficiarului: 74.045,07 lei

FAMI 21.02.01.02 Sprijin pentru relocarea a 200 de refugiați din Iordania, Liban și Turcia în România – STARRT IV

Obiectiv general: sprijinirea în mod comprehensiv participarea activă a României la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile ca răspuns la nevoile reale de protecție internațională ale persoanelor strămutate din cauza conflictului din Siria în țări din imediata vecinătate, respectiv Iordania, Liban și Turcia.

Perioada de implementare: 02.07.2022-01.12.2022

Activități:

– Activități pregătitoare

– Suport pentru misiunile de selecție IGI în Iordania și Liban

– Pregătirea refugiaților selectați anterior transferului

– Transferul refugiaților selectați din țara de azil în România

– Asistență adaptată nevoilor refugiaților relocați

– Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Buget total:  1.236.627,31 lei

Contribuție financiară UE: 1.236.627,31 lei

Contribuția beneficiarului: 0 lei

FAMI 21.02.01.01 Sprijin pentru relocarea a 200 de refugiați din Iordania, Liban și Turcia în România – STARRT IV

Obiectiv general: sprijinirea în mod comprehensiv participarea activă a României la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile ca răspuns la nevoile reale de protecție internațională ale persoanelor strămutate din cauza conflictului din Siria în țări din imediata vecinătate, respectiv Iordania, Liban și Turcia.

Perioada de implementare: 01.07.2021-01.07.2022

Activități:

Activități pregătitoare

– Suport pentru misiunile de selecție IGI în Iordania și Liban

– Pregătirea refugiaților selectați anterior transferului

– Transferul refugiaților selectați din țara de azil în România

– Asistență adaptată nevoilor refugiaților relocați

– Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Buget total:  3.411.296,96 lei

Contribuție financiară UE: 2.558.472,72 lei

Contribuția beneficiarului: 0 lei

FAMI/20.03.01.02(06) Titlu proiect: Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)

Obiectiv generalObiectivul principal al proiectului este de a sprijini incluziunea socială, economică și culturală a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) în societatea românească prin acordarea de asistență într-o manieră integrată în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie (ex. educație, sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității). Inițiativa va consolida totodată colaborarea și implicarea activă în activități a instituțiilor/autorităților, sectorului privat, societății civile, altor entități care pot sprijini integrarea migranților.

Perioada de implementare 23.12.2021-22.12.2022

Activități:

– Activităţi pregătitoare

– Acordarea de asistență integrată beneficiarilor unei forme de protecție și resortisanților țărilor terțe

– Promovarea participării active și a dialogului intercultural

– Asigurarea vizibilității proiectului

– Management de proiect, monitorizare, evaluare și raportare

Buget total:  1.467.494,30 lei

Contribuție financiară UE: 1.100.620,73 lei

Contribuția beneficiarului: 337.523,68 lei

FAMI/20.03.01.01(06) Titlu proiect: Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)

Obiectiv general: Este de a sprijini incluziunea socială, economică și culturală a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) în societatea românească prin acordarea de asistență într-o manieră integrată în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie (ex. educație, sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității).

Perioada de implementare: 22.12.2020-22.12.2021

Activități:

– Activităţi pregătitoare

– Acordarea de asistență integrată beneficiarilor unei forme de protecție și resortisanților țărilor terțe

– Promovarea participării active și a dialogului intercultural

– Asigurarea vizibilității proiectului

– Management de proiect, monitorizare, evaluare și raportare

Buget total:  1.625.768,70 lei

Contribuție financiară UE: 1.219.326,53 lei

Contribuția beneficiarului: 373.926,80 lei

FAMI 20.03.03.01„Asistență juridică acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare

 Obiectiv general:

Asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă.

 Perioada de implementare: 16.12.2020-15.12.2022

 Activități:

Activitatea 1: Consiliere, asistență juridică și reprezentare în instanță acordată RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta, aflați în custodie publică

Activitatea 2: Consiliere, asistență juridică și reprezentare în instanță acordată RTT care fac obiectul unei decizii de returnare și vor să rămână pe teritoriul României

Activitatea 3: Pregătirea avocaților și interpreţilor; elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistența juridică/lingvistică pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare.

Activitatea 4: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 5: Activităţi legate de coordonarea proiectului

 Buget total: 466.838,86 lei

Contribuție financiară UE: 457.502,08 lei

Contribuția beneficiarului: 9.336,78 lei

FAMI:20.03.04.01  Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică

 • OG. Consilierea și informarea migranților cu privire la:
 • operaţiunile de returnare sub escortă şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni;
 • drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni din structura Inspectoratului General pentru Imigrari;

și asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă  (însoțirea – pentru minori neînsoțiți) în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate;

Activitatea 1: Informarea și consilierea migranților

Activitatea 2: Asistență materiala directă și servicii acordate migranților luaţi în custodie publică (inclusiv pentru cei returnaţi efectiv sub escortă în ţara de origine sau de destinaţie), precum și asistemță materială acordată minorilor neînsoțiți ce au primit o decizie de returnare

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

ETAPA 2

Activitatea 1: Informarea și consilierea migranților

Activitatea 2: Asistență materiala directă și servicii acordate migranților luaţi în custodie publică (inclusiv pentru cei returnaţi efectiv sub escortă în ţara de origine sau de destinaţie), precum și asistemță materială acordată minorilor neînsoțiți ce au primit o decizie de returnare

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Buget 997.190,78 lei

FAMI 20.03.05 ALTERNATIVE
Beneficiar: JRS
Obiectiv: Imbunatatirea situatiei socio-economice a strainilor pentru care a incetat masura custodiei publice sau pentru cei in cazul carora s-a acordat tolerarea ca alternativa la custodia publica
Perioada de implementare: 24.12.2020 (24 luni)

Activitati:
Activitatea 1: Informare, evaluare si consiliere
Activitatea 2: Cazare
Activitatea 3: Asistenta materiala
Activitatea 4: Activitati educationale
Activitatea 5: Vizibilitatea proiectului
Bugetul proiectului: 1.438.508.16 lei
Contributia AC 98%: 1.409.737,99 lei (75%)
Contributia beneficiarului 2%: 28.770,17 lei

FAMI/20.03.02(01) ETAPA II  proiect: ”InterAct+Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România”

Obiectiv general: Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a beneficiarilor unei forme de protecție și resortisanţilor unor ţări terţe  în societatea românească printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, şi prin consolidarea colaborării cu instituţiile/autoritățile centrale și locale, sectorul privat și alte entități cu atribuții sau responsabilități în domeniul integrării migranților.

Perioada de implementare 25.12.2021-24.12.2022

Activitatea 1: Activități pregătitoare

Activitatea 2: Acordarea de asistență integrată beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și resortisanților țărilor terțe (RTT)

Activitatea 3:Participare activă și promovarea dialogului intercultural  

Activitatea 4: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 5: Management de proiect, monitorizare și evaluare

Buget total:  2173063,00 lei

Contribuție financiară UE: 2129601,74 lei

Contribuția beneficiarului: 43461,26 lei

FAMI 20.03.02O nouă casă – Noi începuturi

Beneficiar: JRS

Obiectiv: Facilitarea procesului de integrare la nivel regional a beneficiarilor unei forme de protecție

Perioada de implementare: 21.12.2020 (24 luni)

Activități:

Activitatea 1: Identificarea BPI și înscrierea lor în proiect, evaluarea nevoilor

Activitatea 2: Informare, consiliere, însoțire, mediere, cooperare

Activitatea 3: Identificarea de locuințe și asistența în vederea asigurării unei locuințe

Bugetul proiectului:4,340,989.90 lei

Contributia AC 98%: 988,427.66 lei

Contributia beneficiarului (2%): 86,819.80

FAMI/20.03.01(01) ETAPA I”InterAct+Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România”

 Obiectiv general: Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a beneficiarilor unei forme de protecție și resortisanţilor unor ţări terţe  în societatea românească printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, şi prin consolidarea colaborării cu instituţiile/autoritățile centrale și locale, sectorul privat și alte entități cu atribuții sau responsabilități în domeniul integrării migranților.

Perioada de implementare 24.12.2020-23.12.2021

Activitatea 1: Activități pregătitoare

Activitatea 2: Acordarea de asistență integrată beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și resortisanților țărilor terțe (RTT)

Activitatea 3:Participare activă și promovarea dialogului intercultural  

Activitatea 4: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 5: Management de proiect, monitorizare și evaluare

Buget total:  2183998,40 lei

Contribuție financiară UE: 2140318,43 lei

Contribuția beneficiarului: 43679,97 lei

FAMI 20.01.03.02 Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată şi reintegrare (RVAR) 2020-2022

Perioadă de implementare: 15.06.2021 – 14.06.2022 

Obiectiv general: Proiectul îşi propune să contribuie la gestionarea eficientă a fenomenului migraţiei în România prin repatrierea voluntară, în condiţii de siguranţă şi demnitate, a unui număr de 200 de migranţi în ţările lor de origine, prin măsuri de sprijin pentru reintegrarea socio-economică a unui număr de 60 de migranţi până în anul 2022, precum şi prin consolidarea cooperării instituţionale între actori cu competenţe în domeniul migraţiei.

 Activități

Activitatea 1: Activităţi pregătitoare

Activitatea 2. Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la repatrierea voluntară asistată și reintegrare (RVAR) și organizarea de cursuri de dezvoltare personală/antreprenorială

Activitatea 3. Realizarea operațiunilor de repatriere voluntară asistată

Activitatea 4. Asistență pentru reintegrare în țările de origine

 • Asistență pentru reintegrare în țările de origine
 • Organizarea unei misiuni de monitorizare într-o țară de origine

Activitatea 5. Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 6: Management de proiect, monitorizare, evaluare, raportare

 Buget total:  973.684,49 lei

Contribuție financiară UE: 730.263,37 lei

Contribuție financiară din bugetul naţional: 243.421,12 lei

FAMI 20.01.03.01 Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată şi reintegrare (RVAR) 2020-2022

 Perioadă de implementare: 16.06.2020 – 15.06.2021

Scop/Obiectiv: Obiectiv general: Proiectul îşi propune să contribuie la gestionarea eficientă a fenomenului migraţiei în România prin repatrierea voluntară, în condiţii de siguranţă şi demnitate, a unui număr de 200 de migranţi în ţările lor de origine, prin măsuri de sprijin pentru reintegrarea socio-economică a unui număr de 60 de migranţi până în anul 2022, precum şi prin consolidarea cooperării instituţionale între actori cu competenţe în domeniul migraţiei.

Activități

Activitatea 1: Activităţi pregătitoare

Activitatea 2. Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la repatrierea voluntară asistată și reintegrare (RVAR) și organizarea de cursuri de dezvoltare personală/antreprenorială

Activitatea 3. Realizarea operațiunilor de repatriere voluntară asistată

Activitatea 4. Asistență pentru reintegrare în țările de origine

 • Asistență pentru reintegrare în țările de origine
 • Organizarea unei misiuni de monitorizare într-o țară de origine

Activitatea 5. Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 6: Management de proiect, monitorizare, evaluare, raportare

 Buget total:  994.515,25 lei

Contribuție financiară UE: 745.886,44 lei

Contribuție financiară din bugetul naţional: 248.628,81 lei

FAMI/20.01.02.02 Monitorizarea misiunilor de returnare sub escortă

Obiectiv general:

Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe teritoriul României, pe timpul operațiunilor de returnare sub escortă desfățurate de Inspectoratul General pentru Imigrari;

Perioada de implementare: 30.05.2020-29.05.2022

Activități:

Activitatea 1: Stabilirea cadrului organizatoric necesar desfășurării activităților de monitorizare

Activitatea 2: Monitorizarea activității de returnare sub escortă a migranților aflați în custodie publică și a celor îndepărtați în 24 de ore de la depistare

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Buget total: 231.578,33 lei

Contribuție financiară UE: 219.999,75 lei

Contribuția beneficiarului: 11.578,92 lei

FAMI/20.02.01Titlu proiect: My Place to integration

Obiectiv general: Sustinerea procesului de integrare efectiva la nivelul Regiunii 2 pentru BPI si RTT, cu predilectie categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat si personalizate potrivit nevoilor individuale.

Perioada de implementare: 29.09.2020 – 28.12.2022

Activitatea 1 – Asistenta sociala si juridica a beneficiarilor

Activitatea 2 – Asistenta materiala si financiara a beneficiarilor copii precum si activitati educationale dedicate

Activitatea 3 – Cursuri de limba romana si acomodare culturala / activitati socio-culturale si recreationale (precum si activitati de asistenta fianciara/materala specifice si activitati adiacente)

Activitatea 4 – Asistenta materiala si financiara

Activitatea 5 – Retele de suport local

Activitatea 6: Vizibilitatea proiectului

Activitatea 7: Asigurarea unui management de calitate

Buget total: 4.000.538,78 lei

Contributie UE: 3.000.404,08 lei

Contributie nationala publica: 920.123,92

FAMI 20.02.01.02(05) AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranţilor în Regiunea 5

Obiectiv general: sprijinirea integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea informațiilor şi serviciilor de care aceștia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranţilor în procesul de integrare.

Perioada de implementare: 26.09.2021-26.09.2022

Activități:

Constituirea echipei, activități de management al proiectului, achiziții și evenimente de deschidere și finalizare proiect

– Informarea beneficiarilor, consilierea socială și juridică, activități de accesare a pieței muncii

– Activități educaționale

– Asistență materială efectivă

– Consolidarea rețelelor locale interinstituționale, suport comunitar si dezvoltare de abilități de integrare pe piața muncii a migranţilor

Buget total:  1.368.444,40 lei

Contribuție financiară UE: 1.026.333,30 lei

Contribuția beneficiarului: 27.368,89 lei

 

FAMI/20.02.02Titlu proiect: Asistenta si consiliere juridica specializata pentru SA si BPI din Romania

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv general: Asigurarea accesului la consiliere si asistenta juridica pentru SA pe durata intregii proceduri de azil și pentru BPI care au solicitat reunificarea familiei sau a caror situatie este reanalizata

Perioada de implementare: 26.09.2020 – 25.12.2022

Activitatea 1: Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Activitatea 2: Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor și reprezentanţilor legali implicaţi în procedura de azil

Activitatea 3: Asigurarea vizibilităţii proiectului

Buget total: 3.001.344,25 lei

Contributie UE: 2.251.008,18 lei

Contributie nationala publica: 690.309,18 lei

FAMI 20.02.04.02 Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG RO)

 Obiectiv general: îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Perioada de implementare: 26.09.2021-26.09.2022

Activități:

Activități de promovare a proiectului și de asigurarea vizibilității acestuia

– Servicii psihologice pentru solicitanții de azil din România

– Servicii medicale și servicii conexe pentru solicitanții de azil din România

– Coordonarea și monitorizarea derulării proiectului

Buget total:  1.293.105,70 lei

Contribuție financiară UE: 969.829,28 lei

Contribuția beneficiarului: 25.862,11 lei

FAMI/20.02.03.02 ETAPA II”ACASA – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”

Obiectiv general: îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Perioada de implementare: 25.09.2021-24.09.2022

Activități:

Activitatea nr. 1 – Activitatea nr. 1 – Consilierea socială, juridică şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea nr. 2.: Asistență acordată SA cazați în Centrele de Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom;

Activitatea nr. 3Asistenţă în vederea integrării cultural-educaționale;

Activitatea nr. 4 – Asistență materiala efectiva;

Activitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilității proiectului și actualizarea paginilor web ale aplicantului și partenerului;

Activitatea nr. 6 – Activități de coordonare a proiectului;

Buget total:  1.929.371,57 lei

Contribuție financiară UE: 1.803.151,00 lei

Contribuția beneficiarului: 38.587.43 lei

FAMI/20.02.03.01 ETAPA I”ACASA – Asistență Socială Complexă pentru Solicitanții de Azil”

Obiectiv general: îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Perioada de implementare: 25.09.2020-24.09.2021

Activități:

Activitatea nr. 1 – Consilierea socială, juridică şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil;

Activitatea nr. 2.: Asistență acordată SA cazați în Centrele de Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom;

Activitatea nr. 3Asistenţă în vederea integrării cultural-educaționale;

Activitatea nr. 4 – Asistență materiala efectiva;

Activitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilității proiectului și actualizarea paginilor web ale aplicantului și partenerului;

Activitatea nr. 6 – Activități de coordonare a proiectului;

Buget total:  2.034.104,78 lei

Contribuție financiară UE: 1.901.032,50 lei

Contribuția beneficiarului: 40.682,10 lei

FAMI/19.02.01.02Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informațiilor din Țările de Origine

Beneficiar: Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați

Obiectiv general – Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; Pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA

Perioada de implementare – 24.10.2020 – 23.10.2021

Activitatea 1.  Furnizarea de informaţii din ţara de origine (ITO) către factorii implicaţi în procedura de azil prin intermediul portalului

Actvitatea 2. Realizarea şi publicarea de materiale ITO

Activitatea 3. Pregătirea pe linia standardelor de calitate ITO

Activitatea 4. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Activitatea 5. Activităţi legate de coordonarea proiectului

Bugetul proiectului: 363.462,95 lei

Contributie AC 75%: 272.597,21 (75% UE) lei

Contributie beneficiar  5%:     18.173,15 lei

FAMI/19.02.01.01Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informațiilor din Țările de Origine

Obiectiv general – Dezvoltarea și actualizarea portalului ITO; Pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA

Perioada de implementare – 24.10.2019 – 23.10.2020

Activitatea 1.  Furnizarea de informaţii din ţara de origine (ITO) către factorii implicaţi în procedura de azil prin intermediul portalului

Actvitatea 2. Realizarea şi publicarea de materiale ITO

Activitatea 3. Pregătirea pe linia standardelor de calitate ITO

Activitatea 4. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Activitatea 5. Activităţi legate de coordonarea proiectului

Bugetul proiectului: 363.462,95

Contributie AC 75%: 272.597,21 (75% UE)

Contributie beneficiar  5%:     18.173,15 lei

FAMI/20.02.01.01.(04)SIM_CIS – Servicii Integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare

Beneficiar – Lado, filiala Cluj

Obiectiv general – Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi.

Perioada de implementare – 26.09.2020 – 25.09.2021

Activitatea 1. Activităţi de management al proiectului, monitorizare, evaluare şi raportare

Activitatea 2. Consolidarea Centrelor Regionale de Integrare de la Cluj-Napoca și Baia Mare și consolidarea Punctelor Regionale de Coordonare de la Șomcuta Mare, Târgu Mureș și Sibiu

Activitatea 3.  Servicii integrate furnizate BPI şi RTT

Activitatea 4. Consolidarea rețelelor de mediatorilor interculturali şi voluntari

Activitatea 5. Activităţi socio-culturale, recreative şi de implicare a BPI şi RTT în viaţa comunităţilor de rezidenţă

Activitatea 6. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Bugetul proiectului-1.239.770,48 lei

Contributie AC -1.214.975,07 (98%),  929.827,86 (75% UE)

Contributie beneficiar 2% – 24.795,41 lei

REF: FAMI/20.02.01.02.(03)- ”INTEG-RO” ETAPA II

Beneficiar: Fundația ICAR

Obiectiv general

Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

Perioada de implementare: 25.09.2021-24.09.2022

Activități:

 1. Promovarea și vizibilitatea proiectului;
 2. Program de servicii pentru sprijinirea integrării beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și străinilor din țări terțe cu ședere legală (RTT) din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani;
 3. Informare pentru grupurile țintă;
 4. Crearea și dezvoltarea unor rețele locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT;
 5. Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului

Buget total:  1.340.886,55 lei

Contribuție financiară UE: 1.314.068,82 lei

Contribuția beneficiarului: 26.817,73 lei

 

FAMI/20.02.01.01.(03)- ”INTEG-RO” ETAPA I

Beneficiar: Fundația ICAR

Obiectiv general

Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a resortisanţii ţărilor terţe cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

Perioada de implementare: 25.09.2020-24.09.2021

Activități:

 1. Promovarea și vizibilitatea proiectului;
 2. Program de servicii pentru sprijinirea integrării beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și străinilor din țări terțe cu ședere legală (RTT) din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani;
 3. Informare pentru grupurile țintă;
 4. Crearea și dezvoltarea unor rețele locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT;
 5. Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului

Buget total:  1.437.678,75 lei

Contribuție financiară UE: 1.408.925,18 lei

Contribuția beneficiarului: 28.753,57 lei

FAMI/20.02.01.01(05)AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5

Beneficiar – AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania

Obiectiv general – Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Perioada de implementare – 25.09.2020 – 25.09.2021

Activitatea 1.  Constituirea echipei, activităti de management al proiectului, achiziții și evenimente de deschidere și finalizare proiect

Actvitatea 2. Informarea beneficiarilor, consilierea socială și juridică, activități de accesare a pieței muncii

Activitatea 3. Activități educaționale

Activitatea 4. Asistență materială efectivă

Activitatea 5. Consolidarea rețelelor locale interinstituționale, suport comunitar si dezvoltare de abilități de integrare pe piața muncii a migranților

Bugetul proiectului: 1.401.239,90 lei

Contributie AC 1.373.215,10 (98%),  1.050.929,92 (75% UE)

Contributie beneficiar 2 %: 28.024,80 lei

FAMI/20.02.04.01 Asigurarea Sănătății pentru Solicitanții de Azil din România (ASIG-RO)

Beneficiar – Fundația ICAR

Obiectiv general – Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Perioada de implementare – 25.09.2020 – 25.09.2021

Activitatea 1.  Activități de promovare a proiectului și de asigurarea vizibilității acestuia

Actvitatea 2. Servicii psihologice pentru solicitanții de azil din românia

Activitatea 3. Servicii medicale și servicii conexe pentru solicitanții de azil din România

Activitatea 4. Coordonarea și monitorizarea derulării proiectului

Bugetul proiectului: 1.426.529,35 lei

Contributie AC 1.379.998,76 (98%),  1.069.897,01 (75% UE)

Contributie beneficiar 2 %: 28.530,59 lei

FAMI 19.03.01.01CRCMIS – Centrul Român de Cercetare a Migraţiei şi Incluziunii Sociale

Beneficiar: Centrului pentru Studiul Comparat al Migraţiei

Obiectiv general – dezvoltarea unui cadru conceptual de documentare și informare şi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a imigranților în România prin înființarea Centrului Român de Cercetare a Migrației și Integrării Sociale  în cadrul Centrului pentru Studiul Comparat al Migraţiei din Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

Perioada de implementare – 24.01.2020-23.01.2021

Activitatea 1.  Crearea CRCMIS – Centrul Român de Cercetare a Migraţiei şi Integrării Sociale

Actvitatea 2. Dezvoltarea platformei online creată prin proiectul „CRCM- Centrul Român de Cercetare a Migrației”, FAMI 16.01.01.02

Activitatea 3. Culegere de date privind integrarea și gradul de acceptare a imigranților în România

Activitatea 4. Asigurarea vizibilităţii proiectului 

Activitatea 5. Activităţi de management al proiectului

Bugetul proiectului: 578.923,50 lei

Contributie AC 95%: 549.977,32 lei (75% UE)

Contributie beneficiar 5%: 28.946,18 lei

FAMI 19.01.03Servicii de sănătate Accesibile Nevoilor Solicitanților de Azil (S.A.N.S.A.)

Beneficiar : FUNDAȚIA ICAR

Obiectiv general : îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuție la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Perioada de implementare – 13.08.2019 –12.08.2020

Activitati:
Activitatea 1: Activități de promovare a proiectului și de asigurarea vizibilității acestuia

Activitatea 2: Servicii psihologice pentru solicitanții de azil din România
Activitatea 3: Servicii medicale pentru solicitanții de azil din România

Activitatea 4: Coordonarea și monitorizarea derulării proiectului

Bugetul proiectului:1.353.116,65 lei
Contributia AC 98%: 1.326.054,32 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 27.062,33 lei

FAMI 19.01.02Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST RO

Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom

Obiectiv general – îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

Perioada de implementare – 13.08.2019-12.08.2020

Activitati:

Activitatea 1: Consilierea socială, juridică şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea 2: Asistență acordată SA cazați în Centrele de Consiliere și Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom.

Activitatea 3: Asistenţă în vederea integrării cultural-educaționale

Activitatea 4: Asistență materiala efectiva

Activitatea 5: Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Activitatea nr. 6:  Activități de coordonare a proiectului

Bugetul proiectului: 1.696.750,63lei
Contributia AC 98%: 1.662.293,15lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 33.935,01 lei

FAMI 19.01.01Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv general – Asigurarea accesului la consiliere si asistenta juridica pentru solicitantii de azi pe durata intregii proceduri de azi si a  procedurii Dublin si pentru beneficiarii de protectie internationala a caror situatie este reanalizata, pe durata procedurii de reanalizare, precum si pentru beneficiarii de protectie internationala pe durata procedurii de reunificare a familiei, conform Legii 122/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Perioada de implementare – 14.08.2019-13.08.2020

Activitati:
Activitatea 1: Consiliere si asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil si pentru beneficiarii de protectie internationala a caror situatie este reanalizata sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Activitatea 2: Pregatirea specifica a avocatilor/consilierilor juridici, interpretilor si reprezentantilor legali implicati in procedura de azil.

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitatea 4: Activitati legate de coordonarea proiectului

Activitatea 5: Consolidarea rețelelor locale interinstituționale, suport comunitar si dezvoltare de abilităti civice a migranților

Bugetul proiectului: 1.285.336,43 lei
Contributia AC 98%: 1.259.629,70 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 25.706,72 lei

FAMI 19.01.04(05)Integrare ACUM II – Abordari complexe și unitare pentru migranți

Beneficiar:  AIDRom – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania

Obiectiv general: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată de tip “on stop shop” – prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Perioada de implementare – 13.08.2019-12.08.2020

Activitati:
Activitatea 1: Constituirea echipei, activități de management al proiectului, achiziții și evenimente de deschidere și finalizare proiect

Activitatea 2: Consilierea socială, juridică şi informarea beneficiarilor, activităti de accesare a pieței muncii.

Activitatea 3: Activități educaționale

Activitatea 4: Asistență materială efectivă

Activitatea 5: Consolidarea rețelelor locale interinstituționale, suport comunitar si dezvoltare de abilităti civice a migranților

Bugetul proiectului: 1.160.575,50 lei
Contributia AC 98%: 1.137.363,99 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 23.211,51 lei

FAMI 19.01.04(04)SIM_CIS – Servicii Integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare

Beneficiar: Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) – filiala Cluj

Obiectiv general: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi.

Perioada de implementare –  14.08.2019-13.08.2020

Activitati:
Activitatea 1: Activităţi de management al proiectului, monitorizare, evaluare şi raportare

Activitatea 2: Consolidarea Centrelor Regionale de Integrare de la Cluj-Napoca și Baia Mare și consolidarea Punctelor Regionale de Coordonare de la Șomcuta Mare, Târgu Mureș și Sibiu

Activitatea 3: Servicii integrate furnizate BP şi RTT

Activitatea 4: Consolidarea unei reţele a mediatorilor interculturali şi a voluntarilor Activitatea 5 Activităţi educaționale, socio-culturale, recreative şi de implicare a BP şi RTT în viaţa comunităţilor de rezidenţă

Activitatea 5: Activităţi educaționale, socio-culturale, recreative şi de implicare a BP şi RTT în viaţa comunităţilor de rezidenţă

Activitatea 6. Activităţi de asigurare a vizibilităţii proiectului

Bugetul proiectului 1.071.273.30 lei
Contributia AC 98%: 1.049.847,83 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 21.426,46 lei

FAMI 19.01.04(03)Integrarea străinilor în România: un proces continuu

Beneficiar: FUNDAȚIA ICAR

Obiectiv general: Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI)

Perioada de implementare: 10.08.2019-09.08.2020

Activitati

Activitatea 1: Promovarea și vizibilitatea proiectului

Activitatea 2: Program de servicii pentru sprijinirea integrării BPI RTT

Activitatea 3: Informare pentru grupurile țintă

Activitatea 4: Crearea și dezvoltarea unor rețele locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT

Activitatea 5: Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului

Bugetul proiectului: 1.158.477,77 lei
Contributia AC 98%: 1.135.308,21 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 23.169,55 lei

FAMI 19.01.04(02)„My Place”  – o punte pentru integrarea BPI si RTT in Romania

Beneficiar:  ASOCIATIA JRS ROMANIA

Obiectiv general:  sustinerea procesului de integrare efectiva la nivelul Regiunii 2 pentru BPI si RTT, cu predilectie categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat

Perioada de implementare: 12.08.2019 – 11.08.2020

Activitati:
Activitatea 1: Vizibilitatea proiectului

Activitatea 2: Colaborarea in vederea crearii de materiale informative

Activitatea 3: Infrastructura necesare realizarii activitatilor pentru BPI si RTT

Activitatea 4: Instruirea personalului. Dezvoltarea, mentinerea, instruirea si implicarea retelei de mediatori culturali si voluntari

Activitate 5: Asigurarea resurselor necesare implementarii proiectului

Activitate 6: Crearea de retele de suport local prin incheierea de parteneriate. Intensificarea si diversificarea contactelor comunitatilor de straini cu populatia locala si societatea civila.

Activitate 7: Identificare, evaluare nevoi beneficiari, monitorizare

Activitate 8: Activitati socio-culturale si recreationale

Activitate 9: Activitati educationale pentru copii si asistenta materiala

Activitate 10: Cursuri de limba romana, orientare si acomodare culturala

Activitate 11: Informare, consiliere si asistenta

Activitate 12: Asistenta materiala

Bugetul proiectului: 1,619,010.08 lei
Contributia AC 98%: 1,586,629.88 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 32.380.20 lei

FAMI 18.04.01Sprijin pentru relocarea a 109 refugiați din Turcia și Iordania în România – STARRT III

Beneficiar – Organizatia Internationala pentru Migratie – Biroul in Romania

Obiectiv general – Proiectul își propune să sprijine în mod comprehensiv participarea activă a României la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile ca răspuns la nevoile reale de protecţie internaţională ale persoanelor strămutate din cauza conflictului din Siria în ţări din imediata vecinătate, respectiv Turcia și Iordania.

Perioada de implementare – 20.03.2019 – 20.03.2020 (12 luni)

Activitati:

Activitatea 1

Activități pregătitoare

Activitatea 2

Suport pentru misiunile de selecție IGI în Turcia și Iordania

Activitatea 3

Pregătirea refugiaților selectați anterior transferului

Activitatea 4

Transferul refugiaților selectați din țara de azil în România

Activitatea 5

Asistență adaptată nevoilor refugiaților relocați

Activitatea 6

Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 7

Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Bugetul proiectului: 2.811.374,39 lei
Contributia AC 100%: 2.811.374.39 lei (75% UE)

FAMI 18.04.05ALTERNATIVE
Beneficiar: JRS
Obiectiv: Imbunatatirea situatiei socio-economice a strainilor pentru care a incetat masura custodiei publice sau pentru cei in cazul carora s-a acordat tolerarea ca alternativa la custodia publica
Perioada de implementare: 18.12.2018 – 18.12.2020 (24 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Informare, evaluare si consiliere
Activitatea 2: Cazare
Activitatea 3: Asistenta materiala
Activitatea 4: Activitati educationale
Activitatea 5: Vizibilitatea proiectului
Bugetul proiectului: 1.142.922,45 lei
Contributia AC 98%: 1.120.064,00 lei (75%)
Contributia beneficiarului 2%: 22.858,44 lei
 
 
 
FAMI 18.04.04Consiliere si asistenta materiala acordata migrantilor aflati in custodie publica
Beneficiar: CNRR
Obiectiv: Asigurarea de servicii de asistenta specifica (inclusiv materiala) complementara celei acordate de statul roman atat pe timpul sederii in centrele de cazare cat si pentru returnarea sub escorta in tara de origine sau de destinatie in conditii de demnitate
Perioda de implementare: 18.12.2018-18.12.2020 (24 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Informarea si consilierea migrantilor
Activitatea 2: Asistenta materiala directa si servicii acordate migrantilor luati in custodie publica (inclusiv pentru cei returnati efectiv sub escorta), precum si asistenta materiala acordata minorilor neinsotiti ce au primit o decizie de returnare
Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului
Activitatea 4: Activitati legate de coordonarea proiectului
Bugetul proiectului: 1.126.761,36 lei
Contributia AC 98%: 1.104.226,13 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 22.535,23 lei
 
 
FAMI 18.04.03Asistenta juridica acordata strainilor pentru care a fost emisa o decizie de returnare
Beneficiar: CNRR
Obiectiv: Asigurarea minimelor garantii in ceea ce priveste posibilitatea de a face uz de caile de atac prevazute de legislatia in vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenta juridica, interpretare si reprezentare juridica in instanta
Perioada de implementare: 14.12.2018 – 14.12.2020 (24 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Consiliere, asistenta juridica si reprezentare in instanta acordata RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta, aflati in custodie publica
Activitatea 2: Consiliere, asistenta juridica si reprezentare in instanta acordata RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare si vor sa ramana pe teritoriul Romaniei
Activitatea 3: Pregatirea avocatilor si interpretilor; elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistenta juridica/lingvistica pentru migrantii ce fac obiectul unei decizii de returnare
Activitatea 4: Asigurarea vizibilitatii proiectului
Activitatea 5: Activitati legate de coordonarea proiectului
Bugetul proiectului: 414.730,29 lei
Contributia AC 98%: 406.435,68 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 8.294,61 lei
 
FAMI 18.04.02O noua casa 3
Beneficiar: JRS
Obiectiv: Facilitarea procesului de integrare la nivel regional a beneficiarilor unei forme de protectie
Perioada de implementare: 18.12.2018 – 18.12.2020 (24 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Identificarea BPI si inscrierea lor in proiect, evaluarea nevoilor
Activitatea 2: Informare, consiliere, insotire, mediere, cooperare
Activitatea 3: Identificarea de locuinte si asistenta in vederea asigurarii unei locuinte
Bugetul proiectului:3.176.358,06 lei
Contributia AC 98%: 3.112.830,90 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului (2%): 63.527,16
 
 
FAMI 18.02.02Servicii de ocrotire a sanatatii pentru solicitantii de azil S.O.S. S.A
Beneficiar: Fundatia ICAR
Obiectiv: Imbunatatirea conditiilor de primire si asistenta pentru solicitantii de azil din Romania prin contributie la asigurarea nevoilor de baza in materie de sanatate fizica si psihica a acestora
Perioda de implementare: 24.07.2018 – 24.07.2019 (12 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Activitati de promovare a proiectului si asigurarea vizibilitatii acestuia
Activitatea 2: Servicii psihologice pentru solicitantii de azil din Romania
Activitatea 3: Servicii medicale si servicii conexe pentru solicitantii de azil din Romania
Activitatea 4: Coordonarea si monitorizarea derularii proiectului
Bugetul proiectului: 1.361.794,35 lei
Contributia AC (98%): 1.334.558,46 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului 2%: 27.235,89 lei
 
 
FAMI 18.02.01Asistenta si servicii integrate pentru solicitantii de azil din Romania – A.S.I.S.T S.A
Beneficiar: AIDRom
Obiectiv: Imbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil în România
Perioada de implementare: 24.07.2018 – 24.07.2019 (12 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Consilierea socială, juridică şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil
Activitatea 2: Asistență acordată SA cazați în Centrele de Consiliere și Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom
Activitatea 3: Asistenţă în vederea integrării cultural-educaționale
Activitatea 4: Asistență materiala efectiva
Activitatea 5: Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului
Activitatea 6: Activități de coordonare a proiectului
Bugetul proiectului: 1.729.878,87 lei
Contributia AC 98%: 1.695.281,29 lei (75% UE)
Contributia beneficiarului (2%): 34.597,58 lei
 
 
FAMI 18.01.01Monitorizarea returnării forțate
Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati
Obiectiv: Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului si demnitatii migrantilor cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei, pe timpul operatiunilor de returnare sub escorta desfasurate de IGI
Perioada de implementare: 03.04.2018- 03.04.2020 (24 luni)
Activitati:
Activitatea 1: Stabilirea cadrului organizatoric necesar desfasurarii activitatilor de monitorizare
Activitatea 2: Monitorizarea returnarii fortate a migrantilor aflati in custodie publica si a celor indepartati in 24 de ore de la depistare
Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului
Activitatea 4: Activitati legate de coordonarea proiectului
Bugetul proiectului: 231.199,18 Lei
Contributia AC 98%: 219.639,22 Lei (75% CE)
Contributia beneficiarului 5%: 11.559,96 lei
 

FAMI 17.04.01Asistență juridică acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR)

Obiectiv: Asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă

Perioada de implementare: 30.11.2017 – 29.11.2018 (12 luni)

Activitati:

Activitatea 1: Consiliere, asistență juridică si reprezentare in instanta acordată RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta, aflați în custodie public

Activitatea 2: Consiliere, asistență juridică si reprezentare in instanta acordată RTT care fac obiectul unei decizii de returnare și vor să rămână pe teritoriul României

Activitatea 3: Pregătirea avocaților și interpreţilor; elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistența juridică/lingvistică pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare.

Activitatea 4: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 5: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Bugetul proiectului: 212.641,10 Lei

Contributia AC 98%: 208.388,28 Lei (75% CE)

Contributia beneficiarului 2%: 4.252,82 lei

FAMI 17.04.02Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică

Beneficiar: Consiliul National Roman pentru Refugiati (CNRR)

Obiectiv: Consilierea și informarea migranților (inclusiv a minorilor neînsoțiți) cu privire la: – operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni; – drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni ale Inspectoratului General pentru Imigrari; – asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă (însoțirea – pentru minori neînsoțiți) în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate;

Perioada de implementare: 30.11.2017 – 29.12.2018 (12 luni)

Activitati:

Activitatea 1: Informarea și consilierea migranților

Activitatea 2: Asistență materiala directă și servicii acordate migranților luaţi în custodie publică (inclusiv pentru cei returnaţi efectiv sub escortă în ţara de origine sau de destinaţie), precum și asistemță materială acordată minorilor neînsoțiți ce au primit o decizie de returnare

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Bugetul proiectului: 560.766,67 lei

Contributia AC 98%: 549.551,34 lei (75% CE)

Contributia solicitantului 2%: 11.215,33 lei

FAMI 17.04.03ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoane tolerate

Beneficiar: Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a străinilor pentru care a încetat măsura custodiei publice sau pentru cei în cazul cărora s-a acordat tolerarea ca alternativă la custodia publică, prin cooperarea continuă cu autorităţile statului şi organizaţiile relevante

Perioada de implementare: 09.12.2017 – 08.12.2018 (12 luni)

Activitati:

– informare, consiliere, cazare, acordare de asistenţă medicală, materială, psihologică si organizarea de activităţi edcucaţionale pentru străinii pentru care a încetat măsura custodiei publice sau pentru cei în cazul cărora s-a acordat tolerarea ca alternativă la custodia publică.

Localităţi de implementare: Bucureşti şi alte localităţi din ţară unde vor fi identificate persoane aparţinând grupului ţintă, în special în regiunea de vest

Bugetul proiectului: 1.094.412,94 lei
Contributia AC: 1.072.524 lei (75% CE)
Contributia beneficiarului: 21.888,24 lei

FAMI 17.04.04Formare in domeniul migratiei-returnarii

Beneficiar: Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: creşterea nivelului de cooperare intre institutii şi alte entitati relevante in domeniul imigrarii, pe baza schimbului de bune practici, informatii şi a analizarii cazurilor de combatere a imigratiei ilegale, returnare si luarea in custodie publica a strainilor, urmarindu-se sprijinirea pregatirii actorilor relevanti in domeniu şi tinandu-se cont de respectarea deplina a demnitatii umane şi a standardelor europene etc.

Perioada de implementare: 15.01.2018 – 14.01.2019 (12 luni)

Activitati:

Activitatea 1 – Evaluarea cerintelor grupului tinta si informarea cu privire la rezultatele proiectului

Activitatea 2 – Organizarea de sesiuni de consultare/seminarii

Activitatea 3 – Cercetare si diseminare

Activitatea 4 – Suport implementare

Bugetul proiectului: 502.172,40 lei

Contributia AC 95%: 477.063,78 lei (75% CE)

Contributia solicitantului 5%: 25.119,32 lei lei

FAMI 17.03.01Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania

Beneficiar – Consiliul National Roman pentruRefugiati (CNRR)

Obiectiv – asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti  solicitantii de azil care doresc acest lucru, pe parcursul întregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin), beneficiarilor de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei potrivitLegii nr. 122/2006 cu modificările şi completările ulterioare (mentionata in continuare caLegea 122/2006)

Perioada de implementare (etapa I) – 11.07.2017-11.07.2018

Perioada de implementare (etapa II) –  11.07.2018-11.07.2019

Activitatile proiectului 

Activitate1. Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil şi beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Activitate 2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Activitate 3. Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitate 4. Activităţi legate de coordonarea proiectului

Buget: 2.526.999,73 lei

Contribuția AC (98%): 2.476.459,74 lei

Contribuțiasolicitantului (2%): 50.539,99 lei

FAMI 17.03.02Gestionarea proceselor de cercetareşiutilizare a Informațiilor din Țările de Origine

Beneficiar – Consiliul National Roman pentruRefugiati (CNRR)

Obiectiv – Portalul ITO menținutfuncționalși pus la dispozițiatuturoractorilorrelevanțipentruprocedura de azil

Perioada de implementare (etapa I) – 11.07-2017 – 11.07-2018

Perioada de implementare (etapa II) – 11.07-2018 – 11.07-2019

Activitatile proiectului

Activitatea 1 – Furnizarea de informaţii din ţara de origine (ITO) către factorii implicaţi în procedura de azil prin intermediul portalului.

Activitatea 2 – Realizareaşipublicarea de materiale ITO

Activitatea 3 – Pregătireapeliniastandardelor de calitate ITO

Activitatea 4 – Asigurareavizibilităţiiproiectului

Activitatea 5 –  Activităţi legate de coordonareaproiectului

Buget: 761.784,37 lei

Contribuția AC (95%): 723.695,15 lei

Contribuția solicitantului (5%): 38.089.21 lei

FAMI 17.03.03REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a BPI şi RTT in România

Beneficiar – Institutul Intercultural Timișoara

Obiectiv – Iniţiativa îşi propune să contribuie la dezvoltarea cadrului sistemic, a instrumentelor de integrare şi a capacităţii instituţionale (guvernamentale şi non-guvernamentale) de a asigura adaptarea şi integrarea beneficiarilor unei forme de protecţie internaţională (BPI)  şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească.

Perioada de implementare (etapa I) – 17.07.2017 – 17.07.2018

Perioada de implementare (etapa II) – 17.07.2018 –  17.01.2019

Activitatile proiectului

Etapa I

Activitatea 1: Activități pregătitoare

Activitatea 2: Realizare resurse de acomodare culturală pentru BPI și RTT

Activitatea 3: Realizare resurse educaţionale pentru limba română pentru BPI și RTT

Activitatea 4: Organizarea de sesiuni de formare

Activitatea 5: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 6: Managementul proiectului, monitorizare și raportare

Etapa II

Activitatea 1. Activități pregătitoare

Activitatea 2 – Pilotare si testare resurse educatonale dezvoltate pentru predare/invatare limba romana si acomodare BPI/RTT

Activitatea 3: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 4: Managementul proiectului, monitorizare și raportare

Buget: 793.708,64 lei

Contribuția AC (95%): 754.023,21 lei

Contribuțiasolicitantului (5%): 39.685,44 lei

FAMI 17.02.05Integrare ACUM – Abordări complexe şi unitare pentru migranţi

Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Obiectiv: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție international ș iresortisanți ai unor țări terțe, în societatea românească printr-o abordare integrată, înfurnizarea informaţiilor şi serviciilor de  de care aceştia au nevoie  (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă) și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituţiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuţii în domeniul integrării migranţilor.

Perioada de implementare (etapa I): 29.05.2017– 29.05.2018

Perioada de implementare (etapa II): 29.05.2018– 29.05.2019

Activitatea 1: Constituirea echipei, activitati de management al proiectului, achizitii si evenimente de deschidere si finalizare proiect

Activitatea 2: Consilierea socială, juridica şi informarea beneficiarilor, activitati de accesare a piata muncii

Activitatea 3: Acomodare culturală, activitati recreationale și învățarea limbii române

Activitatea 4: Asistenta materială efectivă

Activitatea 5: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, rețelelor de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini si dezvoltare personală și identificare de deprinderi profesionale pentru migranti

Activitatea 6: Campanii locale de sensibilizare a opiniei publice,  diseminare si vizibilitate

Buget total: 2.247.994,88lei

Contribuţie AC (98%) 2.203.034,98 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar (2%) 44.959,90 lei

17.02.04SIM _ CIS 4 – Servicii integrate pentru migraţi – comunităţi interculturale şi solidare

Beneficiar: Liga Apărării Drepturilor Omului

Obiectiv: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi

Perioada de implementare (etapa I): 07.06.2017 – 07.06.2018

Perioada de implementare (etapa II): 07.06.2018 – 07.06.2019

Activitatea 1: Activităţi de management al proiectului, monitorizare, evaluare şi raportare

Activitatea 2: Consolidarea Centrelor Regionale de Integrare de la Cluj-Napoca şi Baia Mare şi  deschiderea sau consolidarea Punctelor Regionale de Coordonare de la Şomcuta Mare, Tg. Mureş şi Sibi

Activitatea 3:  Servicii integrate furnizate BP şi RTT

Activitatea 4: Consolidarea unei reţele a mediatorilor interculturali şi a voluntarilor

Activitatea 5: Activităţi socio-culturale, recreative şi de implicare a BP şi RTT în viaţa comunităţilor de rezidenţă

Activitatea 6: Activităţi de asigurare a vizibilităţii proiectului

Buget total: 2.663.401,39 lei

Contribuția AC (98%) : 2.610.133,36 lei

Contribuția solicitantului (2%):  53.268,03 lei

FAMI 17.02.03Integrarea străinilor cu şedere legală în societatea românească: o construcţie comună

Beneficiar: Fundaţia ICAR

Obiectiv: Contribuţie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecţie şi a străinilor cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerinţelor Programului Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (PN FAMI).

Perioada de implementare (etapa I): 07.06.2017-07.06.2018

Perioada de implementare (etapa II): 07.06.2018 -07.06.2019

Activitatea 1: Promovarea şi vizibilitatea proiectului

Activitatea 2: Program de servicii pentru sprijinirea integrării beneficiarilor de protecţie internaţională şi străinilor din ţări terţe cu şedere legală din judeţele Suceava, Iaşi, Neamţ şi Botoşani

Activitatea 3: Informare pentru grupurile ţintă

Activitatea 4: Crearea şi dezvoltarea unor reţele locale de sprijin pentru integrarea BPI şi RTT

Activitatea 5: Coordonarea şi monitorizarea activităţilor proiectului

Buget total: 2.453.520,96 lei

Contribuția AC (98%): 2.404.450,54 lei (75% CE)

Contribuția solicitantului (2%): 49.070,42 lei

FAMI 17.02.02My place – O punte pentru integrarea BPI și RTT în România

Beneficiar: Serviciul Iezuiților pentru Refugiați în România

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susţinerea procesului de integrare efectivă la nivelul regiunii 2 pentru BPI şi RTT, cu predilecţie categoriile de persoane vulnerabile şi cu nevoie speciale, oferind servicii complementare celor asigurate de stat.

Perioada de implementare (etapa I) – 16.06.2017-16.06.2018

Perioada de implementare (etapa II) – 16.06.2018-16.06.2019

Activitatea  1: Vizibilitatea proiectului

Activitatea 2: Colaborarea în vederea creării de materiale informative

Activitatea 3: Crearea infrastructurii necesare realizării activităţilor pentru BPI şi RTT

Activitatea  4: Instruirea personalului, Crearea, menţinerea, instruirea şi implicarea reţelei de mediatori culturali şi voluntari. Utilizarea interpreţilor

Activitatea 5: Asigurarea resurselor necesare implementării proiectului

Activitatea 6: Crearea de reţele de suport local prin incheierea de parteneriate. Intensificarea şi diversificarea contactelor comunităţilor de străini cu populaţia locală şi societatea civilă

Activitatea 7: Identificare, evaluare nevoi beneficiari, monitorizare

Activitatea 8: Activităţi socio-culturale şi recreaţionale

Activitatea 9: Activităţi educaţionale pentru copii şi asistenţă materială

Activitatea 10: Cursuri de limba română, orientare şi acomodare culturală

Activitatea 11: Informare, consiliere şi asistenţă

Activitatea 12: Asistenţă materială

Buget total: 3.443.554,16 lei

Contribuţie AC (98%): 3.374.683,08 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar (2%):  68.871,08 lei

FAMI 17.02.01INTERACT PLUS – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

Beneficiar: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România

Obiectiv: Proiectul își propune să contribuie la consolidarea integrării socio-economice şi culturale a migranților (BPI şi RTT) din Regiunea 1 în societatea românească, prin servicii de integrare comprehensive şi coerente, capacitarea migranților, diversificarea oportunităţilor de accesare a pieţei muncii din România şi dialog intercultural cu societatea gazdă.

Perioada de implementare (Etapa I): 03.07.2017 – 03.07.2018

Perioada de implementare (Etapa II): 03.07.2018 – 03.07.2019

Activitatea 1. Activități pregătitoare

Activitatea 2. Asigurarea de servicii integrate pentru beneficiarii unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţii unor ţări terţe (RTT)

Activitatea 3. Participare activă și dialog intercultural

Activitatea 4. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Activitatea 5. Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Buget total:5.814.649,89 lei

ContribuţieAC 95% – 5698.356,89 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 116.293 leiâ

17.01.02Programul de sprijin pentru repatriere voluntara umanitar asistata si reintegrare (RVAR)

Beneficiar – Organizatia Internationala pentru Migratie – Biroul in Romania

Obiectiv – Proiectul îşi propune să contribuie la gestionarea eficientă a fenomenului migraţiei în România prin repatrierea în condiţii de siguranţă şi demnitate a unui număr de 240 de migranţi în ţările lor de origine, precum şi prin măsuri sustenabile de reintegrare socio-economică a unui număr de 90 de migranţi până în anul 2020 şi a consolidării cooperării instituţionale între actorii cu competenţe în domeniul migraţiei.

Perioada de implementare (etapa I): 27.04.2017– 27.04.2018

Perioada de implementare (etapa II): 27.04.2018– 27.04.2019

Activitatea 1: Activităţi pregătitoare

Activitatea 2. Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la repatrierea voluntară asistată și reintegrare (RVAR) și organizarea de cursuri de dezvoltare personală/antreprenorială

Activitatea 3. Realizarea operațiunilor de repatriere voluntară asistată

Activitatea 4. Asistență pentru reintegrare în țările de origine

Activitatea 5. Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 6: Management de proiect, monitorizare, evaluare, raportare

Buget total: 2.992.385,55 lei

Contribuţie AC 100% – 2.992.385,55 lei (75% CE)

17.01.01Monitorizarea misiunilor de returnare fortata

Beneficiar – Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv – Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe teritoriul României, pe timpul operațiunilor de returnare forțată sub escortă desfășurate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Perioada de implementare: 28.03.2017– 28.03.2018

Activităţile proiectului:

1.Stabilirea cadrului organizatoric necesar desfășurării activităților de monitorizare;

2.Monitorizarea activității de returnare forțată a migranților aflați în custodie publică și a celor îndepărtați în 24 de ore de la depistare;

3.Asigurarea vizibilității proiectului;

4.Activități legate de coordonarea proiectului

Buget: 141.911,86 lei

ContribuţieAC 95% – 134.816,36 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 7.095,60 lei

FAMI 16.05.02”STARRT II – Servicii de transfer si asistenţă pentru refugiati, relocaţi din Turcia ”

Beneficiar – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – Biroul in România

Obiectiv: Proiectul își propune să sprijine participarea activă a statului român la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile ca răspuns la nevoile reale de protecţie internaţională ale persoanelor dislocate din cauza conflictului din Siria în ţări din imediata vecinătate.

Perioada de implementare –  09.05.2017 – 09.01.2018

Activităţile proiectului:

Activitatea 1 – pregătitoare

Activitatea 2 – Asistenţă în etapa premergătoare şi în timpul transferului în România

Subactivitatea 2.1. Pregătirea transferului

Subactivitatea 2.2. Realizarea transferului din Turcia în România

Activitatea 3. Asistenţă post relocare în România

Subactivitatea 3.1. Servicii de cazare

Subactivitatea 3.2. Asistență în vederea obţinerii documentelor de şedere

Subactivitatea 3.3. Asistență materială/medicală/psihologică/juridică

Subactivitatea 3.4. Organizarea de activități educaţionale, socio-culturale și recreaționale

Activitatea 4 Implicarea şi capacitarea actorilor cu responsabilităţi în primirea şi susţinerea refugiaţilor relocaţi

Activitatea 5. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Activitatea 6. Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Buget:1.202.286,50   lei

ContribuţieAC 100%– 1.202.286,50   lei (75% CE)

FAMI 16.05.01”STARRT I – Servicii de transfer si asistenţă pentru refugiati, relocati din Turcia”

Beneficiar – Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie (OIM) – Biroul in România

Obiectiv: Proiectul își propune să sprijine participarea activă a statului român la eforturile Statelor Membre ale Uniunii Europene de implementare a unor soluții durabile ca răspuns la nevoile reale de protecţie internaţională ale persoanelor dislocate din cauza conflictului din Siria în ţări din imediata vecinătate.

Perioada de implementare – 23.11.2016 – 23.07.2017

Activităţile proiectului:

Activitatea 1 pregătitoare

Activitatea 2. Asistenţă în etapa premergătoare şi în timpul transferului în România

Subactivitatea 2.1 Pregătirea transferului din Turcia în România

Subactivitatea 2.2 Realizarea transferului din Turcia în România

Activitatea 3. Asistenţă post relocare în România

Subactivitatea 3.1. Servicii de cazare

Subactivitatea 3.2. Asistență în vederea obţinerii documentelor de şedere

Subactivitatea 3.3. Asistență materială/medicală/psihologică/juridică

Subactivitatea 3.4. Organizarea de activități educaţionale, socio-culturale și recreaționale

Activitatea 4. Implicarea şi capacitarea actorilor cu responsabilităţi în primirea şi susţinerea refugiaţilor relocaţi

Activitatea 5. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Activitatea 6. Management de proiect, monitorizare, evaluare şi raportare

Buget463.059,99  lei

ContribuţieAC 100% –  463.059,99  lei (75% CE)

FAMI 16.04.03ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoanele tolerate

Beneficiar – Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Imbunatatirea situatiei socio-economice a strainilor pentru care a incetat masura custodiei publice sau pentru cei in cazul carora s-a acordat tolerarea ca alternativa la custodia publica, prin cooperarea continua cu autoritatile statului si organizatiile relevante.

Perioada de implementare – 09.12.2016-09.12.2017

Activităţile proiectului:

Activitatea 1 – Informare, evaluare si consiliere

Activitatea 2 – Cazare

Activitatea 3 –  Asistenta materiala

Activitatea 4 – Activitati educationale

Buget: 1.111.093,07 lei

ContribuţieAC 95% –  1.055.538,42 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 55.554,65 lei

FAMI 16.04.01Consiliere și asistență juridică, interpretare și reprezentare juridică în instanță pentru străinii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României

Beneficiar – Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Obiectiv: Asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă.

Perioada de implementare – 05.12.2016– 05.12.2017

Activităţile proiectului:

Activitatea 1 Consiliere, asistență juridică si reprezentare in instanta acordată RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta, aflați în custodie publică

Activitatea 2 Consiliere, asistență juridică si reprezentare in instanta acordată RTT care fac obiectul unei decizii de returnare și vor să rămână pe teritoriul României;

Activitatea 3 Pregătirea avocaților și interpreţilor; elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistența juridică/lingvistica pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare;

Activitatea 4 Asigurarea vizibilității proiectului;

Activitatea 5 Activităţi legate de coordonarea proiectului.

Buget:166.463,11 lei

ContribuţieAC 95% –  158.139,95 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 8.323,16 lei

FAMI 16.04.02Consiliere și asistență materială acordată în centrele custodie publica

Beneficiar: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Obiectiv: Consilierea și informarea migranților cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni; drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni ale Inspectoratului General pentru Imigrari; și asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate.

Perioada de implementare – 05.12.2016 – 05.12.2017

Activitatea 1: Informarea și consilierea migranților

Activitatea 2: Asistență materiala directă și servicii acordate migranților luaţi în custodie publică (inclusiv pentru cei returnaţi efectiv sub escortă în ţara de origine sau de destinaţie)

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Buget: 461.208,52 lei

Contribuţie AC (98%): 438.148,09 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar (2%): 23.060,43 lei

FAMI 16.03.04O  noua casa

Beneficiar – Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Facilitarea procesului de integrare la nivel regional a beneficiarilor de protecţie internaţională

Perioada de implementare (etapa I) – 14.07.2016-14.07.2017

Perioada de implementare (etapa II) – 14.07.2017-14.07.2018

Activităţile proiectului:

Activitate 1: Identificarea BPI si inscrierea in proiect, evaluarea nevoilor

Activitate 2: Informare, consiliere, insotire, mediere. Cooperare

Activitate 3: Identificarea de locuinte si asistenta in vederea asigurarii unei locuinte

Buget total:2.991.547,71 lei

Contribuţie AC 95% –  2.841.970,32 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% -149.577,39 lei

FAMI 16.03.03Servicii de sănătate adaptate și accesibile pentru solicitanții de azil din România

Beneficiar – Fundaţia ICAR

Obiectiv:Îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin contribuția la asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.

Perioada de implementare (etapa I) – 08.07.2016 – 08.07.2017

Perioada de implementare (etapa II) – 08.07.2017 – 08.07.2018

Activităţile proiectului:Lansarea proiectului și asigurarea vizibilității pe tot parcursul derulării activităților, Servicii psihologice pentru solicitanții de azil din România, Servicii medicale pentru solicitanții de azil din România, Coordonarea și monitorizarea derulării proiectului

Buget total: 2.782.329,56 lei

Contribuţie AC 95% –  2.643.213,08 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 139.116,48

FAMI 16.03.02Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România

Beneficiar – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România

Obiectiv:Obiectivul general al prezentei propuneri de proiect este reprezentat de îmbunătătirea situaţiei solicitantilor de azil din Romania prin promovarea unui sistem de asistenţă sociala si materiala complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitantilor de azil în Romania.

Perioada de implementare (etapa I) – 06.07.2016 – 06.07.2017

Perioada de implementare (etapa II) – 06.07.2017 – 06.07.2018

Activităţile proiectului:

Etapa I

Activitatea 1 Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Subactivitatea 1.1 Consilierea socială şi informarea SA cu privire la activitatile si serviciile acordate in cadrul proiectului

Subactivitatea 1.2 Consilierea şi informarea juridica a SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea 2 Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom

Subactivitatea 2.1 Preluarea cazurilor vulnerabile de SA de la Centrele Regionale de Cazare si Proceduri pentru S.A. pentru acordarea asistentei specifice in Centrele de Consiliere si Cazare gestionate de AIDRom

Subactivitatea 2.2 Informarea beneficiarilor cazati in Centrele de Consiliere si Cazare gestionate de AIDRom privind Regulamentul de Ordine Interioara si serviciile oferite in cadrul proiectului.

Subactivitatea 2.3: Asistenta efectiva acordata in Centrele de Cazare si Consiliere Timişoara şi Bucureşti gestionate de catre AIDRom

Activitatea nr. 3 – Asistenţă în vederea integrării cultural-educaţionale

Activitatea nr. 4 – Asistenta materiala efectiva:

Activitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Subactivitatea nr. 5.1. – Asigurarea vizibilitatii proiectului

Subactivitatea nr. 5.2. – Actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Activitatea nr. 6 –  Activitati de coordonare a proiectului

Subactivitatea 6.1. Intalniri de coordonare, organizarea echipei de proiect şi recrutarea personalului necesar implementǎrii acestuia. Lansarea oficiala a proiectului

Subactivitatea 6.2. Dotarea suplimentara a Centrelor de Cazare si Consiliere AIDRom Bucuresti si  Timisoara pentru SA apartinand categoriilor vulnerabile

Subactivitatea 6.3. Evaluarea activităţii, monitorizarea, raportarea trimestriala, precum şi centralizarea şi raportarea rezultatelor finale

Subactivitatea 6.4. Redactarea si tiparirea pliantului de informare

Subactivitatea 6.5. Alte activitati administrative si achizitii

Etapa II

Activitatea 1 Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Subactivitatea 1.1 Consilierea socială şi informarea SA cu privire la activitatile si serviciile acordate in cadrul proiectului

Subactivitatea 1.2 Consilierea şi informarea juridica a SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea 2 Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom

Subactivitatea 2.1 Preluarea cazurilor vulnerabile de SA de la Centrele Regionale de Cazare si Proceduri pentru S.A. pentru acordarea asistentei specifice in Centrele de Consiliere si Cazare gestionate de AIDRom

Subactivitatea 2.2 Informarea beneficiarilor cazati in Centrele de Consiliere si Cazare gestionate de AIDRom privind Regulamentul de Ordine Interioara si serviciile oferite in cadrul proiectului.

Subactivitatea 2.3: Asistenta efectiva acordata in Centrele de Cazare si Consiliere Timişoara şi Bucureşti gestionate de catre AIDRom

Activitatea nr. 3 – Asistenţă în vederea integrării cultural-educaţionale

Activitatea nr. 4 – Asistenta materiala efectiva:

Activitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Subactivitatea nr. 5.1. – Asigurarea vizibilitatii proiectului

Subactivitatea nr. 5.2. – Actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Activitatea nr. 6 –  Activitati de coordonare a proiectului

Subactivitatea 6.1. Intalniri de coordonare, organizarea echipei de proiect şi recrutarea personalului necesar implementǎrii acestuia. Lansarea oficiala a proiectului

Subactivitatea 6.2. Evaluarea activităţii, monitorizarea, raportarea trimestriala, precum şi centralizarea şi raportarea rezultatelor finale

Subactivitatea 6.3. Redactarea si tiparirea pliantului de informare

Subactivitatea 6.4. Alte activitati administrative si achizitii

Buget total:3.756.284,40 lei

Contribuţie AC 95% –  3.568.470,18 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 187.814,22 lei

FAMI 16.03.01Asistență juridică specializată pentru solicitanții de azil din România

Beneficiar: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Obiectiv:Asigurarea asistenţei juridice pentru solicitanţii de azil din România

Perioada de implementare  – 12.07.2016-12.07.2017

Activităţile proiectului:

Activitatea 1: Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau au formulat cereri de reunificare a familiei

Activitatea 2: Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Activitatea 3: Asigurarea vizibilităţii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Buget1.120.934,14 lei

Contribuţie AC 95% –  1.064.887,43 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 56.046,71 lei

FAMI 16.02.01Gestionarea proceselor de cercetare si utilizare a informatiilor  din Tarile de Origine

Beneficiar – Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Obiectiv:Portalul ITO menținut funcțional și pus la dispoziția tuturor actorilor

Perioada de implementare  – 08.07.2016 -08.07.2017

Activităţile proiectului:

Furnizarea de informații din țata de origine (ITO) către factorii implicați în procedura de azxil prin intermediul portalului;

Realizarea și publicarea de materiale ITO;

Pregătirea pe linia standardelor de calitate ITO;

Asigurarea vizibilitîții proiectului;

Activități legate de coordonarea proiectului.

Buget:504.937,28 lei

ContribuţieAC 95% – 479.690,42 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 25.246,86 lei

FAMI 16.01.04Contextul integrării contează. Creșterea capacității actorilor publici și privați de a interacționa eficient cu migranții

Beneficiar – Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii

Obiectiv:Creșterea capacității actorilor relevanți de a contribui la procesul de integrare socială a străinilor din state terțe cu ședere legală în România

Perioada de implementare –  23.12.2016 – 23.12.2017

Activităţile proiectului:

Actvitatea 1. Pregătirea funcționarilor publici și personalului guvernamental din instituțiile publice locale și centrale pe aspecte legate de integrarea imigranților

Actvitatea 2.Îmbunătățirea colaborării interinstituționale în domeniul integrării imigranților

Activitatea 3. Schimb de experiență și bune practici cu organizații din state membre UE

Actvitatea  4. Promovarea și vizibilitatea proiectului

Buget:734.964 lei

Contribuţie AC 95%  –  698.215,80 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 36.748,20 lei

FAMI 16.01.01Centrul Român de Cercetare a MigrațieiCRCM

Beneficiar – LADO Cluj

Obiectiv:crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a Beneficiarilor de Protecţiei internaţională  (BP) şi a Resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei denumit în continuare CRCM în cadrul Centrul pentru Studiul Comparat al Migraţiei, denumit în continuare (CSCM) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FCPAC) a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Perioada de implementare (etapa I) – 23.12.2016 – 23.12.2017

Perioada de implementare (etapa II) – 23.12.2017 – 23.12.2018

Activităţile proiectului:

Activitatea 1. Crearea Centrului Român de Cercetare a Migrației – CRCM

Activitatea 2. Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT

Activitatea 3. Crearea bazei de date privind integrarea”

Activitatea 4. Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 5. Activități de management al proiectului

Buget total1.018.284,76 lei

Contribuţie AC 95% –  967.370,52 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 50.914,24 lei

FAMI 16.01.02Sunt un strain, pana ma cunosti

Beneficiar – Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România

Obiectiv: Crearea unui mediu favorabil in randul populatiei romane in vederea integrarii cetatenilor straini – RTT si PB

Perioada de implementare –  10.03.2017 – 10.03.2018

Activităţile proiectului

Activitate 1: Managementul de debut al proiectului

Activitate 2: Managementul general al proiectului

Activitate 3: Crea conceptului creativ al campaniei si Planul campaniei

Activitate 4: Achizitii

Activitate 5: Vizibilitatea proiectului

Activitate 6: Productie spot radio, productie spot TV, productie website, print pliante, productie panouri publicitare, materiale de vizibilitate

Activitate 7: Difuzare spot radio, spot TV inclusive in circuit inchis, banner si articole in ziare, distribuire pliante, promovare afise panouri publicitare, promovare retele de socializare

Activitate 8: Cercetare

Activitate 9: Dezbateri publice

Buget: 1.313.023,16 lei

Contribuţie AC (95%) – 1.247.372,00 lei

Contribuţie beneficiar (5%) – 65.651,16 lei

FAMI 15.03.04MigraNet Rețeaua regională pentru integrarea migranților

Beneficiar – LADO Cluj

Regiunea 4(CRCPSA Șomcuta Mare): Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu şi Alba

Obiectiv: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin crearea la nivelul regiunii a unei coaliţii formată din actori instituţionali/organizaţionali care funcţionează ca reţele locale de sprijin în vederea creşterii calităţii serviciilor integrate acordate publicului ţintă principal.

Perioada de implementare – 11.05.2016 – 11.05.2017

Activităţile proiectului:

Activitatea 1. Activităţi de management

Activitatea 2. Crearea CRI Cluj şi CRI Baia Mare

Activitatea 3. Servicii integrate

Subactivitatea 3.1 Servicii de informare şi consiliere: 2 CRI, 3 puncte de lucru

Subactivitatea 3.2 Servicii de asistenţă socială, sprijin material, psihologice şi juridice

Subactivitatea 3.3 Activităţi educative, inclusiv cursuri de limba română şi orientare culturală

Subactivitatea 3.4 Servicii de orientare pentru accesul la piaţa muncii

Subactivitatea 3.5 Servicii de consiliere şi asistentă pentru beneficiarii CRCPSA Şomcuta Mare

Activitatea 4. Servicii de formare pentru reprezentanţii instituţiilor/ autorităţilor locale

Activitatea 5. Crearea unei reţele de mediatori interculturali şi voluntari

Activitatea 6. Crearea unui mecanisc de cooperare locală şi regională

Activitatea 7. Activităţi socio-culturale, recreative şi de implicare a BP şi RTT în viaţa comunităţilor de rezidenţă

Activitatea 8. Vizibilitatea proiectului

Buget:943.060,31 lei

Contribuţie AC 95% –  895.907,29 lei

Contribuţie beneficiar 5% – 47.153,02 lei

FAMI 15.03.03Integrarea strainilor cu ședere legală în societatea românească – o provocare comună 

Beneficiar – Fundaţia ICAR

Regiunea 3: (CRCPSA Rădăuți): Suceava, Botoşani, Iaşi şi Piatra Neamţ

Obiectiv:Contributie la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin implementarea unui model de integrare regională conform cerintelor Programului National – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

Perioada de implementare – 13.05.2016– 13.05.2017

Activităţile proiectului:

1. Promovarea si vizibilitatea proiectului

1.1 Realizarea materialelor de vizibilitate

1.2 Conferință de lansare

1.3 Conferință de diseminare

2. Program de servicii pentru sprijinirea integrării BPI și RTT

2.1 Servicii sociale pentru BPI și RTT

2.2 Cursuri de limba română pentru BPI și RTT

2.3 Activități recreative, culturale, festive pentru BPI și RTT

2.4 Servicii psihologice pentru BPI și RTT

2.5 Facilitarea accesului la servicii medicale pentru BPI și RTT

2.6 Alte tipuri de asistență pentru BPI și RTT

3. Realizarea și distribuirea de materiale de informare pentru grupurile țintă

4. Crearea și dezvoltarea unor rețele locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT

5. Coordonarea și  monitorizarea activităților proiectului

5.1 Stabilirea echipei și organizarea întâlnirii inițiale

5.2 Participarea la întâlniri de coordonare cu IGI și alți actori din domeniu

5.3 Activități curente de coordonare tehnică și financiară

Buget:764.357,68 lei

Contribuţie AC 95% –  726.139,80 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 38.217,88 lei

FAMI 15.03.02INTEGRARE Servicii de asistență pentru migranți în Regiunea 2

Beneficiar – World Vision Romania

Regiunea 2(CRCPSA Galați): Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa

Obiectiv: servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România.

Perioada de implementare – 13.05.2016– 13.05.2017

Activităţile proiectului:Managementul și coordonarea proiectului,  Vizibilitate, informare si promovarea proiectului si a rezultatelor sale, Infiintarea, dotare si administrarea Centrelor Regionale pentru Integrare Constanta si Galati si a punctului de lucru Vaslui, Consolidarea capacitatii de gestionare si coordonare pentru autoritati si actorii implicaţi în procesul de integrare a BP si RTT din Regiunea 2, Activitatea de recrutare, identificare si inregistrare a grupului tinta, Acordarea serviciilor de asistenta beneficiarilor unei forme de protecție și RTT din judeţele de implementare

Buget1.469.247,47 lei

Contribuţie AC 95% –  1.395.785.10 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 73.462,37 lei

FAMI 15.03.01INTERACT Servicii integrate pentru migranți, dialog social și multiculural

Beneficiar – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul România

Regiunea 1 (CRCPSA București; CRCPSA Giurgiu): Bucureşti, Ilfov, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Braşov, Covasna, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj

Obiectiv:Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică și culturală a migranților, beneficiari de protecție internațională și resortisanți ai unor țări terțe, în societatea românească printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie( ex.ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii socila,e participare activă), și prin consolidarea colaborării și implicării active a autoritățilort/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării migranților.

Perioada de implementare – 06.05.2016 – 06.05.2017

Activităţile proiectului:

1.Activități pregătiroare;

2.Asigurarea de servicii integrate pentru beneficiarii de protecție (BP) și resortisanții unor țări terțe (RTT);

3.Formarea reprezentanților instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul integrării străinilor;

4.Promovarea participării active, a dialogului multicultural și a cooperării inter-instituționale;

5.Asigurarea vizibilității proiectului;

6.Management de proiect, monitorizare,evaluare,raportare

Buget: 3.571.025,19 lei

ContribuţieAC 95% –  3.392.473,93 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 178.551,26 lei

FAMI 15.03.05Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și străinilor cu ședere legală în România, Regiunea de Vest 

Beneficiar – Asociaţia Ecumenica a Bisericilor din România

Regiunea 5(CRCPSA Timișoara): Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin

Obiectiv: Creşterea nivelului de integrare a Resortisantilor Tari Terte (RTT) cu drept de sedere in Romania si a Beneficiarilor de Protectie Internationala ( BP), din Regiunea 5 prin implicarea comunitatilor si institutiilor locale si oferirea de servicii integrate complexe.

Perioada de implementare – 13.05.2016 – 13.05.2017

Activităţile proiectului:

Activitatea nr.1. Constituirea echipei, activitati de management al proiectului si evenimente de deschidere si finalizare proiect

Activitatea nr.2 – Deschiderea si Functionarea Centrelor Regionale de Integrare la Timisoara si Oradea

Activitatea nr. 3 Consilierea socială, juridica şi informarea beneficiarilor, activitati de accesare a piata muncii

Activitatea nr. 4 – Acomodare culturala si invatarea limbii romane

Activitatea nr. 5 – Dezvoltarea si Consolidarea de Retelele de suport locale

Activitatea nr. 6 – Servicii de formare pentru reprezentanţii instituţiilor locale cu atribuţii în domeniul integrării și mediatorii interculturali din Regiunea 5

Activitatea nr.7-  Asistenta materiala efectiva

Activitatea nr. 8-  Asigurarea vizibilitatii surselor de finantare prin canale de informare si diseminarea semestriala a rezultatelor proiectului.

Buget:1.005.621,88 lei

ContribuţieAC 95% –  955.340.79 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 50.281.09 lei

FAMI 15.04.01Monitorizarea misiunilor de returnare fortata

Beneficiar – Consiliul National Roman pentru Refugiati

Obiectiv:Respectarea standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe teritoriul României, pe timpul operațiunilor de returnare forțată sub escortă desfășurate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Perioada de implementare:29.03.2016– 29.03.2017

Activităţile proiectului:

1.Stabilirea cadrului organizatoric necesar desfășurării activităților de monitorizare;

2.Monitorizarea activității de returnare forțată a migranților aflați în custodie publică și a celor îndepărtați în 24 de ore de la depistare;

3.Asigurarea vizibilității proiectului;

4.Activități legate de coordonarea proiectului

Buget:94.187,02 lei

ContribuţieAC 95% – 89.477,67 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 4.709,35 lei

FAMI 15.02.04Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR)

Beneficiar – OrganizațiaInternaționalăpentruMigrație (OIM), BiroulînRomânia

Obiectivul – Proiectul își propune să contribuie la gestionarea comprehensivă a fenomenului migrației în România, la dezvoltarea și eficientizarea programului de repatriere voluntară umanitar asistată și a măsurilor de reintegrare a străinilor în țările lor de origine prin furnizarea de servicii de informare și consiliere specifică, operațiuni de repatriere, pregătire vocațională și sprijin de reintegrare adaptat nevoilor migranților, precum și prin dialog inter-instituțional

Perioada de implementare –  26.11.2015 – 26.11.2016

Activitatile proiectului

Activitatea 1. Activităţi pregătitoare

Activitatea 2. Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la repatrierea voluntară asistată și reintegrare (RVAR) și organizarea de cursuri vocaționale/de formare

Activitatea 3. Realizarea operațiunilor de repatriere voluntară asistată

Activitatea 4. Asistență pentru reintegrare în țările de origine

Activitatea 5. Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 6. Management de proiect, monitorizare, evaluare, raportare

Buget: 930.494,53 lei

Contribuția AC (95%): 883.969,81 lei (75% CE)

Contribuția solicitantului (5%): 46.524,72 lei

FAMI 15.02.02Asistență materială acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt luați în custodie publică

Beneficiar – Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi

Obiectiv: Consilierea și informarea migranților cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor operaţiuni; drepturile, obligațiile și regulile de conduită în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad si Otopeni ale Inspectoratului General pentru Imigrari; și asigurarea, pentru aceștia, de servicii și asistenta specifica (inclusiv materială) complementară celei acordate de statul român atât pe timpul șederii în centrele de cazare cât și pentru returnarea sub escortă în țara de origine sau de destinație în condiții de demnitate.

Perioada de implementare  – 18.11.2015– 18.11.2016

Activitatea 1: Informarea și consilierea migranților

Subactivitatea 1: Informarea migranților atât cu privire la operaţiunile de returnare forţată şi regulile ce trebuiesc respectate pe timpul returnării efective sub escortă, cât şi cu privire la drepturile, obligațiile și regulile de conduită în centrele de cazare.

Subactivitatea 2: Consiliere și asistență pentru soluționarea unor nevoi personale ale migranților

Subactivitatea 3: Constituirea dosarelor pentru fiecare migrant consiliat

Activitatea 2: Asistență materiala directă și servicii acordate migranților luaţi în custodie publică (inclusiv pentru cei returnaţi efectiv sub escortă în ţara de origine sau de destinaţie)

Subactivitatea 1: Asigurarea, pentru fiecare migrant luat in custodie publică,  a unui pachet cu materiale de primă necesitate, de igienă personală și  igienizare

Subactivitatea 2: Asigurarea de hrană suplimentară pentru migranți

Subactivitatea 3:  Asigurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru migranți

Subactivitatea 4:  Asigurarea nevoilor suplimentare pentru migranți

Subactivitatea 5: Asigurarea de echipamente şi bunuri pentru activități de petrecere a timpului liber (sociale, cultură, informare, etc)

Activitatea 3: Asigurarea vizibilitatii proiectului

Subactivitatea 1: Redactarea, aprobarea şi achiziţionarea/realizarea elementelor de vizibilitate

CNRR va redacta propuneri pentru elementele de vizibilitate ce vor fi utilizate pe parcursul implementării proiectului. Propunerile vor fi prezentate finanţatorului spre analiză şi aprobare.După aprobarea elementelor de vizibilitate, acestea vor fi realizate sau achiziţionate, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţia de bunuri.

Subactivitatea 2: Asigurarea efectivă a vizibilităţii proiectului

Activitatea 4: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Subactivitatea 1: Două întâlniri de coordonare la care vor lua parte toţi membrii echipei implicati în desfăşurarea activităţilor proiectului.

Subactivitatea 2: Misiuni de monitorizare.

Subactivitatea 3: Raportare trimestrială, intermediară şi finală.

Subactivitatea 4: Audit.

Buget:464.656,06 lei

ContribuţieAC 95% – 441.423.26 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% – 23.232.80 lei

FAMI 15.02.01Consiliere și asistență  juridică, interpretare  și  reprezentare  juridică în instanță  pentru  străinii  ce  fac  obiectul  unei decizii de returnare de  pe teritoriul României

Beneficiar – Consiliul National Român pentru Refugiaţi

Obiectiv: Asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă.

Perioada de implementare  – 18.11.2015– 18.11.2016

Activităţile proiectului:

Activitatea 1: Consiliere, asistență juridică si reprezentare in instanta acordată RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta, aflați în custodie publică

Subactivitatea 1: Consiliere juridică acordată RTT care au primit o decizie de returnare sub escorta, luați în custodie publică precum și remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare.

Subactivitatea 2: Asistență juridică personalizata

Subactivitatea 3: Reprezentare juridica in instanta

Activitatea 2:Consiliere, asistență juridică si reprezentare in instanta acordată RTT care fac obiectul unei decizii de returnare și vor să rămână pe teritoriul României

Subactivitatea 1: Informare si consiliere juridică directa acordată RTT care au primit o decizie de returnare cu termen de plecare voluntară (care nu sunt cazați în centrele de custodie publică), la nivelul întregii țări, privind remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare

Subactivitatea 2: : Informare si consiliere juridică directa acordată RTT din Bucuresti, Ilfov si Arad, care au primit o decizie de returnare privind remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare

Subactivitatea 3: Reprezentare juridica in instanta

Activitatea 3: Pregătirea avocaților și interpreţilor; elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistența juridică/lingvistica pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare.

Subactivitatea 1: CNRR va evalua situaţia avocaţilor şi interpreţilor implicaţi în procedură (câţi avocaţi şi interpreţi identificaţi şi pregătiţi anterior prin proiecte finanţate de Fondul pentru Returnare sunt încă activi în domeniu) şi va informa IGI cu privire la situaţia existenta. Pe langa acestia, CNRR va identifica şi recruta noi avocaţi si interpreti care doresc să cunoască şi să se implice în domeniul migratiei.

Subactivitatea 2:Asistenţa lingvistica și a traducerea documentelor necesare sustinerii cauzei.

Activitatea 4: Asigurarea vizibilității proiectului

Subactivitatea1: Redactarea, aprobarea şi achiziţionarea / realizarea elementelor de vizibilitate.

Subactivitatea 2: Asigurarea efectivă a vizibilităţii proiectului.

Activitatea 5: Activităţi legate de coordonarea proiectului

Subactivitatea 1: Întâlniri de coordonare la care vor lua parte toţi membrii personalului implicaţi în desfăşurarea activităţilor proiectului.

Subactivitatea 2: Misiuni de monitorizare.

Subactivitatea 3: Raportare trimestrială, intermediară şi finală.

Subactivitatea 4: Audit.

Buget:139.319,35 lei

ContribuţieAC 95% –  132.353,38 (CE 75%)

Contribuţie beneficiar 5% – 7.004.49

FAMI 15.02.03AlTERNATIVE Suport temporar pentru persoane tolerate

Beneficiar – JRS – AsociațiaServiciulIezuitilorpentruRefugiați din Romania (România)

Obiectiv – Avand in vederea faptul ca se doreste imbunatatirea sustenabilitatii operatiunilor de returnare, obiectivul general al proiectului vizeaza oferirea de servicii alternative si conexe la masura luarii in custodie publica prin cooperarea continua cu autoritatile statului si organizatiile relevante.

Perioada de implementare –  11.12.2015-11.12.2016

Activitatile proiectului

Activitate 1 – Cazare

Activiitate 2 – Informare, evaluare, consiliere

Activitate 3 – Asistenta materiala

Buget: 670,342.83 lei

Contribuția AC (95%): 636,825.69  lei (75% CE)

Contribuțiasolicitantului (5%): 33,517.14 lei

FAMI 15.01.03HELP MED Reteaua de asistentamedicala, psihologicasicooperare in vedereaasistariisolicitantilor de azil

Beneficiar – JRS – AsociațiaServiciulIezuitilorpentruRefugiați din Romania (România)

Obiectiv – Asigurarea de serviciimedicale/psihologice, informare, asistenta, consilieresiserviciiconexe la cerere, tuturorsolicitantilor de azil, pe tot cuprinsultarii.

Perioada de implementare – 16.12.2015 – 16.07.2016

Activitatile proiectului

Activitatea1. Identificarea solicitantilor de azil si inscrierea in proiect, evaluarea nevoilor

Activitatea 2. Servicii de asistenta medicala si conexe oferite solicitantilor de azil

Activitatea3. Informare, consiliere, insotire si asistenta juridical

Activitatea4. Actiuni de pregatire si stabilire a unui mecanism de identificare si asistenta a cazurilor vulnerabile

Activitatea5. Realizarea si distribuirea materialelor informative

Buget: 665.056,94 lei

Contribuția AC (95%) : 631.804.09 lei (75% CE)

Contribuția solicitantului (5%): 33.252.84 lei

FAMI 15.01.02Asistenta si servicii complexe pentru solicitantii de azil din Romania

Beneficiar -AIDROM – Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania (România)

Obiectiv – Imbunatatirea situatiei SA din Romania prin promovarea unui sistem de asistenta sociala si materila complementara si servicii specializate in vederea cresterii nivelului de trai al SA din Romania

Perioada de implementare – 10.12.2015- 10.07.2016

Activitatile proiectului 

Activitatea nr. 1 – Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea nr. 2.: Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom

Activitatea nr. 3 – Asistenţă în vederea integrării cultural- educaţionale

Activitatea nr. 4 – Asistenta materiala efectiva

Activitatea nr. 5 – Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Activitatea nr. 6 – Activitati de coordonare a proiectului

Buget: 1.143.580,91 lei

Contribuția AC (95%): 1.086.401,86 lei (75% CE)

Contribuțiasolicitantului (5%): 57 179,04 lei

FAMI 15.01.01Asistenta juridical specializatapentrusolicitantii de azil din Romania

Beneficiar – Consiliul National Roman pentruRefugiati (CNRR)

Obiectiv– Acordarea de asistenta juridical solicitantilor de azil din Romania

Perioada de implementare – 11.12.2015-11.07.2016

Activitatile proiectului

Activitate1.Consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru solicitanţii de azil si beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată

Activitate 2. Pregătirea specifică a avocaţilor/consilierilor juridici, interpreţilor si reprezentanţiior legali implicaţi în procedura de azil

Activitate 3. Asigurarea vizibilitatii proiectului

Buget: 543.005,74 lei

Contribuția AC (95%): 515.855,45 lei (75% CE)

Contribuțiasolicitantului (5%): 27 150,29 lei

––––––––––––-

 • Proiecte de monopol

Achiziționarea/amenajarea unui imobil având ca destinație stabilirea unui sediu unic al Inspectoratului General pentru Imigrări – ROFAMI2022SF15

 Beneficiar: Inspectoratul General pentru Imigrări

 Obiectiv general: Consolidarea capacității IGI de îndeplinire a obligațiilor legale și atingerea obiectivelor stabilite prin planurile de acțiune din domeniul azilului și migrației

Perioada de implementare 23.12.2022-22.12.2023

Activități:

– Management de proiect

-Întocmirea și aprobarea procedurii de achiziție a imobilului

– Întocmirea și aprobarea caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice

– Derularea procedurii de achiziție și evaluarea ofertelor

– Semnarea unui precontract de achiziție

– Compartimentarea/amenajarea imobilului conform cerințelor IGI de către ofertant

– Efectuarea recepției privind îndeplinirea condițiilor solicitate

– Semnarea contractului de vânzare-cumpărare

Buget total:  25.986.531 lei

Contribuție financiară UE: 25.986.531 lei

Continuarea îmbunătățirii condițiilor de cazare și transport a străinilor luați în custodie publică și care obiectul unei decizii de returnare sub escortă

Obiectiv General: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de trai, standarde de siguranță adecvate și transport pentru persoanele cazate in Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică

Perioada de implementare: 28.03.2022 – 28.01.2023

Activități:

   -Managementul proiectului

   -Elaborarea specificațiilor tehnice și intocmirea caietului de sarcini

   – Derularea procedurii de achizitie, receptie și distribuire a bunurilor

Buget total: 1.815.385 lei

Contributia financiara UE: 1.815.385 lei

Modernizarea instalației electrice la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din str. Lt. Col. Marinescu Constantin 15A, sect.5, București, ROFAMI2022SF14

Beneficiar: Inspectoratul General pentru Imigrări

 Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a IGI în scopul îndeplinirii sarcinilor legale în domeniul migrației și azilului.

Perioada de implementare 18.05.2022-17.02.2023

Activități:

– Management de proiect

– Derularea procedurii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii de întocmire Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)

– Aprobarea indicatorilor tehnico economici în C.T.E. al M.A.I.

-Derularea procedurii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii de proiectare (întocmire P.Th.,D.E., P.A.C. și P.O.E.) și execuție

-Derularea procedurii de achizitie și încheierea și derularea contractului de prestări servicii privind dirigenția de Șantier

-Derularea procedurii de achizitie pentru incheierea și derularea contractului de servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic (PT)

-Actualizarea devizului general de catre IGI si inaintarea care structura abilitata din MAI -DGL pentru

actualizarea avizului CTE al MAI

-Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre executant si inaintarea impreuna cu programul de control al fazelor determinante catre structura abilitata din cadrul MAI -DGL

-Execuția/ derularea serviciilor de proiectare si executie a lucrărilor lucrarilor

-Achizitie materiale de vizibilitate a proiectului

-Receptia la terminarea lucrarilor si predarea catre beneficiar a cartii tehnice a constructiilor

Buget total:  772.110 lei

Contribuție financiară UE: 772.110 lei

 

Sporirea performanței serviciilor oferite de către structurile MAI cu competențe pe linia combaterii migrației ilegale, precum și a gradului de reziliență în caz de dezastre a infrastructurii IT&C a IGI

Obiectiv general: Creșterea performanței structurilor MAI cu atribuții în gestionarea și combaterea migrației ilegale, precum și a calității serviciilor oferite, prin modernizarea și consolidarea sistemelor de comunicații ale IGI și asigurarea unui grad de reziliență îndestulător în caz de dezastre

Proiectul are trei direcții de acțiune, după urmează:

DA 1 Modernizarea infrastructurii TIC din sediile IGI, precum și cea care asigură servicii pentru IGI

DA 2 Operaționalizarea unui centru de recuperare a datelor în caz de dezastru pentru serviciile TIC de la nivelul IGI.

DA 3 Îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi a capacității de răspuns în gestionarea migraţiei ilegale prin implementarea unui sistem de monitorizare şi urmărire în timp real a vehiculelor structurilor MAI cu competențe în domeniul gestionării și combaterii migrației ilegale.

Activitățile proiectului:

– Managementul proiectului (aferent activităților DA1, DA2 și DA3)

–  Realizarea achizițiilor publice aferente Direcției de acțiune 1

– Derulare contract pentru dotarea cu echipamente active la nivelul structurilor IGI

– Derulare contract pentru modernizarea echipamentelor radioreleu la nivelul IGI

– Derulare contract pentru modernizarea echipamentelor din RNV MAI pentru conectarea structurilor IGI

– Derulare contract pentru modernizarea SNV MAI pentru conectarea structurilor IGI

– Derularea contract pentru consolidarea echipamentelor de videoconferință care asigură legătura între IGI și organele judiciare

– Derulare contracte pentru modernizarea echipamentelor RCVD MAI, pentru conectarea structurilor IGI și pentru modernizarea și extinderea soluției de securitate cibernetică

– Derulare contracte subsecvente echipamentele de monitorizare GPS si serviciile de comunicatii de tip APN privat

– Derulare contracte pentru realizarea interoperabilității cu sistemul de apărare cibernetică al MAI.

– Derulare contracte pentru Creșterea capacității operaționale a structurii ce monitorizează în regim 24/7/365 starea RVCD/RNV/SNV și asigură intervențiile pentru restabilirea serviciilor.

– Derulare contract subsecvent pentru echipamentele aferente activității upgrade infrastructură de tip LAN a IGI

– Analiza și evaluarea rezultatelor obținute (financiar și tehnic) aferente DA 1

– Proiectare și realizare infrastructură fizică DRC-IGI (aferent DA2)

– Derulare contract furnizare infrastructură software/hardware DRC-IGI

– Analiza și evaluarea rezultatelor obținute (financiar și tehnic) aferente DA 2

Buget total:  48,558,131.70 lei

Cheltuieli neeligibile: 2,988,285.37

Contribuție financiară UE: 34,177,384.75 lei

Contribuția beneficiarului: 11,392,461.58 lei

Perioada de implementare: 26.11.2021 – 29.03.2024

 

Asigurarea asistenței materiale și a capacității de procesare pentru persoanele cazate în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil prin achiziția de bunuri  ROFAMI2021OS1P23

Obiectiv general: Continuarea menținerii condițiilor de recepția pentru solicitanții de azil și beneficiarilor de protecție internațională la standardele UE

Perioada de implementare 08.10.2021-07.12.2022

Activități:

– Managementul proiectului

–  Elaborarea specificațiilor tehnice și întocmirea caietelor de sarcini

– Derularea procedurilor de achiziție pentru încheierea contractelor de servicii de furnizare

Buget total:  4.658.489  lei

Contribuție financiară UE: 3.493.866,75 lei

Contribuția beneficiarului: 1.164.622,25 lei

Modernizarea sistemului informatic și infrastructurii IT&C la nivelul I.G.I. pentru structurile teritoriale ale Direcției Migrație ROFAMI2021OS2P06

Obiectiv general: Continuarea consolidării capacității operaționale a structurilor centrale și teritoriale de imigrări ale Direcției Migrație din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări

Perioada de implementare 08.10.2021-07.10.2022

Activități:

– Managementul proiectului

–  Extinderea și modernizarea infrastructurii IT&C

– Instalare echipamente în teren și asigurarea vizibilității

– Analiza și evaluarea rezultatelor obținute

Buget total:  3.031.799 lei

Contribuție financiară UE: 2.273.849,25 lei

Contribuția beneficiarului: 757.949,75 lei

Extinderea capacității de cazare a Centrului de cazare a străinilor luați in custodie publică Arad – faza I (studiul de fezabilitate si studiul geotehnic)

Obiectiv general: Consolidarea capacității României de cazare a străinilor luați în custodie publică în situația unui aflșux de migranți ilegali

Perioada de implementare 26.01/2018-26.09.2018

Activități:

– Managementul proiectului

– Elaborarea studiul de fezabilitate si a studiului geotehnic

Buget total:  134.489 lei

Contribuție financiară UE: 100.866,75 lei

Contribuția beneficiarului: 33.622,25 lei

Realizarea proiectului tehnic de execuție necesar operaționalizării Centrului Regional de Proceduri și Cazare a solicitanților de azil Crevedia ROFAMI2021OS1P22

Obiectiv general: Asigurarea condițiilor tehnice și legale pentru extinderea capacității de cazare a IGI

Perioada de implementare 21.08.2021- 20.11.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Aprobarea indicatorilor tehnico economici în CTE al MAI

– Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică

– Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea și derularea contractului de servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice necesară operaționalizării Centrului Regional de Proceduri și Cazare a solicitanților de azil Crevedia și derularea contractului de verificare a documentației de proiectare

– Obținere avize și acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism

– Recepția serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice necesară operaționalizării Centrului Regional de Proceduri și Cazare a solicitanților de azil Crevedia și derularea contractului de verificare a documentației de proiectare

– Recepția serviciilor de întocmire/realizare a documentației tehnico-economice

Buget total:  1.639.416 lei

Contribuție financiară UE: 1.229.562 lei

Contribuția beneficiarului: 409.854 lei

Lucrări de igienizare și reparații curente la spațiile comune, respectiv modernizarea împrejmuirii existente și a terenului de sport din cadrul C.C.S.L.C.P. Otopeni

Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de trai și standarde de siguranță adecvate pentru străinii din cadrul Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni

Perioada de implementare 27.02.2019- 26.12.2019

Activități:

– Managementul proiectului

– Derularea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de igienizare și reparații curente(LOT1)

– Emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către executant și predarea-primirea amplasamentului către executant(LOT1)

-Achiziție materiale de vizibilitate

– Execuția lucrărilor de igienizare și reparații curente(LOT1), inclusiv derularea misiunilor de verificare a stadiului de execuție

– Recepția la terminarea lucrărilor(LOT1)

– Derularea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare

– Derularea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de verificare tehnică a PT, DE, DTAC și DTOE

– Obținerea autorizației de construcție

– Emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către executant și predarea-primirea amplasamentului către executant(LOT2)

– Execuția lucrărilor de modernizare

– Recepția lucrărilor

Buget total:  406.918 lei

Contribuție financiară UE: 305.188,50 lei

Contribuția beneficiarului: 101.729,50 lei

Titlu: Creșterea mobilității terestre pentru combaterea migrației ilegale și returnare ROFAMI2021OS3P13

Obiectiv general: Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul combaterii migrației ilegale și returnării prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate acestor activități

Perioada de implementare 30.06.2021- 29.09.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Elaborarea specificațiilor tehnice și întocmirea caietului de sarcini

-Derularea procedurii de achiziție, recepție și distribuire a autovehiculelor

Buget total:  5.751.534 lei

Contribuție financiară UE: 4.313.650,5 lei

Contribuția beneficiarului: 1.437.883,5 lei

Extinderea capacității de cazare și asistență a solicitanților de azil la CRPCSA Rădăuți și Timișoara, prin construcții pe structură metalică și moderinizarea/realizarea împrejmuirii existente

Obiectiv general: Consolidarea capacității de recepție a României în situația unui aflux de migranți

Perioada de implementare 29.09.2018- 28.06.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în CTE al MAI

– Derularea procedurii de achiziție și încheierea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier

– Derularea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de verificare tehnică a proiectului și a detaliilor de execuție, inclusiv studiul geotehnic

– Obținerea autorizației de construcție

– Actualizarea devizului general de către IGI și înaintarea către structura abilitată din cadrul MAI-DGL

– Emiterea ordinului de începere a lucărilor

– Achiziție materiale de vizibilitate

– Execuția/derularea serviciilor de proiectare, execuție a lucrărilor de construcții și instalații la obiectivele de investiții și dotarea noilor facilități

– Contract execuție lucrări CRPCSA Timișoara

– Contract execuție lucrări CRPCSA Rădăuți

-Recepția la terminarea lucrărilor

Buget total:  8.163.053 lei

Contribuție financiară UE: 8.163.053  lei

Reabilitarea termică la construcții existente Corp B și Corp C4 din cadrul Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni

Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de cazare și standarde de siguranță corespunzătoare pentru străinii din cadrul Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni

Perioada de implementare 24.05.2019- 23.10.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în CTE al MAI

– Obținerea avizelor și acordurilor specifice în certificatul de urbanism emis de DGL-MAI și obținerea autorizației de construcție

– Derularea procedurii de achiziție și încheierea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier

-Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea contractului de execuție

– Emiterea ordinului de începere a lucrărilor către executant și înainatarea împreună cu programul de control al fazelor determinate către structura abilitată din cadrul MAI-DGL

– Achiziție materiale de vizibilitate

– Derularea lucrărilor de execuție privind reabilitarea termică

– Recepția lucrărilor

Buget total: 1.535.271 lei

Contribuție financiară UE: 1.151.453,25  lei

Contribuția beneficiarului: 383.817,75 lei

Extinderea capacității Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad – Faza II: proiectare și execuție de lucrări ROFAMI2019OS3P11

Obiectiv general: Consolidarea capacității de cazare a străinilor împotriva cărora a fost dispusă măsura de luare în custodie publică

Perioada de implementare 25.09.2019- 24.07.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Derularea procedurii de achiziție și încheierea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier

– Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea contractului de servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic, a Detaliilor de execuție, a Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire și Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției

– Achiziție materiale de vizibilitate

– Execuția/derularea serviciilor de păroiectare și execuție a luicrărilor la obiectivul de investiții, conform proiectului tehnic de execuție și derularea misiunilor de verificare a stadiului de execuție

Buget total: 24.808.464 lei

Contribuție financiară UE: 18.606.348  lei

Contribuția beneficiarului: 6.202.116 lei

Îmbunătățirea condițiilor de cazare și asistență a solicitanților de azil la CRPCSA București, prin renovarea și amenajarea spațiilor ROFAMI2020OS1P16

Obiectiv general: Consolidarea capacității de recepție a României în situația unui aflux de migranți

Perioada de implementare 30.12.2020- 29.01.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Derularea procedurii de achiziție și încheierea și derularea contractului de prestări servicii privind diregenția de șantier pentru lucrările de igienizări și repatații curente

– Derularea lucrărilor de execuție-igienizare și reparații curente/amenajare spații în vederea îmbunătățirii condițiilor de cazare și asistență a solicitanților de azil la CRPCSA București

– Achiziție materiale de vizibilitate

– Dotarea cu platforme mobile semiautomate pentru transport pe scări persoane cu handicap

Buget total: 1.567.900 lei

Contribuție financiară UE: 1.175.925  lei

Contribuția beneficiarului: 391.975 lei

Realizarea studiului de fezabilitate pentru execuția unei stații de epurare, realizarea de hidranți interiori și exterior și a rezervei de apă necesare conform normativelor la CCSLCP Otopeni ROFAMI2021OS3P14

Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de trai și standarde de siguranță adecvate pentru străinii din cadrul Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni

Perioada de implementare 29.07.2021- 28.02.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Derularea procedurii de achiziție ăentru încheierea contractului de servicii de întocmire a Studiului de fezabilitate și derularea contractului de servicii

-Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea contractului de servicii de verificare tehnică a studiului de fezabilitate și derularea contractului de servicii

– Obținerea avizelor/acordurilor specifice în Certificatul de urbanism

Buget total: 130.012 lei

Contribuție financiară UE: 97.509  lei

Contribuția beneficiarului: 32.503 lei

Amplasarea provizorie a unei tabere mobile de corturi în curtea interioară a imobilului CRPCSA Galați ROFAMI2021SF11

Obiectiv general: Consolidarea capacității de recepție a României în situația unui aflux de migranți

Perioada de implementare 26.02.2021- 25.03.2022

Activități:

– Managementul proiectului

–  Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea și derularea contractului de proiectare și execuție- lucrări de instalații electrice în vederea asigurării energiei necesară funcționării taberei de corturi

– Derularea procedurii de achiziții, încheierea și derularea contractului de prestări servicii privind verificarea tehnică a documentației de proiectare

– Derularea procedurii de achiziție, încheierea și derularea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier pentru lucrările de instalați electrice executate în vederea asigurării energiei necesară funcționării taberei de corturi

– Obținerea autorizației de construire și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de execuție

Buget total: 191.709 lei

Contribuție financiară UE: 191.709 lei

Dotarea centrelor IGI cu mijloace de ordine și siguranță publică

Obiectiv general: Consolidarea capacității operaționale a IGI de gestionare a unor evenimente caracterizate prin manifestări violente din partea străinilor cazați în centre, de natură să pună în pericol siguranța personalului din cadrul centrelor sau a străinilor cazați în centre, ori integritatea bunurilor din dotarea acestuia.

Perioada de implementare 28.01.2019- 27.010.2020

Activități:

– Managementul proiectului

– Achiziționarea de mijloace specifice pentru dotarea centrelor

Buget total: 280.214 lei

Contribuție financiară UE: 280.214 lei

Dotarea IGI cu materiale de protecție sanitară în vederea gestionării situației de urgență COVID-19

Obiectiv general: Consolidarea capacității IGI de gestionare a unor evenimente caracterizate prin crize epidemiologice severe de natură să pună în pericol sănătatea personalului propriu, a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite de aceștia și implicit a populației de pe teritoriul României.

Perioada de implementare 17.04.2020- 16.08.2020

Activități:

– Managementul proiectului

– Achiziționarea de materiale de protecție sanitară

Buget total: 153.949 lei

Contribuție financiară UE: 153.949 lei

Creșterea gradului de securitate al polițiștilor de imigrări prin achiziția de materiale de protecție și intervenție

Obiectiv general: Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări de gestionare a unor evenimente caracterizate prin manifestări violente din partea străinilor, de natură să pună în pericol siguranța personalului din cadrul IGI sau a străinilor, ori integritatea bunurilor din dotarea acestuia.

Perioada de implementare 30.12.2020- 29.10.2021

Activități:

– Managementul proiectului

– Achiziționarea de bunuri materiale pentru dotarea Serviciilor/Birourilor de imigrări

Buget total: 332.672 lei

Contribuție financiară UE: 332.672 lei

Realizarea operațiunii de selecție a refugiaților în nevoie de relocare din Turcia și Iordania

Obiectiv general: Asumarea obligațiilor României ca stat de relocare a refugiaților prin implementarea programului național de relocare conform legislației în vigoare și angajamentelor asumate de România pe plan european

Perioada de implementare 20.07.2018- 19.07.2020

Activități:

– Managementul proiectului

– Misiuni de selecție

– Misiuni de documentare

– Distribuire elemente de vizibilitate

Buget total: 413.484 lei

Contribuție financiară UE: 310.113 lei

Contribuția beneficiarului: 103.371 lei

Realizarea, coordonarea si monitorizarea transferurilor de solicitanți de protecție internațională între Centrele Regionale IGI

Obiectiv general: Realizarea serviciilor destinate solicitanţilor de protecţie internaţională prin asigurarea condiţiilor adecvate pentru procesarea cererilor de protecție internațională

Perioada de implementare 30.04.2020-30.04.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Transferul solicitanților de protecție internațională între centrele regionale ale IGI

–   Calificare auto (Instruirea  a 8 angajați ai Centrelor Regionale de Cazare şi Proceduri de Azil  în vederea obținerii calificărilor necesare pentru conducerea microbuzelor din dotare)

–   Două sesiuni de pregătire

–   Achiziţii

Buget total: 1.795.588 lei

Contribuție financiară UE: 1.346.691 lei

Contribuția beneficiarului: 448.897 lei

Adaptarea rețelei electrice la imobilul din str. Lt. Col. Marinescu Constantin nr. 15A, Sector 5, Bucuresti prin separarea circuitelor de alimentare a aparatelor de aer condiționat și dotarea cu un grup electrogen pentru asigurarea cu energie electrică

Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a Inspectoratului General pentru Imigrări în scopul îndeplinirii sarcinilor legale în domeniul migrației și azilului.

Perioada de implementare 23.06.2021-22.04.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Derularea procedurii de   achizitie  pentru incheierea contractului de servicii de întocmire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)

– Aprobarea indicatorilor  tehnico economici în C.T.E. al M.A.I.

–  Derularea procedurii de   achizitie  pentru încheierea contractului de servicii de  proiectare (întocmire P.Th.,D.E., P.A.C. și P.O.E.) și execuție lucrări.

– Derularea procedurii de achiziție și încheierea și derularea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier

– Derularea procedurii de   achizitie  pentru incheierea și derularea contractului de servicii de  verificare  tehnica a proiectului tehnic (PT), a Detaliilor de  executie (DE), a Proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) si Proiectul pentru  Organizarea Executiei (POE)

– Obtinerea  Autorizatiei de Construire

– Actualizarea  devizului general de catre  IGI  si  inaintarea   care structura abilitata din MAI -DGL pentru actualizarea avizului CTE al MAI

– Emiterea ordinului  de   incepere a lucrarilor   catre executant  si  inaintarea  impreuna cu   programul  de  control al fazelor determinante   catre  structura  abilitata  din cadrul MAI -DGL

– Execuția/ derularea serviciilor de proiectare si executie a lucrărilor conform Proiectului Tehnic de execuție și derularea misiunilor de verificare a stadiului de execuție

– Achizitie   materiale de vizibilitate   ale proiectului

– Receptia la  terminarea lucrarilor si predarea  catre  beneficiar a cartii tehnice a constructiilor

Buget total: 294.281 lei

Contribuție financiară UE: 294.281 lei

Îmbunătățirea cunoștințelor personalului consular privind procedurile aplicabile în domeniul imigrație ROFAMI2020OS2P04

Obiectiv general: Promovarea căilor de migrație legală prin intermediul personalului consular și a misiunilor diplomatice ale României în statele terțe

Perioada de implementare 29.01.2021 – 28.01.2022

Activități:

– Managementul proiectului

– Achiziție elemente de vizibilitate

– Activități operaționale: Sesiune de informare personal consular MAE și Activități de informare în state terțe

-Conferință de închidere

Buget total: 294.627 lei

Contribuție financiară UE: 220.970,25 lei

Contribuția beneficiarului: 73.656,75 lei

Suplimentarea capacității de transport a Direcției Azil și Integrare cu două autocare pentru transportul solicitanților de azil

Obiectiv general: Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul azilului prin îmbunătățirea dotării cu autocare destinate activităților operative.

Perioada de implementare 29.12.2020 – 28.10.2021

Activități:

– Managementul proiectului

– Elaborarea specificațiilor tehnice  și întocmirea caietului de sarcini

– Derularea procedurii de achiziție și recepția autocarelor

– Analiza și evaluarea rezultatelor obținute

Buget total: 2.353.198 lei

Contribuție financiară UE: 1.764.898,50 lei

Contribuția beneficiarului: 588.299,50 lei

Modernizarea condițiilor de cazare in centrele regionale IGi prin racordarea CRPCSA Șomcuta Mare la rețeaua publică de canalizare și lucrări de reparații și igienizare la CRPCSA Timișoara

Obiectiv general: Modernizarea centrelor regionale IGI si oferirea unor conditii de cazare la standarde europene si internaționale

Perioada de implemantare: 28.01.2021 – 28.0.2022

Activitati

– Managementul proiectului

– Derularea procedurii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii de întocmire și verificare DALI – Somcuta Mare

– Derularea procedurii de achizitie  pentru incheierea contractului de servicii de proiectare și executie lucrari – Somcuta Mare

– Derularea procedurii de achizitie și încheierea și derularea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier – Somcuta Mare

– Execuția/ derularea serviciilor de proiectare si executie a lucrărilor conform Proiectului Tehnic de execuție – Somcuta Mare

– Derularea procedurii de achizitie pentru incheierea contractului de execuție lucrări – Timisoara

– Derularea serviciilor de executie a lucrărilor – Timisoara

– Achziitie materiale de vizibilitate

Buget Total: 1.286.941 lei

Contributia financiara UE: 965.205,75 lei

Contributia beneficiarului: 321.735,25 lei

Realizarea unei analize privind sistemul informatic IGI ROFAMI2021OS2P05

Obiectiv general: Realizarea unei analize în vederea dezvoltării, securizării, optimizarea și uniformizării interfeței naționale de date – Sistemul Informatic IGI

Perioada de implementare: 30.06.2021 – 12 luni

Activități:

Managementul proiectului

Realizarea achiziției proiectului

Desfășurarea analizei de business

Analizarea și evaluarea rezultatelor

Buget: 1.961.641 LEI

Contribuția financiară UE: 1.471.230,75

Contribuția beneficiarului: 490.410,25

Relocarea a 200 refugiați sirieni din Turcia, Iordania și LibanROFAMI2021OS1P20

Obiectiv general – Îndeplinirea obligațiilor României ca stat de relocare a refugiaților prin implementarea programului național de relocare conform legislației în vigoare și angajamentelor asumate de România și pe plan european

Perioada de implementare – 02.04.2021-14 luni

Activitati

1.           Managementul proiectului

2.            Activități de pregătire a operațiunii de selecție (în cazul efectuării misiunilor de selecție  în Turcia, Iordania şi Liban)

3              Misiuni de documentare

4.            Pregătirea echipelor de selecție în cazul efectuării misiunilor de selecție în Turcia, Iordania și Liban

5.            Realizarea operațiunii de selecție prin misiuni de selecție organizate în Turcia, Iordania și Liban sau selecție pe bază de dosar

6.            Selectarea refugiaților în vederea relocării

7.            Încheierea procedurii de selecție. Pregătirea documentelor de călătorie

8.            Coordonarea în vederea

Buget – 541.290  lei

Contributia financiara UE 405.967,50 lei

Contributia beneficiarului  135.322,50 lei

Extinderea, dezvoltarea și modernizarea sistemului Național EURODAC ROFAMI2020OS1P18 Obiectiv general: Îmbunătățirea condițiilor de recepție, creșterea calității procedurii de azil și combaterea migrației ilegale

Perioada de implementare: 30.12.2020 – 30.12.2021

Activități

 • Activitatea de management a proiectului
 • Realizarea achizițiilor publice aferente proiectului
 • Implementarea contractelor de furnizare de bunuri și servicii -upgrade EURODAC
 • Reconfigurare Sistem Național EURODAC
 • Instruirea operatorilor EURODAC
 • Analiza și evaluarea rezultatelor obținute (financiar și tehnic)

Buget total: 5 202 305 lei

Contribuția financiară UE– 3 901 728,75 lei

Contribuția beneficiarului – 1 300 576,25 lei

Creșterea eficienție energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor aferente CRCPSA București Obiectiv General: Creşterea eficienţei energetice pentru imobilul Centrului regional de cazare si proceduri pentru solicitanţii de azil Bucureşti (CRCPSA), prin reabilitare termică şi modernizarea instalaţiilor aferente obiectivului.

Perioada de implementare: 31.07.2020 – 31.05.2022

Obiectiv specific 1:  Reducerea consumului anual specific de energie pentru imobilul aflat în administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu 717.315,51 kw/m 2an

Obiectiv specific 2: Scăderea indicelui de emisii echivalente CO2 necesar funcţionării imobilul aflat în administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu 153,23 kg CO2-M2/an

Buget total: 2.992.221,46 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 2.083.665,83 lei

”Implementarea operațiunilor de returnare forțată”Obiectiv general: Asigurarea unor strategii de returnare corecte și eficace în Statele Membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și readmisia efectivă în țările de origine și tranzit

Perioada de implementare: 29/10/2018 – 48 luni

Activități:

1. Managementul proiectului

2. Activitati operationale de returnare

Subactivitatea 1”Pre- returnare”

Subactivitatea 2: ”Returnare până la frontieră!

Subactivitatea 3: ”Returnări sub escortă până în țările de origine/ destinație ale străinilor

Buget total – 3 936 086,00 RON

Contribuția financiară UE – 2 952 064,50 RON

Contribuția beneficiarului – 984 021,50 RON

”Creșterea capacității operaționale a Direcției Migrație prin amenajarea unor spații de lucru suplimentare”Obiectiv general – Asigurarea capacității operative a structurilor teritoriale din cadrul Direcției Migrație-I.G.I., la nivelul municipiului București și județului Ilfov, în scopul gestionării eficiente a activităților de reglementare a șederii și stabilire a regimului juridic al cetățenilor străini în România

Perioada de implementare – 30.09.2020 – 8 luni

Activități

 • Managementul proiectului
 • Derularea procedurii de achiziție pentru încheierea contractului de servicii de proiectare (PT, DDE, PAC și DTOE) și lucrări de execuție 
 • Derularea procedurii de   achiziție pentru încheierea contractului de servicii de  verificare  tehnică a proiectului tehnic (PT), a Detaliilor de  execuție (DDE), a  Proiectului pentru  autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției (DTOE)
 • Obținerea  Autorizației de Construire
 • Emiterea ordinului de începere a lucrărilor către executant și înaintarea, împreună cu   programul de control al fazelor determinante, către structura abilitată din cadrul MAI -DGL
 • Achiziție de materiale de vizibilitate a proiectului
 • Derularea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție conform Proiectului Tehnic de execuție, inclusiv derularea misiunilor de verificare a stadiului de execuție
 • Recepția la terminarea lucrărilor

Buget – 177.106 lei

Contribuția financiară UE- 132.829,50 lei

Contribuția beneficiarului – 44.276,50 lei

”Extinderea capacității de cazare și asistență a solicitanților de azil la CRPCSA Galați, prin construcții pe structură metalică și modernizarea/realizarea împrejmuirii existente” – ROFAMI2020OS1P13Obiectiv general – Creșterea capacității de cazare, procesare și asistență a solicitanților de azil din România prin extinderea și dotarea spațiilor aferente acestor activități în cadrul Centrului de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați –

Perioada de implementare – 20.06.2020 – 25 luni

Activități

 • Managementul proiectului
 • Derularea procedurii de achiziție publică și încheierea contractului de prestări servicii privind dirigenția de șantier
 • Reluarea contractului de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic
 • Achiziție de materiale de vizibilitate a proiectului
 • Derularea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor la CRPCSA Galați și dotarea noilor facilități
 • Verificare în teren a stadiului lucrărilor

Buget – 11.066.734 lei

Contribuția financiară UE- 8.300.050,50 lei

Contribuția beneficiarului – 2.766.683,50 lei

”Consolidarea sistemului de combatere a abuzului la procedura de azil prin implementarea metodei de analiză lingvistică”Obiectiv general – Reducerea perioadei de derulare a procedurii de azil si combaterea abuzului la aceasta, prin identificarea cererilor evident nefondante – ROFAMI20120OS1P15

Perioada de implementare 26.06.2020 – 19 luni

Activitati

 • Managementul proiectului
 • Proceduri de achiziție
 • Dotarea / amenajarea SPI DAI și CRCPSA
 • Solicitări punctuale pe cazuri de expertiză pe linia AL și valorificarea
 • Două sesiuni de pregătire în domeniul azilului
 • Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute

Buget – 459.396 lei

Contributia financiara UE- 344.547 lei

Contributia beneficiarului – 114.849 lei

”Crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil”Obiectiv general – Crearea unui mecanism de monitorizare și evaluare a condițiilor de recepție din centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azi – ROFAMI2020OS1P14

Perioada de implementare 26.06.2020 – 18 luni

Activități

-Managementul proiectului

-Vizită de lucru la Biroul European de Sprijin pentru Azil

-Misiuni de documentare

-Vizite de lucru la toate centrele regionale

Buget – 466.337 lei

Contribuția financiară UE – 349.752,75 lei

Contribuția beneficiarului– 116.584,25 lei

”Continuarea consolidării capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul returnării prin dotarea cu autovehicule”Obiectiv general – Consolidarea capacităţii operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul combaterii imigrației ilegale și returnării prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate acestor activități – ROFAMI2019OS3P12

Perioada de implementare 25.11.2019 – 14 luni

Activitati

– Managementul proiectului

– Elaborarea specificaţiilor tehnice și întocmirea caietului de sarcini

– Derularea procedurii de achiziție, recepţie şi distribuire a autovehiculelor

Buget – 499.404 lei

Contributia financiara UE- 374.553 lei

Contributia beneficiarului – 124.851 lei

Implementarea operațiunilor de returnare forțată – ROFAMI2018OS3P08Obiectiv general – Asigurarea unor strategii de returnare corecte și eficace în Statele Membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și readmisia efectivă în țările de origine și tranzit.

Perioada de implementare: 29.10.2018 -48 luni

Activitati:

Activități operaționale de returnare

– Pre- returnare

– Returnare până la frontieră

– Returnări sub escortă până în țările de origine ori de destinație ale străinilor

Buget – 3.936.086 lei

Contribuţia financiară UE – 2.952.064,50 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 984.021,50  lei

Upgradarea și extinderea mijlocului de comunicații DubliNet la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări – ROFAMI2018OS1P10Obiectiv: Dezvoltarea mijlocului electronic sigur de transmisie DubliNet la nivelul Direcției Azil și Integrare și extinderea utilizării acestuia la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil.

Perioada de implementare: 29.10.2018 -12 luni

Activitati: 

1. Dotarea / amenajarea Serviciului Dublin și upgradarea mijlocului de comunicații securizat DubliNet – Instalarea echipamentelor la nivelul Direcţiei Azil şi Integrare, precum şi la nivelul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil prin utilizarea unui server dedicat mijlocului de comunicaţii securizat DubliNet

2. Extinderea utilizării mijlocului de comunicații securizat DubliNet – Instalarea mijlocului de comunicaţii DubliNet la nivelul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil

3. Două sesiuni de pregătire în domeniul azilului – Două sesiuni de pregătire cu funcţionarii IGI care desfășoară activități pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil organizate de catre experții IGI de la nivel central şi/sau recunoscuţi ca formatori naţionali în cadrul Curriculei BESA.

Buget – 554.261 lei

Contribuţia financiară UE – 415.695,75 lei

Realizarea împrejmuirii terenului pentru creșterea capacității Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad ROFAMI2018SF07Obiectiv: Consolidarea capacității administrative a IGI prin asigurarea unor condiții de trai și standarde de siguranță adecvate pentru străinii din cadrul Centrului de cazare  a străinilor luați in custodie publică Arad

Perioada de implementare: 25.10.2018 – 8 luni

Activitati:

1. Derularea procedurii de   achizitie  pentru incheierea contractului de servicii de  proiectare (PT,DDE,    PAC si DTOE), executie lucrari de   realizare  a imprejmuirii     

2. Derularea procedurii de   achizitie  pentru incheierea contractului de servicii de  verificare  tehnica a proiectului tehnic (PT), a Detaliilor de  executie (DDE), a  Proiectului pentru  autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) si Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE)

3. Obtinerea  Autorizatiei de Construire

4. Emiterea ordinului  de   incepere a lucrarilor   catre executant  si  inaintarea  impreuna cu   programul  de  control al fazelor determinante   catre  structura  abilitata  din cadrul MAI -DGL

5. Achizitie de   materiale de vizibilitate

Buget: 155.229 lei

Contribuţia financiară UE – 155.229 lei

Promovarea în statele terțe a condițiilor de admisie și ședere în România ROFAMI2018OS2P01Obiectiv: Promovarea căilor de migrație legală în rândul resortisanților țărilor terțe (RTT) prin intermediul personalului consular și a misiunilor diplomatice ale României în statele terțe.

Perioada de implementare: 29.10.2018 – 20 luni

Activitati:

1. Vizită de studiu într-un stat membru UE/SEE cu experiență pe linia admisiei de muncăstudii și care a derulat cu succes acțiuni de informare/promovare a căilor de migrație, în statele terțe. Informațiile/bunele practici dobândite pe parcursul acestei vizite vor fi avute în vedere în dezvoltarea acțiunilor specifice în cadrul proiectului.

2. Sesiune de informare personal consular MAE. Întâlnire cu personalul consular al României în vederea informării cu privire la legislația în principal în domeniul angajării în muncă și studii.

3. Întâniri cu membrii misiunilor diplomatice străine cât și reprezentanți ai instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul de interes.

4. Activități de informare în state terțe/ Vizite de informare – Activitatea, derulată în cooperare cu  membrii misiunilor diplomatice ale României și cu participarea reprezentanților oficiilor forțelor de muncă/ong-uri etc. din țările respective va urmări  informarea corectă a cetățenilor terți  privind condițiile de admisie și reglementare  în principal in scop de muncă și studii.

Buget – 312.733 lei

Contribuţia financiară UE – 234.549,75 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 78.183,25 lei

Efectuarea unor misiuni de selecţie şi monitorizare pentru relocarea refugiaţilor în România – ROFAMI2018OS1P09Obiectiv: Asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a refugiaţilor prin implementarea programului naţional de relocare conform legislaţiei în vigoare şi angajamentelor asumate de România pe plan european

Perioada de implementare: 19.07.2018 – 24 luni

Activitati principale:

1. Activităţi pregătitoare misiunii de selecţie – După primirea dosarelor potenţialilor candidaţi pentru relocare în România, transmise de UNHCR, principalul partener al IGI în domeniul relocării refugiaţilor, IGI va realiza preselecţia lor şi va stabili lista cu persoanele ce urmează să fie intervievate în ţara de prim azil

2. Misiuni de documentare – Se vor realiza două misiuni de documentare    în ţara de prim azil din care urmează să se selecteze refugiaţi în vederea familiarizării echipei de selecţie cu procedurile specifice din ţara terţă precum şi cele mai bune practici din domeniu

3. Pregătirea echipelor de selecţie

4. Realizarea misiunilor de selecţie sau selecţia pe bază de dosar – Deplasarea echipei de selecţie în ţara de prim azil cu avionul şi efectuarea interviurilor şi a sesiunilor de informare/consiliere (minim patru misiuni de selecţie unde vor participa 5 persoane).

Buget – 413.484 lei

Contribuţia financiară UE – 310.113 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 103.371 lei

Lucrari de constructie, reabilitate si modernizare a imobilului destinat Centrului de Tranzit in regim de urgenta Timisoara – ROFAMI2017OS1ASP02Obiectiv: Sprijinirea operatiunilor de relocare in cooperare cu ICNUR, in deplina concordanta cu legislatia nationala

Perioada de implementare: 30.10.2017 – 21 luni

Activitati:

1. Managementul proiectului

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici in CTE si obtinerea autorizatiei de construire

3. Derularea procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de pretari servicii privind dirigentia de santier

4. Demararea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor si incheierea contractului de lucrari

5. Actualizarea devizului general catre IGI si inaintarea catre structura abilitata din cadrul MAI – DGL

6. Emitarea ordinului de incepere al lucrarilor de constructii si instalatii la obiectivul de investitii, conform proiectului tehnic de executie

7. Executia/derularea lucrarilor de constructii si instalatii la obiectivul de investitii, confrom proiectului tehnic de executie

8. Receptia la terminarea lucrarilor si predarea catre beneficiar a cartii tehnice a constructiei.

Buget – 21.318.425 lei

Contribuţia financiară UE – 8.740.554 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 12.577.871 lei

Extinderea capacității IGI pentru cazarea solicitanților de azil și modernizarea împrejmuirii existente si realizarea împrejmuirii la imobilele CRCPSA Rădăuți si Galați– faza I (studiul de fezabilitate) – ROFAMI2017SF05Obiectiv: Consolidarea capacităţii de recepţie a României în situația unui aflux de migranţi

Perioada de implementare: 30.08.2017 – 5 luni

Activitati:

1. Managementul proiectului

2. Elaborarea studiului de fezabilitate

Buget – 148.140 lei

Contribuţia financiară UE 100%

Consolidarea capacitatii de reactie in cazul unui aflux de migranti – ROFAMI2017SF04Obiectiv: Consolidarea capacitatii de receptie a Romaniei in situatia unui aflux de migranti

Perioada de implementare: 30.08.2017 – 12 luni

Activitati:

1. Managementul proiectului

2. Achizitia taberelor mobile pentru persoane sinistrate/evacuate in sistem containerizat

Buget – 4.966.524 lei

Contribuţia financiară UE 100%

Asistarea cetatenilor straini pentru care a fost dispusa luarea in custodie publica si introducerea in centrele de cazare – ROFAMI2017OS3P06Obiectiv: Asigurarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor străini pentru care a fost dispusă luarea în custodie publică şi introducerea în cele două centre de cazare.

Perioada de implementare: 31.08.2017 – 36 luni

Activitati:

1. Activitatea de management a proiectului – Elaborarea Planului de acţiune al proiectului – Şedinţe trimestriale de evaluare

2. Asigurarea accesului gratuit pentru menţinerea legăturilor cu membrii familiei, cu reprezentanţii juridici legali şi cu autorităţile consulare competente – Elaborarea specificaţiilor tehnice pentru cartelele telefonice – Derularea procedurii de achiziție a cartelelor telefonice – Distribuirea cartelelor telefonice

3. Asigurarea screening-ului medical pentru străinii aflaţi în centrele IGI, pentru depistarea bolilor contagioase şi a consumului de droguri – Elaborarea specificațiilor tehnice – Derularea procedurii de achiziție de kit-uri de teste rapide pentru depistarea diferitelor maladii contagioase şi a consumatorilor de droguri – Aplicarea kit-uri de teste rapide tuturor străinilor nou introduşi sau reintroduşi în centre.

4. Îmbunătăţirea asigurării asistenţei medicale primare şi de primă urgenţă la nivelul centrelor – Elaborarea specificațiilor tehnice aferente aparaturii medicale – Derularea procedurii de achiziție – Recepția, introducerea în gestiune și darea în funcțiune / distribuirea aparaturii medicale și materialelor

5. Asigurarea accesului rapid, pentru străinii cazaţi în centre, la consultaţii, investigaţii şi tratamente medicale de specialitate în afara centrului, atunci când situaţia o impune – Derularea procedurii de achiziție si încheierea contractelor cu prestatorii selectați, în vederea asigurării serviciilor de consultaţii de specialitate, investigaţii medicale şi tratamente – Trimiterea, sub escortă, a pacienţilor la consultaţii de specialitate, investigaţii medicale şi tratamente atunci când situaţia clinică a acestora impune acest lucru

6. Optimizarea condiţiilor igienico-sanitare şi a măsurilor antiepidemice în centre – Elaborarea specificaţiilor tehnice a dispenserelor pentru soluţii dezinfectante pentru mâini – Derularea procedurii de achiziție de dozatoare (dispensere) pentru soluţii dezinfectante pentru mâini – Recepție, introducere în gestiune și exploatare

7. Vizita internă

8. Vizita de studiu într-un centru specializat similar dintr-un stat membru UE cu experiență în domeniul managementului fluxurilor migratorii

9. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute

Buget – 1.045.355 lei

Contribuţia financiară UE – 784.016,25 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 261.338,75 lei

Modernizarea hardware a CRCPSA ale IGI – ROFAMI2017OS1P07Obiectiv: Consolidarea capacității operaționale a centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări

Perioada de implementare: 13.08.2017 – 6 luni

Activitati:

1. Activitatea de management a proiectului

2. Activitate contractare, livrare si configurare echipamente – Derularea procedurii de achiziție, contractare, livrare si configurare pentru faxuri, copiatoare si telefoane – Contractare, livrare si configurare pentru stații de lucru, imprimante si scannere

3. Instalare echipamente in teren si asigurare vizibilitate

Buget – 804.596 lei

Contribuţia financiară UE – 603.447 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 201.149 lei

Îmbunătăţirea asistentei destinate solicitanţilor de protecţie internaţională- ROFAMI2017OS1P08Obiectiv: Imbunatatirea serviciilor destinate solicitantilor de protectie internationala prin asigurarea conditiilor adecvate pentru procesarea cererilor de azil si instruirea personalului relevant din cadrul IGI in asigurarea asistentei necesare conform standardelor nationale si internationale in domeniu.

Perioada de implementare: 31.08.2017 – 12 luni

Activitati:

1. Managementul proiectului

2. Transferul solicitantilor de protectie internationala intre centrele regionale ale IGI

3. Claficare auto (Instruirea a 12 angajati ai Centrelor Regionale de Cazare si Proceduri de Azil si 2 angajati de la nivel central in vederea obtinerii calificarilor necesare pentru conducerea microbuzelor din dotarea centrelor)

4. Doua sesiuni de pregatire in domeniul azilului

5. Analiza si evaluarea rezultatelor obtinute

Buget – 221.628 lei

Contribuţia financiară UE – 166.221 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 55.407 lei

Modernizarea hardware a structurilor teritoriale ale IGI – ROFAMI2017OS2P02Obiectiv: Consolidarea capacității operaționale a structurilor teritoriale de imigrări, a Inspectoratului General pentru Imigrări

Perioada de implementare – 30.08.2017 – 10 luni

Activități:

1. Activitatea de management a proiectului

2. Activitate contractare, livrare si configurare echipamente – Derularea procedurii de achiziție, contractare, livrare si configurare pentru faxuri, copiatoare si telefoane – Contractare, livrare si configurare pentru stații de lucru, imprimante si scannere

3. Instalare echipamente in teren şi asigurarea vizibilităţii

Buget – 1.757.446 lei

Contribuţia financiară UE – 1.318.084.50 lei

Cofinanțarea beneficiarului: 439.361,50 lei

Consolidarea capacității operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul returnării prin dotarea cu autovehicule – ROFAMI2017OS3P05Obiectiv: Consolidarea capacităţii operaţionale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul combaterii imigrației ilegale și returnării prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate acestor activităţi.

Perioada de implementare – 25.07.2017 – 11 luni

Activitati:
1.Managementul proiectului
2.Elaborarea specificaţiilor tehnice și întocmirea caietului de sarcini
3.Derularea procedurii de achiziție, recepţie şi distribuire a autovehiculelor

Valoare totala eligibila: 1.939.299 lei
Contributie financiara UE: 1.454.474,25 lei
Cofinantarea beneficiarului: 484.824,75 lei

Crearea unui sistem de procesare date statistice in domeniul migratiei ilegale ROFAMI2016OS3P04Obiectiv: Consolidarea capacitatii Inspectoratului General pentru Imigrari in ceea ce priveste procesul de gestionare a datelor statistice in domeniul fluxurilor ilegale, custodiei publice si strainilor returnati.

Perioada de implementare – 31.03.2017 – 10 luni

Activitati:

1. Activitatea de management a proiectului
1.1 Elaborarea planului de actiune a proiectului
1.2Sedinte trimestriale de evaluare
1.3 Monitorizarea proiectlui
2. Activitatea de dezvoltare a sistemului IT si pregatire a personalului
2.1 Derularea procedurii de achizitie pentru sistemului
2.2 Pregatirea personalului
3. Informarea beneficiarilor sistemului cu privire la functionalitatile acestuia
4. Analiza si evaluarea rezultatelor obtinute

Buget: 388.525 lei
Contributia financiara UE: 291393.75
Cofinantarea beneficiarului: 97.131.25

Dotarea cu autovehicule în scopul îmbunătățitii condițiilor de transport pentru solicitanții de azil – ROFAMI2016OS1P06Obiectiv – Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul azilului prin îmbunătățirea dotării cu autoturisme destinate activităților operative

Perioada de implementare: 29.03.2017 – 9 luni

ACTIVITĂȚI

1. Activitatea de management a proiectului

2. Elaborarea specificațiilor tehnice și întocmirea caietului de sarcini

3. Derularea procedurii de achiziție și recepția autovehiculelor

4. Analiza și evaluarea rezultatelor obținute

Buget: 1.861.905

Contribuție financiară UE: 1.396.428,75

Cofinanțarea beneficiarului: 465.476,25

Îmbunătățirea condițiilor de recepție în centrele regionale ale IGI – ROFAMI2016OS1P05Obiectiv – Asigurarea capacităţii de recepţie a solicitanţilor de azil şi beneficiarilor de protective international la standardele UE

Perioada de implementare: 31.08.2017 – 7 luni

Activitatile proiectului:

1. Managementul proiectului

2. Asigurarea cu bunuri materiale a CRCPSA

3. Achiziția și executarea lucrărilor de refacere a împrejmuirii la CRCPSA Timișoara

Buget1.427.386 lei

Cofinantare finanţare UE 75% – 1.070.539,50 lei

Cofinanţare naţională 25% – 356.846,50 lei

Dotarea cu un sistem de supraveghere video digitala si un sistem perimetral și control acces in spatiile inchise CRCPSA Bucuresti-ROFAMI2016SF03Obiectiv – Creșterea capacității de supraveghere a spațiilor închise din cadrul CRCPSA Bucuresști implicate în managementul sistemului național de azil

Perioada de implementare 23.09.2016 – 8 luni

Activitatile proiectului:

Achiziţia de bunuri pentru spaţiile închise din cadrul CRCPSA Bucureşti

Buget –157.433 lei

Finanţare UE 100% –157.433 lei

Întărirea capacității de răspuns a IGI la un aflux masiv de migranți -ROFAMI2016SF02Obiectiv – Creșterea capacității operative a instituțiilor implicate în managementul situațiilor generate de străinii care intră sau încearcă să intre într-un număr foarte mare pe teritoriul României

Perioada de implementare 23.09.2016 – 5 luni 

Activitatile proiectului:

Achiziţionarea de bunuri materiale pentru dotarea centrului integrat

Buget –214.796 lei

Finanţare UE 100% – 214.796 lei

Eficientizarea serviciilor publice oferite de către IGI prin crearea site-ului IGI – ROFAMI2016SF01Obiectiv – Eficientizarea serviciilor publice oferite prin crearea platformei on-line a IGI, în vederea creșterii gradului de informare publică și a transparenței instituționale.

Perioada de implementare 23.09.2016 – 5 luni

Activitatile proiectului:

Achiziționarea serviciilor necesare creării site-ului IGI și derularea contractului

Buget -69.145 lei

Finanţare UE 100% – 69.145 LEI

Cooperarea cu autoritățile române relevante cu atribuții în domeniul combaterii imigrației ilegale și returnării implicate în domeniul depistării şi returnării– ROFAMI2016OS3P03Obiectiv – Consolidarea capacităţii operaţionale a autorităților relevante şi a structurilor colaboratoare implicate în domeniul depistării şi returnării  imigranţilor cu şedere ilegală în România

Perioada de implementare 30.06.2016 – 36 de luni

Activitatile proiectului:

1. Activitatea de management a proiectului

1.1 Elaborarea planului de acţiune

1.2 „Acord de colaborare” cu IGPR-IGPF-IGJR

1.3 Monitorizarea proiectului

2. Instruirea personalului IGI şi al structurilor colaboratoare

2.1 Stabilirea curriculei şi elaborarea materialelor de pregătire.

2.2 Efectuarea sesiunilor de instruire

3. Schimb de experienţă şi cele mai bune practici cu autorităţile din alte state membre cu atribuţii în combaterea imigraţiei ilegale şi returnării

3.1 Stabilirea statelor membre în care se vor desfăşura vizitele de studiu, potrivit necesităţilor identificate şi a posibilităţilor de organizare şi desfăşurare (acordurile de implicare ale respectivelor state membre).

3.2 Organizarea vizitelor de studiu în statele membre identificate.

4. Analizarea şi diseminarea rezultatelor

4.1 Analizarea activităţilor şi rezultatelor

4.2 Activitatea de diseminare a rezultatelor

5. Asigurarea vizibilităţii proiectului

Buget: 839.753 lei

Contribuţia financiară UE– 629.814,75 lei

Cofinanțarea beneficiarului – 209.938, 25 lei

Realizarea misiunilor de selecție pentru relocarea refugiaților în România – ROFAMI2016OS1PO4Obiectiv – Asumarea obligatiilor Romaniei ca stat de relocare a refugiatilor prin implementarea programului national de relocare conform legislatiei in vigoare si angajamentelor asumate de Romania pe plan European

Perioada de implementare 30.06.2016 – 18 luni 

Activitatile proiectului:

Activităţi pregătitoare misiunii de selecţie

Pregătirea echipelor de selecţie

Realizarea misiunilor de selecţie sau selecţia pe bază de dosar

Selectarea refugiaţilor în vederea relocării

Incheierea procedurii de selectie.

Pregătirea documentelor de călătorie

Evaluarea misiunii

Coordonare în vederea transferului în România şi asigurare a asistenţei post-sosire

Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute

Buget: 243.847,00 lei

Contributia financiara UE 75% – 182.885,25 lei

Cofinantarea beneficiarului 25% – 60.961,75 lei

Elaborarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea energetică a Centrului de cazare a străinilor luați în custodie publică Otopeni (Documentație Tehnico-Economică Centrul Otopeni) – ROFAMI2016OS3PO2Obiectiv – Îmbunătățirea condițiilor de recepție în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică.

Perioada de implementare 30.06.2016 – 7 luni

Activitatile proiectului:

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Activitatea 2 – Asigurarea consultanței tehnice privind documentațiile tehnico-economice

Subactivitatea 2.1 Achiziţionarea serviciilor de consultanță tehnică

Subactivitatea 2.2 Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziționarea documentației tehnico-economice

Subactivitatea 2.3 Urmărirea serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice

Activitatea 3 – Elaborarea documentaţiei necesare realizării DALI

Subactivitatea 3.1 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a expertizei tehnice, studiului geotehnic și auditului energetic.

Subactivitatea 3.2 Elaborarea expertizei tehnice, studiului geotehnic și auditului energetic.

Activitatea 4 – Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea investiţiei

Subactivitatea 4.1 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a DALI, PT, DTAC şi DDE

Subactivitatea 4.2 Elaborarea DALI

Subactivitatea 4.3 Elaborarea PT, DTAC, DDE

Buget: 369.460 lei

Contributia financiara UE 75% – 277.095 lei

Cofinantarea beneficiarului 25% – 92.365 lei

Elaborarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea energetică a Centrului regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil București (Documentație Tehnico-Economică CRCPSA București) – ROFAMI2016OS1PO3Obiectiv – Îmbunătățirea condițiilor de recepție în centrele regionale de cazare și proceduri pentru solicitanți de azil

Perioada de implementare 30.06.2016 – 7 luni 

Activitatile proiectului:

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Activitatea 2 – Asigurarea consultanței tehnice privind documentațiile tehnico-economice

Subactivitatea 2.1 Achiziţionarea serviciilor de consultanță tehnică

Subactivitatea 2.2 Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziționarea documentației tehnico-economice

Subactivitatea 2.3 Urmărirea serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice

Activitatea 3 – Elaborarea documentaţiei necesare realizării DALI

Subactivitatea 3.1 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a auditului energetic și expertizei tehnice.

Subactivitatea 3.2 Elaborarea auditului energetic și  expertizei tehnice.

Activitatea 4 – Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea investiţiei

Subactivitatea 4.1 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a DALI, PT, DTAC şi DDE

Subactivitatea 4.2 Elaborarea DALI

Subactivitatea 4.3 Elaborarea PT, DTAC, DDE

Buget: 480.993 lei

Contributie financiara UE 75% – 360.744,75 lei

Cofinanţarea beneficiarului 25% – 120.248,25 lei

Reabilitarea și modernizarea imobilului situat în str. Sever Bocu nr.49, mun. Timișoara, destinat Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara – Etapa I (CTU Timișoara I)- ROFAMI2016OS1ASP01Obiectiv – Sprijinirea operatiunilor de relocare in cooperare cu ICNUR, in deplina concordanta cu legislatia international

Perioada de implementare 30.06.2016 – 7 luni

Activitatile proiectului:

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Activitatea 2 – Asigurarea consultanței tehnice privind documentațiile tehnico-economice

Subactivitatea 2.1 Achiziţionarea serviciilor de consultanță tehnică

Subactivitatea 2.2 Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția documentației tehnico-economice

Subactivitatea 2.3 Urmărirea serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice

Activitatea 3 – Elaborarea documentaţiei necesare realizării DALI

Subactivitatea 3.1 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a expertizei tehnice, studiului geotehnic şi auditului energetic

Subactivitatea 3.2 Elaborarea expertizei tehnice, studiului geotehnic şi auditului energetic

Activitatea 4 – Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea investiţiei

Subactivitatea 4.1 Achiziţionarea serviciilor de elaborare a DALI, PT, DTAC şi DDE

Subactivitatea 4.2 Elaborarea DALI

Subactivitatea 4.3 Elaborarea PT, DTAC, DDE

Buget:810.396 lei

Contributie financiara UE 75%  – 607.797 lei

Cofinanţarea beneficiarului 25% – 202.599 lei

Intarirea capacitatii de reactie a IGI in domeniul combaterii casatoriei de convenienta, ca forma de abuz la canalele de migratie legala- ROFAMI2016OS2PO1Obiectiv – Pregatirea personalului specializat si crearea infrastructurii IT necesare pentru combaterea fraudei si abuzului la metodele de imigratiei legale

Perioada de implementare 03.05.2016 – 18 luni 

Activitatile proiectului:

1 Activitatea de management a proiectului

1.1 Elaborarea planului de acțiune al proiectului

1.2 Încheierea acordurilor de colaborare/semnarea scrisorii de intenţie

1.3 Şedinţe trimestriale de evaluare

1.4 Monitorizarea proiectului

2.Activitatea de formare/instruire

2.1 Activitatea de formarea de formatori

2.2 Vizită de studiu la partenerul extern

2.3 Instruirea ofiterilor de interviu

3. Dezvoltarea infrastructurii IT

4 Revizuirea procedurilor de lucru și a ”Ghidului de pregătire pentru ofiţerul de interviu –Căsătoria de convenienţă”

5. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute

Buget: 592.061 lei

Contributia financiara UE 75% – 444.045,75 lei

Cofinanţarea beneficiarului 25% – 148.015, 25 lei

Upgradarea sistemului EURODAC – ROFAMI2016OS2PO2Obiectiv – Îmbunătăţirea condiţiilor de recepţie şi creşterea calităţii   procedurii de azil/Dublin

Perioada de implementare – 08.04.2016 – 18 luni

Activitatile proiectului:

1. Activitatea de management a  proiectului

1.1 Constituirea echipei de management al proiectului

1.2 Şedinţe trimestriale de evaluare

1.3 Monitorizarea proiectului

2. Realizarea achiziţiilor publice aferente proiectului

2.1. Achiziţia de materiale pentru vizibilitatea proiectului

2.2 Elaborarea caietului/caietelor de sarcini pentru upgrade EURODAC  (include elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice)

2.3 Desfăşurarea procedurii/procedurilor de achiziţie

3. Implementarea contractelor de furnizare de bunuri şi servicii – upgrade EURODAC

3.1 Livrare şi instalare bunuri achiziţionate

3.2 Testare,  punere în funcţiune şi recepţie bunuri achiziţionate

3.3 Instruire operatori EURODAC

4. Reconfigurare Sistem naţional Eurodac.

5. Analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute

Buget: 1.814.826,00 lei

Contributia financiara UE 75% – 1.361.119,50 lei

Cofinanţarea beneficiarului 25% – 453.706,00 lei

Implementarea operatiunilor de returnare forţată- ROFAMI2016OS3P01Obiectiv – Asigurarea unor strategii de returnare corecte și eficace în Statele Membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și readmisia efectivă în țările de origine și tranzit.

Perioada de implementare 27.04.2016 – 24 de luni 

Activitatile proiectului:

Activitati operationale de returnare (pre-returnare, returnare pana la frontiera sau Returnari sub escorta pana in tarile de origine/destinatie ale strainilor)

Buget:3.707.591 lei

Contributia financiara UE 75%- 2.780.693 lei

Cofinanţarea beneficiarului 25% – 926.898 lei

Îmbunătăţirea serviciilor destinate solicitanţilor de protecţie internaţionalăObiectiv – Intarirea capacitatii institutionale a IGI in domeniul azilului prin aplicarea unui set unitar de masuri care vaasigura standarde de calitate conform normelor nationale si internationale si aceleasi servicii destinate solicitantilor de protectie internationala indiferent de profilul acestora, precum si perfectionarea pregatirii personalului propriu

Perioada de implementare 28.04.2016 – 12 luni 

Activitatile proiectului:

Transfer de solicitanţi de protecţie internaţională între Centrele Regionale.

Vizite de studiu în state ce au transpus noile Directive privind recepţia şi procedurile (Directivele 2013/32/UE şi 2013/33/UE);

Manuscrise ale modulelor de pregătire traduse în limba română şi implementate pe platforma dedicată Curriculei Europene în domeniul azilului;

Pregatire formatori naţionali în cadrul a două module de training din cadrul Curriculei Europene privind azilul;

Conferinţă cu participarea societăţii civile (ONG-uri),organizaţiilor internaţionale (UNHCR, OIM etc.) şi altor autorităţi/instituţii cu atribuţii în domeniul azilului, organizată pentru prezentarea modificărilor legislative aduse legislaţiei în domeniul azilului ca urmare a transpunerii Directivei 2013/32/UE şi 2013/33/UE;

Formatori care vor participa la întâlnirea face to face în cadrul modulelor de pregătire;

Sesiuni de pregătire online  si întâlniri face to face, organizate la nivel naţional;

Întâlnire de pregătire cu funcţionarii IGI din teritoriu pe diferite linii de muncă (procedură de azil, înregistrare cereri, Dublin şi Eurodac, recepţie şi asistenţă)

Buget187,622 lei

Contributia financiara UE 75% – 140,716.50

Cofinanţarea beneficiarului 25% – 46,905.50

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut