FAMI 15.03.01

Imagine: 

Activităţile proiectului:

1.Activități pregătiroare;

2.Asigurarea de servicii integrate pentru beneficiarii de protecție (BP) și resortisanții unor țări terțe (RTT);

3.Formarea reprezentanților instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul integrării străinilor;

4.Promovarea participării active, a dialogului multicultural și a cooperării inter-instituționale;

5.Asigurarea vizibilității proiectului;

6.Management de proiect, monitorizare,evaluare,raportare

Buget: 3.571.025,19 lei

ContribuţieAC 95% -  3.392.473,93 lei (75% CE)

Contribuţie beneficiar 5% - 178.551,26 lei

Descriere: 

INTERACT Servicii integrate pentru migranți, dialog social și multiculural

Beneficiar - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie - Biroul România

Regiunea 1 (CRCPSA București; CRCPSA Giurgiu): Bucureşti, Ilfov, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Braşov, Covasna, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt, Dolj

Obiectiv:Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică și culturală a migranților, beneficiari de protecție internațională și resortisanți ai unor țări terțe, în societatea românească printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie( ex.ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii socila,e participare activă), și prin consolidarea colaborării și implicării active a autoritățilort/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării migranților.

Perioada de implementare - 06.05.2016 – 06.05.2017