FAMI 17.03.03

Imagine: 

Activitatile proiectului

Etapa I

Activitatea 1: Activități pregătitoare

Activitatea 2: Realizare resurse de acomodare culturală pentru BPI și RTT

Activitatea 3: Realizare resurse educaţionale pentru limba română pentru BPI și RTT

Activitatea 4: Organizarea de sesiuni de formare

Activitatea 5: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 6: Managementul proiectului, monitorizare și raportare

Etapa II

Activitatea 1. Activități pregătitoare

Activitatea 2 - Pilotare si testare resurse educatonale dezvoltate pentru predare/invatare limba romana si acomodare BPI/RTT

Activitatea 3: Asigurarea vizibilității proiectului

Activitatea 4: Managementul proiectului, monitorizare și raportare

Buget: 793.708,64 lei

Contribuția AC (95%): 754.023,21 lei

Contribuțiasolicitantului (5%): 39.685,44 lei 

Descriere: 

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a BPI şi RTT in România

Beneficiar - Institutul Intercultural Timișoara

Obiectiv - Iniţiativaîşipropunesăcontribuie la dezvoltareacadruluisistemic, a instrumentelor de integrareşi a capacităţiiinstituţionale (guvernamentaleşi non-guvernamentale) de a asiguraadaptareaşiintegrareabeneficiariloruneiforme de protecţieinternaţională (BPI)  şi a resortisanţilorţărilorterţe (RTT) însocietatearomânească.  

Perioada de implementare (etapa I) - 17.07.2017 – 17.07.2018

Perioada de implementare (etapa II) - 17.07.2018 -  17.01.2019