Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Programul de integrare

3 iunie 2021

În România, fiecare actor instituţional (MAI, MEC, MMPS, MS etc.) este responsabil privind integrarea străinilor în domeniul său de activitate, coordonarea şi monitorizarea politicii revenind Ministerului Afacerilor   Interne, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări, care are şi atribuţia de a oferi, prin structurile sale regionale, servicii specifice în vederea facilitării integrării în societatea românească diferitelor categorii de străini.

Coordonarea la nivel instituţional se realizează, în principal, prin intermediul întâlnirilor cu factorii de decizie (organizate pe Strategia Naţională privind Imigraţia) şi a întâlnirilor la nivel de experţi (organizate periodic de Inspectoratul General pentru Imigrari prin Direcţia Azil şi Integrare). Măsurile prevăzute de lege pentru realizarea integrării se referă pe de o parte la facilitarea accesului la o serie de drepturi economice şi sociale, cum ar fi dreptul la un loc de muncă, la o locuinţă, dreptul la educaţie, dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială, iar pe de altă parte derularea de programe de integrare (activităţi specifice de orientare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române).

Ordonanţa Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, cu modificările şi completările ulterioare defineşte integrarea socială ca fiind procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la condiţiile societăţii româneşti.

Obiectivul general al politicii privind integrarea străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, este acela de a-i ajuta să se autosusţină, să devină independenţi faţă de asistenţa oferită de stat sau de organizaţiile neguvernamentale şi să participe activ la viaţa economică, socială şi culturală.

În acest sens Inspectoratul General pentru Imigrări prin intermediul centrelor regionale vine în sprijinul acestor persoane prin oferirea unui pachet de servicii reunite în Programul de Integrare.

Dacă eşti refugiat sau ai statutul de persoană cu protecţie subsidiară în România te încurajăm să aplici pentru programul de integrare pentru a îţi facilita adaptarea la societatea românească.

Te poţi înregistra în programul de integrare în maxim 90 de zile după ce ai primit o formă de protecţie (de la IGI sau de la instanţa judecătorească). După 90 de zile nu mai poţi accesa programul de integrare. Gândeşte-te foarte bine înainte de a refuza această oportunitate!

Programul de integrare îţi poate oferi:

  • Cazare, la cerere, în centrele IGI pentru perioada în care esti înscris în programul de integrare (până la 12 luni). Pentru a beneficia de acest serviciu va trebui să achiţi lunar o contribuţie reprezentând costul utilităţilor. Sunt exceptate de la plata utilităţilor persoanele vulnerabile, conform prevederilor OG 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
  • În situații excepționale, ofițerii de integrare pot aprecia prelungirea cu încă 6 luni a programului de integrare pe baza unei cereri motivate;
  • Cursuri de limba română, organizate cu sprijinul inspectoratelor școlare și suplimentar prin ONG-urile partenere IGI;
  • Sesiuni de acomodare culturală susținute de IGI sau de către ONG-urile partenere;
  • Acordarea, pe o perioadă de 3 luni, a unui ajutor material în cuantum egal cu al solicitanţilor de azil;
  • Consiliere socială ce cuprinde asigurarea accesului la drepturile pe care le ai în România: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă medicală şi socială, asigurări sociale, dreptul la educaţie.
  • Consiliere şi suport psihologic;
  • Ajutor material nerambursabil în valoare de 568 lei/persoană, acordat pe o perioadă de maxim 12 luni, cu condiţia înscrierii şi participării la activităţile programului de integrare şi stabilite în planul individul de integrare.
  • După finalizarea programului, poţi solicita sprijin financiar pentru plata cazarii în afara centrului, prin decontarea a până la 50% din costurile de cazare, pentru o perioada de maxim un an.

Din momentul înscrierii în programul de integrare vei avea următoarele obligaţii:

Informații de interes privind ajutorul material nerambursabil

Acest ajutor financiar nerambursabil este menit să–ţi ofere suportul de care ai nevoie la începutul integrării în societatea românească. Poţi primi acest ajutor doar dacă nu ai mijloace de întreţinere proprii, ești înscris și participi la activitățile stabilite în cadrul programului de integrare. Suma acordată este de 568 RON, de persoană, pe lună pentru o perioadă de maxim 12 luni.

Acest ajutor a fost creat pentru a acoperi nevoile tale de bază, cum ar fi utilităţile, hrană, îmbrăcăminte şi este condiţionat de participarea la activităţile prevăzute în Programul de Integrare. Dacă nu te înscri în Programul de Integrare și dacă nu participi la activități, acest ajutor poate fi suspendat sau anulat.

Pentru a obţine acest ajutor financiar trebuie să faci o cerere către ofiţerul de integrare al IGI, cât de curând posibil după înscrierea în programul de integrare şi în maxim 3 luni după ce ti s-a acordat forma de protecţie. Daca nu respecţi acest termen, cererea ta va fi respinsă. Ofiţerul de integrare te va asista în obţinerea actelor necesare.

Ține minte că acest ajutor este temporar şi că vei avea acces la el doar o data în viaţă. Este foarte important să găsesti modalităţi de susţinere pe cont propriu pe termen lung prin găsirea unui loc de muncă legal sau începerea unei afaceri proprii.

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut