Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMAȚII PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI DE MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII ÎNALT CALIFICAȚI

28 martie 2024

În conformitate cu prevederile articolului 15 din Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, avizul de angajare pentru lucrători înalt calificaţi se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin 6 luni.

În perioada 1 ianuarie – 29 februarie a.c., polițiștii de imigrări au emis, la nivel național, 87 de astfel de avize.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorii înalt calificați sunt următoarele:

       angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin 6 luni şi să îi plătească un salariu cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut;

       străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant deţine competenţe profesionale superioare şi îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României;

       angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

Informații suplimentare referitoare la acest domeniu de activitate găsiți aici, articolele 15 – 16: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/03/OG-nr.-25.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut