Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Informații din țara de origine

3 iunie 2021

Informațiile din țara de origine sunt în principal acele informații nepărtinitoare, obținute din surse publice, consultate și utilizate în cadrul procedurilor de azil cu rolul de a ajuta factorii decizionali, consilierii și alte părți implicate în procese separate de evaluare a circumstanțelor particulare, de stabilire a credibilității solicitanților de protecție internațională sau de evidențiere a riscului de a fi supus la rele tratamente, în raport cu situația obiectivă determinată de nivelul de securitate și de respectare a drepturilor omului, particularitățile socio-culturale, etnice, politice, religioase și geografice din țara de origine, de reședință sau de tranzit.

 

 

Prin programul de la Haga al Consiliului European (2004) s-a cerut stabilirea unor structuri adecvate, astfel încât să se consolideze cooperarea practică între statele membre. De atunci, s-au înregistrat o serie de progrese în domeniul informațiilor privind țara de origine (ITO), cum ar fi elaborarea „Ghidului comun UE de prelucrare a informațiilor privind țara de origine (ITO)” și a „Ghidului UE cu privire la misiuni (comune) de cercetare la faţa locului”.

 

 

În 2015, textul Legii 122/2006 privind azilul în România cu modificările și completările ulterioare a fost îmbunătăţit inclusiv pe linia cercetării informaţiilor din ţara de origine (ITO), fiind efectuate mai multe modificări. Astfel, art.13 alin.1 lit.b face referire inclusiv la evaluarea situației din ţările tranzitate, reglementându-se totodată monitorizarea prin rapoarte de țară specifice în vederea stabilirii unor state ca ţări sigure de origine sau țări europene sigure conform art. 972 .

În cercetarea ITO actualitatea reprezintă elementul de legătură dintre momentul publicării informației și faptul social întâmplat sau realitatea înconjurătoare existentă obiectiv. Orice implicare personală sau emoțională în relatarea situației din țara de origine afectează procesul de evaluare a nivelului de respectare a drepturilor omului, influentând în final procesul decizional.

Atât în cadrul Direcţiei Azil şi Integrare cât şi la nivelul celor şase centre regionale exista specialişti ITO care asigură un flux permanent de analiză a solicitărilor punctuale de informaţii din ţara de origine. Menţinerea unor standarde de calitate înalte se face prin participarea permanentă în activități de cooperare practică sub egida Biroului European de Sprijin pentru Azil cu sediul în Malta. România se implică activ în rețele de specialiști ITO pentru tările de origine AFGANISTAN, IRAK, IRAN, SIRIA, SOMALIA și PAKISTAN.

Legitimitatea unor materiale informative relevante, actuale, transparente și echilibrate este obținută pe plan naţional printr-o colaborare stransă cu societatea civila și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a căror critică constructivă ajută la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor oferite.

Câtă vreme există înregistrată o cerere de protecție internațională, ITO pot fi obținute de către orice parte implicată în procedura de azil, astfel:

  • prin transmiterea unui e-mail la adresa bito.igi@mai.gov.ro în care să fie expuse sumar câteva detalii despre caz şi numarul de dosar, alături de trei-patru întrebări legate de aspecte considerate relevante în soluţionarea cazului, urmând ca un raspuns să fie transmis în cel mult 7 zile lucrătoare pentru cazurile în procedura ordinară, respectiv 3 trei zile lucrătoare pentru cazurile de proceduri speciale;
  • sau prin consultarea portalului naţional INDICIUM la adresa www.portal-ito.ro și utilizarea formularului de solicitare prin apăsarea butonului albastru.

Pentru evaluarea respectării drepturilor omului în țările de origine, portalul INDICIUM, administrat împreună cu parteneri noștri non-guvernamentali dă posibilitatea consultării ambelor structuri de specialitate ITO printr-un formular simplu și ușor de completat. Portalul mai ofera buletine informative lunare, jurisprudenţa, linii directoare şi alte documente de importanţa în domeniul azilului. Utilizatorii pot căuta informaţii traduse după mai multe criterii, având de ales după ţara de origine, autorul sau tipul documentului.

Pentru sugestii şi propuneri, puteţi contacta coordonatorul naţional pe linia informaţiilor din ţara de origine la e-mail: felix.david@mai.gov.ro sau la telefon: + 40 214501134/int.28567, fax: + 40214500479

ULTIMA
ORĂ

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE, 16 STRĂINI ÎMPOTRIVA CĂRORA AU FOST EMISE DECIZII DE RETURNARE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRELOR DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD ȘI OTOPENI

Sari la conținut