Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND PROCEDURA INVITAȚIEI

14 mai 2024

La acordarea vizelor de scurtă şedere, pentru a intra pe teritoriul României, în cazul străinilor, cetăţeni ai statelor aflate pe lista stabilită de Ordinul Ministerului Afacerilor Extene nr. 645 din 28 martie 2024, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010, trebuie să prezinte la misiunea diplomatică a României din ţara de domiciliu sau reşedinţă unde solicită viza, o invitaţie scrisă, aprobată de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Posesorul unui pașaport simplu poate obține viza de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare o invitație scrisă, avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind executarea măsurilor de îndepărtare, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, în următoarele scopuri: vizită, turism și afaceri.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în funcție de scop, se ridică, se completează în două exemplare și se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării. Documentul se aprobă dacă străinul invitat îndeplineşte condiţiile legale de intrare în România, dacă nu prezintă risc de migraţie ilegală sau risc la adresa securităţii naţionale şi dacă există suficiente garanţii că va părăsi teritoriul ţării la expirarea vizei.

Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de până la 45 de zile de la data depunerii. În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru străinii care urmează să vină în România în scop turistic, în grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membre ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, aprobarea invitaţiilor se face în termen de 30 de zile de la data depunerii.

În cazul aprobării, un exemplar al invitaţiei va fi înmânat persoanei care invită, în scopul transmiterii către străinul invitat în vederea prezentării în original la misiunea diplomatică sau la oficiul consular unde solicită acordarea vizei române. Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitaţiei. Precizăm că nu se aprobă o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei. Vizele se acordă cu un drept de şedere de până la 90 de zile, în funcţie de perioada pentru care străinul este invitat.

Există anumite situații când pentru obținerea unei vize de scurtă ședere nu mai este nevoie de invitație avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, situație în care viza se solicită de la reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare cu o invitație autentificată notarial.

Formațiunile teritoriale responsabile cu prelungirea valabilității vizei de scurtă ședere sau a dreptului de ședere stabilit străinului prin viză sunt:

  • Direcția pentru Imigrări a Municipiului București, cu  sediul în Grand Arena Mall, str. Bulevardul Metalurgiei, nr.12-18, sector 4, București, telefon 021/303.70.80 int.30461;
  • Serviciul pentru Imigrări al Județului Constanța, cu sediul în Bulevardul I.C. Brătianu, nr.246, Constanța (cu acces din strada Matei Millo), telefon 0241.550909;
  • Serviciul pentru Imigrări al Județului Timiș, cu  sediul în str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Timișoara, telefon 0256.402430;
  • Serviciul pentru Imigrări al Județului Cluj, cu  sediul în str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 53-55 (Complex Iulius Mall), mun. Cluj-Napoca, telefon 0264.555656;
  • Serviciul pentru Imigrări al Județului Iași, cu  sediul în str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași, telefon 0232.302315.

Pentru informații suplimentare referitoare la procedura invitației (documente, excepții, precum și alte aspecte de interes) puteți accesa acest link: https://igi.mai.gov.ro/category/diverse/migratie/ sau puteți consulta actul normativ: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/04/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf articolele 38 – 41.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut