Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

17 mai 2024

Străinul care a intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale își poate prelungi dreptul de şedere temporară, în următoarele condiţii:

 • are avizul Departamentului pentru Investiții Străine din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Tursimului
 • deţine legal spaţiul pentru sediul social;
 • este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare;
 • deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat.

De asemenea, prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineşte următoarele condiţii:

 • activitatea societăţii comerciale se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri;
 • obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;
 • deţine legal spaţiul pentru sediul social;
 • este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare;
 • investiţia este concretizată în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acţionarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, şi în crearea a cel puţin 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, respectiv 10 locuri de muncă, în cazul asociatului. În cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie să fie încadrate cu persoane angajate cu normă întreagă de muncă, în condiţiile legii;
 • deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat, obţinute din activitatea desfăşurată pe teritoriul României.

Totodată, dovada îndeplinirii condiţiilor menționate anterior se face cu următoarele documente:

 • planul de afaceri avizat de Departamentul pentru Investiții Străine;
 • document eliberat de Departamentul pentru Investiții Străine, care să ateste că activitatea se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri;
 • certificatul constatator, din care să rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social şi obiectul principal de activitate al societăţii comerciale, menţiunile efectuate la comunicarea instanţelor de judecată, durata de funcţionare a societăţii comerciale, principalii indicatori economico-financiari, respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit net sau pierderi, număr mediu de salariaţi.
 • înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificărilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societăţii comerciale;
 • adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte numărul persoanelor angajate.
 • În cazul investiţiilor de cel puţin 150.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 25 de locuri de muncă, dovada mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile de cel puţin 200.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 50 de locuri de muncă, nu este necesară dovada mijloacelor de întreținere.

Având în vedere scopul amintit, precizăm că dreptul de şedere temporară se prelungeşte succesiv pentru perioade de până la un an, iar în cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 500.000 euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, dreptul de şedere se prelungeşte pe perioade de 3 ani.

Cuantumul investiţiei şi numărul locurilor de muncă se calculează în funcţie de cota de participare a asociatului sau acţionarului la societatea comercială.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile, sens în care termenul prevăzut se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Pentru informații suplimentare referitoare la acest domeniu puteți accesa acest link: https://igi.mai.gov.ro/activitati-comerciale/ sau puteți consulta actul normativ: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2024/04/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf  articolul 55.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

POLIȚIȘTII DE IMIGRARI AU FOST LA DATORIE ȘI ÎN ULTIMELE 48 DE ORE

Sari la conținut