Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Sunteți cetățean al unui stat din afară Uniunii Europene și Spațiului Economic European? Doriți să rămâneți pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp și să aveți afacerea dumneavoastră? Trebuie să fiți acționar sau asociat cu atribuții de conducere sau administrare al unei societăți comerciale și să obțineți avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat(M.M.A.C.A).

O dată obținut acest aviz puteți obține o viză de lungă ședere de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. (Consultaţi lista acestora).

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru activități comerciale trebuie să depuneți următoarele documente:

avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A);
– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;
– asigurare medicală valabilă pe toată perioada vizei;
– dovada asigurării condiţiilor de cazare.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Toate aceste documente se depun la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări.Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

PERMIS DE ŞEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineți un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. De asemenea, aveți posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prima prelungire a dreptului de ședere (obținerea primului permis de ședere) pentru activități comerciale trebuie să prezentați următoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în original și copie;
– certificat constatator;
– avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A);
– certificat de înmatriculare al societății comerciale;
– actul constitutiv al societății comerciale;
– hotărârea judecătorească de înființare;
– dovada mijloacelor de întreținere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociați și 700 euro lunar în cazul acționarilor, pe perioada valabilitătii permisului);
– dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social (original și copie);
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– dovada asigurării sociale ;
– adeverinţa medicală;
– declaraţie
– taxe.

Permisul de ședere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de ședere (obținerea unui nou permis de ședere) trebuie să depuneți următoarele documente:

– cerere
– documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de călătorie, etc.) în original și copie;
– certificat constatator;

– avizul tehnic de specialitate emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A.) din care să rezulte că activitatea societăţii comerciale s-a desfăşurat în conformitate cu planul de afaceri;
– inscrierile de menţiuni;
– certificat cuprinzând principalii indicatori economico-financiari;
– adeverință eliberată de inspectoratul teritorial de muncă competent, din care să rezulte numărul persoanelor angajate cu normă întreagă de muncă, în condițiile legii;
– dovada mijloacelor de intretinere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor, pe perioada valabilităţii permisului de şedere)
– dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social (original și copie);
– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);
– dovada asigurării sociale;
– adeverinţă medicală;
– taxe.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Dreptul de ședere temporară pentru activități comerciale se prelungește succesiv pentru perioade de 1 an. În cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiții de minimum 500.000 de euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, dreptul de ședere se prelungește pentru 3 ani.

În cazul investițiilor de cel puțin 150.000 euro sau dacă au fost create cel puțin 25 locuri de muncă, dovada mijlocaelor de întreținere se poate face și cu alte documente legale.

Pentru investiții de cel puțin 200.000 euro sau dacă au fost create cel puțin 50 de locuri de muncă nu este necesară dovada mijloacelor de întreținere.

Cuantumul investiției și numărul locurilor de muncă se calculează în funcție de cota de participare a asociatului sau acționarului la societatea comercială.

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut