Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Formular pentru transmiterea reclamației administrative în cazul neprimirii în termen a răspunsului solicitării formulate în baza Legii 544/2001

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

În cazul în care considerați că nu ați primit informațiile solicitate în termenul prevăzut de lege, vă puteți adresa cu reclamație administrativă.

Răspunsul la reclamație vă va fi transmis în termen de 15 zile de la înregistrărea acesteia.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute.


Completaţi numărul şi data cererii

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării informaţiilor de interes public solicitate, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

* Câmp obligatoriu.

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut