Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line

Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le confera Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către Inspectoratul General pentru Imigrări, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitatate.
Sunt de acord ca Inspectoratul General pentru Imigrări să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale prezente în formular și în documentele atașate în scopul primirii unui răspuns la soluționarea cererii transmisă. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea datelor mele personale în condițiile stipulate mai sus, înțeleg să îmi exprim această opțiune în scris și să o înaintez către Inspectoratul General pentru Imigrări, str Lt.col. Marinescu Constantin, nr.15A, sector 5, București.
Inspectoratul General pentru Imigrări asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor născute în relație cu aceasta. Aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către operator înțeleg să îmi exprim opoziția în orice moment, în scris, în mod gratuit și fără nicio justificare și să o înaintez către Inspectoratul General pentru Imigrări, str Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, București.
Inspectoratul General pentru Imigrări prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Regulamentul (UE) 2016/679 conferă persoanei fizice vizate, dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, precum și modalitățile de exercitare ale acestora.

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut