Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza

Formular petiții

Prin petiție se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de OUG nr. 27/2002 aprobată de Legea 233/2002.

Cererea, petiţia sau reclamaţia trebuie să conţină o descriere detaliată a împrejurărilor în care s-au produs faptele sau să indice temeiul legal în care se face solicitarea.

Timpul estimativ de completare al formularului este de 10 minute.

Prin intermediul formularului următor puteţi înregistra cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea dumneavoastră:
Fișierul trebuie să aibă extensia .pdf, .doc, .docx, jpeg, jpg, .png, să nu depășească 1MB și să nu conțină diacritice în denumire.
* Câmp obligatoriu

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Inspectoratul General pentru Imigrări în scopul soluționării petiției. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Inspectoratul General pentru Imigrări pot să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată care poate fi remisă operatorului de date cu caracter personal, prin intermediul serviciilor poştale, prin depunere personală la sediile IGI, prin fax sau utilizând formularele online disponibile pe site-ul IGI. Mai multe informații puteți obține accesând secțiunea Informații de interes public->Utile->Protecția datelor.
ULTIMA
ORĂ

UN BĂRBAT DIN BANGLADESH A FOST ÎNDEPĂRTAT SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BUCUREȘTI

Sari la conținut