Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Descriere generală

3 iunie 2021

Direcţia Azil şi Integrare (DAI) din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări este structura responsabilă pe problematica azilului şi a integrării străinilor în societatea românească.

În acest sens DAI :
 • urmăreşte asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil al străinilor aflaţi în nevoie internaţională de protecţie;
 • asigură înregistrarea, identificarea, evidenţa solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au primit o formă de protecţie în România;
 • asigură emiterea și prelungirea valabilității documentelor de identitate și a documentelor de călătorie pentru solicitanții de azil şi pentru persoanele care au primit o formă de protecție;
 • stabileşte care este statul membru responsabil de soluţionarea unei cereri de azil în cadrul procedurii DUBLIN;
 • soluţionează cererile de azil în faza administrativă;
 • cercetează şi furnizează informaţii din ţările de origine necesare soluţionării cererilor de azil;
 • asigură reprezentarea intereselor IGI  în cauzele ce au ca obiect proceduri de azil;
 • asigură cazarea, asistenţa materială și financiară a solicitanţilor de azil care nu dispun de mijloace de întreţinere, consiliere, asistenţă medicală, etc. a solicitanţilor de azil;
 • acordă asistenţă în vederea integrării persoanelor care au dobândit o formă de protecţie;
 • acordă asistenţă, sprijin și îndrumare în vederea integrării străinilor care au un drept de şedere legală în România;
 • pregăteşte şi implementează operaţiunile de relocare a refugiaţilor în România;
 • asigură coordonarea şi implementarea activităţilor desfăşurate în Centrul de tranzit în regim de urgentă de la Timişoara, conform Acordului încheiat în acest sens între Guvernul României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie;
 • colaborează cu Organizaţii Internaţionale şi organizaţii neguvernamentale specializate în acest domeniu în vederea coordonării asistenţei acordate de acestea pe principiul complementarităţii şi pentru asigurarea şi respectarea standardelor referitoare la azil, prevăzute de legislaţia naţională, comunitară şi internaţională.
Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de azil, asigurarea asistenţei solicitanţilor de azil pe durata procedurii şi asistenţa pentru integrare sunt activităţi care se desfăşoară la nivelul Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanţilor de Azil situate în Bucureşti, Giurgiu, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi şi Maramureş, structuri teritoriale specializate în probleme de azil.

 

ULTIMA
ORĂ

ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU INTRODUS ÎN CENTRELE DE CUSTODIE PUBLICĂ APROXIMATIV 280 DE STRĂINI

Sari la conținut