Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

APROXIMATIV 83.900 DE AVIZE DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII PERMANENȚI ȘI APROXIMATIV 600 DE AVIZE PENTRU LUCRĂTORII SEZONIERI AU FOST EMISE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI ÎN CELE 10 LUNI ALE ACESTUI AN

28 noiembrie 2023

În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie a acestui an, polițiștii de imigrări au emis, la nivel național, 83.857 de avize de angajare în muncă pentru lucrătorii permanenți și  578 de avize pentru lucrătorii sezonieri.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile articolului 7, din Ordonanța de Urgență nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi sunt următoarele:

  • angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
  • angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată;
  • străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

De asemenea, în conformitate cu articolul 11 din același act normativ, avizul de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. În cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează durata preconizată a contractului individual de muncă.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sunt următoarele:

  • angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;
  • străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

Mai multe informaţii pe acest segment găsiți accesând următorul link: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/04/ORDONANTA-nr.-25-din-26-august-2014.pdf

De asemenea, informații în domeniul obținerii avizului puteţi găsi aici: https://igi.mai.gov.ro/obtinerea-avizului/.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut