Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Viză de lungă ședere în scop de reîntregire

Pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţeanului non UE/SEE trebuie să depună următoarele documente:

a. comunicarea Inspectoratului General pentru Imigrări;

b. dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;

c. certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedință a străinului.

Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Membrii de familie ai cetăţeanului român vor depune următoarele documente pentru obţinerea vizei:

a. certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii, ori, după caz, dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener;

Viza de lungă şedere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut