Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

TREI SOCIETĂȚI COMERCIALE VERIFICATE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN BRAȘOV

26 septembrie 2022

În ultima săptămână, polițiștii de imigrări din Brașov în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov au desfășurat acțiuni  și  controale,  care  au  vizat,  în principal, societățile comerciale și angajatorii care utilizează ca forță de muncă, cetățeni străini.

În perioada 19-23 septembrie a.c., politiștii Serviciului pentru Imigrări al Județului Brașov au efectuat, în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov, controale la trei societăți comerciale, scopul fiind prevenirea  și combaterea muncii  nedeclarate.

Ca urmare a activităților desfășurate, în două cazuri nu au fost constatate nereguli, iar în cel de-al treilea caz a fost identificată o societate comercială, care a primit la muncă un  cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 23 ani, aflat în ședere ilegală și fără a deține aviz de muncă, conform prevederilor OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Din verificări a reieșit că cetățeanul străin a intrat legal pe teritoriul României, fiind titular  al unui drept de ședere temporară în scop de studii, însă nu a părăsit teritoriul țării la data încetării acestui drept.                                                                                                                        

Pe numele reprezentantului societății comerciale a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 lei.

***

Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot fi încadrați în muncă pe

teritoriul României, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă, cu timp parțial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

De asemenea, străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori în condițiile OG nr.25/2014 privind angajarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Prin excepție, nu este necesară obținerea avizului de angajare pentru străinii din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din actul normativ menționat.

În vederea detașării pe teritoriul României a unui străin este necesar ca beneficiarul prestării de servicii să obțină avizul de detașare, care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Avizul de angajare/detașare se păstrează de către angajator/beneficiarul prestării de servicii pe durata întregii perioade de angajare sau detașare.

Angajatorul/beneficiarul prestării de servicii care are încadrat în muncă/detașat un străin din categoria celor care au nevoie de aviz, are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detașare, precum și a înscrisurilor prevăzute de lege.

Totodată, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii are obligația de a comunica, în  termen de 10 zile, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul ori, după caz, încetarea detașării acestuia.

Pentru mai multe detalii privind angajarea străinilor pe teritoriul României, puteți accesa pagina web a instituției la urmatorul link http://igi.mai.gov. ro/ro/content/munca.

SERVICIUL PENTRU IMIGRARI AL JUDETULUI BRAȘOV

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut