Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

SITUAȚIILE ÎN CARE STRĂINILOR NU LI SE PERMITE INTRAREA ÎN ROMÂNIA

6 martie 2023

În conformitate cu prevederile articolului 8 din Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, străinilor nu li se permite intrarea în România în următoarele situații:

Străinii nu îndeplinesc condiţiile privind intrarea în România, prevăzute la art. 6 alin. (1) (https://igi.mai.gov.ro/care-sunt-conditiile-de-intrare-a-strainilor-pe-teritoriul-romaniei/).

Străinii sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism.

De asemenea, există indicii că străinii fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri, ori există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra

păcii şi omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

Totodată, organele poliţiei de frontieră pot să nu permită intrarea străinilor pe teritoriul statului român şi atunci când străinii au săvârşit, cu intenţie, pe teritoriul României ori în străinătate, infracţiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 3 ani; au introdus sau au încercat să introducă ilegal în România alţi străini; au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe

teritoriul României, au încălcat regimul vamal ori au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României; suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Organele şi instituţiile care deţin date şi informaţii cu privire la existenţa unor situaţii de natura celor menționate în prezenta informare pot solicita Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră sau Inspectoratului General pentru Imigrări dispunerea măsurii de nepermitere a intrării în România, în condiţiile actului normativ menționat.

Informații suplimentare găsiți accesând următorul link: https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN IAȘI ÎN COOPERARE CU REPREZENTANȚI DIN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

Sari la conținut