Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

SITUAȚIILE ÎN CARE SE ANULEAZĂ SAU SE REVOCĂ DREPTUL DE ȘEDERE ÎN ROMÂNIA

4 aprilie 2023

În conformitate cu prevederile articolului 77 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de şedere pe termen lung sau temporară în România, dacă se constată ulterior că:

 • la data acordării dreptului de şedere pe termen lung sau a prelungirii dreptului de şedere temporară străinul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege în acest sens;
 • dreptul de şedere pe termen lung sau prelungirea dreptului de şedere temporară a fost obţinut/obţinută prin folosirea de informaţii false, documente false sau falsificate ori de alte mijloace ilegale;
 • dreptul de şedere a fost obţinut în baza unei căsătorii de convenienţă, constatată în condiţiile articolului 63 din actul normativ mai sus menționat;
 • străinul a fost returnat sau expulzat anterior de pe teritoriul României şi a reintrat, sub o altă identitate, în perioada interdicţiei de intrare în România.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de şedere pe termen lung atunci când se constată că:

 • rezidentul permanent constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. Condiţia se consideră îndeplinită dacă a săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani;
 • rezidentul permanent prezintă pericol pentru securitatea naţională.

Totodată, Inspectoratul General pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de şedere temporară atunci când:

 • în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;
 • se constată că, după acordarea dreptului de şedere temporară, străinul căsătorit cu un cetăţean român a avut o absenţă de pe teritoriul României pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu următoarele excepţii prevvăzute la art. 77, alin 3, lit. a^1;
 • se constată că, după acordarea dreptului de şedere temporară pentru studii, străinul şi-a suspendat studiile din alte motive decât cele medicale;
 • se constată că străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a încălcat reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor;
 • se constată că străinul suferă de o boală ce pune în pericol sănătatea publică şi nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente. În situaţia în care boala a survenit ulterior obţinerii permisului de şedere temporară, revocarea va fi dispusă dacă străinul nu se supune măsurilor de tratament medical stabilite de autorităţile competente, iar boala este de natură a împiedica străinul să îşi îndeplinească obligaţiile instituite în sarcina sa prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
 • posesorul unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT sau al unui permis unic pentru lucrători sezonieri solicită asistenţă socială, cu condiţia ca străinul să fie informat în prealabil, în scris, cu privire la acest aspect;
 • se constată că posesorul unei Cărţi albastre a UE sau al unui permis ICT nu are resurse suficiente pentru întreţinerea sa şi a familiei sale la nivelul salariului minim brut garantat în plată.
 • la cerere sau la dobândirea cetăţeniei române;
 • entitatea-gazdă face obiectul unei proceduri de lichidare sau nu derulează nicio activitate economică.

Informații suplimentare găsiți aici: articolele 77-78 https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut