Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

Șederea în România

 • Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora care aveau reședința în România și care doresc să rămână în țară după finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară în România, în calitate de beneficiari ai Acordului de retragere, la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări,  până cel târziu la data de 31 decembrie 2021.
 • Membrii de familie care se alătură cetățeanului britanic, beneficiar al Acordului de retragereîncepând cu data de 01.01.2021 până la 30.09.2021 pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară în România până la data de 31.12.2021.
 • Membrii de familie care se alătură cetățeanului britanic, beneficiar al Acordului de retragere începând cu data de 01.10.2021, au obligația de a solicita prelungirea dreptului de ședere în termen de maximum 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

PERMISUL DE ȘEDERE

Pentru prelungirea dreptului de şedere (obţinerea permisului de şedere), în calitate de beneficiar al Acordului de retragere, se depun următoarele documente:

 • cerere;
 • documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;
 •  dovada asigurării de sănătate valabilă;
 • dovada deţinerii legale a spațiului de locuit (original şi copie);
 • dovada mijloacelor de întreținere.

În cazul membrilor de familie, aceștia, vor prezenta, după caz, și unul din următoarele documente:

 • dovada legăturii de rudenie în cazul membrilor de familie;
 • documente emise de autoritățile din statul de cetățenie sau de rezidență prin care se face dovada că membrul de familie al cetățeanului britanic, beneficiar al art.50 TUE, se află în întreținerea sau gospodărește împreună cu acesta sau se află în situația în care, din motive medicale grave, este necesară asistența personală a acestuia;
 • documentul prin care se atestă faptul că relația de parteneriat cu cetățeanul britanic, beneficiar al art.50 TUE, a fost înregistrată în cazul parteneriatului înregistrat, sau documente care să ateste faptul că persoana în cauză are o relație de conviețuire de lungă durată cu acesta, în cazul parteneriatului neînregistrat.
 • documente din care să rezulte că prezența pe teritoriul României a membrului de familie al cetățeanului britanic, beneficiar al art.50 TUE, este necesară acestuia din urmă pentru a nu fi privat de un drept de ședere acordat în temeiul prezentei ordonanțe de urgență.

În situaţia continuării şederii pe teritoriul României, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii permisului de şedere temporară, titularul este obligat să se prezinte la formaţiunea competentă teritorial a Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea eliberării unui nou permis de şedere temporară.

Permisul pentru lucrătorii frontalieri

Permisul pentru lucrătorii frontalieri reprezintă documentul care dă dreptul de intrare și ieșire în/din România cetățeanului britanic încadrat în muncă pe teritoriul României.

Cererea de eliberare a permisului pentru lucrătorii frontalieri se depune personal la sediul formaţiunii competente teritorial a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază de competenţă lucrătorul frontalier îşi desfăşoară activitatea.

Pentru eliberarea permisului de ședere temporară se depun următoarele documente:

 • cerere,
 • documentul de trecere a frontierei în copie şi original,
 • contractul de muncă, în copie.

Termene pentru permisul de şedere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut mai sus se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

Valabilitatea permiselor de ședere temporară este de 5 ani de la data emiterii.

Valabilitatea permisului pentru lucrătorii frontalieri este egală cu valabilitatea contractului de muncă, dar nu mai mult de 5 ani.

Permisul de şedere se reînnoieşte cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut