Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBŢINUTE DE POLIŢIŞTII SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AI JUDEŢULUI ALBA, ÎN ANUL 2023

22 februarie 2024

2.126 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 4.029 de avize de angajare în muncă au fost emise de polițiștii de imigrări din Alba, în anul 2023. 27 de străini au fost depistați în situații ilegale, dar și amenzi în valoare de 83.000 de lei au fost aplicate de polițiștii de imigrări.

Activitatea de prevenire și combatere a muncii nedeclarate a străinilor reprezintă o prioritate a polițiștilor de imigrări din Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță al cetățeanului, printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.

În ceea ce privește dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, poliţiştii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 2.974 de persoane, dintre care 2.265 de străini din state terțe și 709 din state al Uniunii Europene. Cei mai mulți provin din Nepal – 620, Sri Lanka – 372, Moldova – 309, Bangladesh – 210, India – 205 și Turcia – 109, dar și 709 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania şi Grecia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: angajarea în muncă și studii.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 2.126 de permise de ședere, dintre care 2.114  pentru ședere temporară și 12 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 160 de certificate de înregistrare și 11 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

În perioada analizată au fost înregistrate 4.432 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 4.029 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, iar 403 cereri au fost respinse. Dintre acestea aproximativ 25% reprezintă avize de muncă emise în cazurile în care străinii erau deja pe teritoriul României.

De asemenea, au fost înregistrate 12  invitații pentru cetățenii din state terțe, fiind aprobate toate. A mai fost înregistrat un număr de 26 de cereri privind reîntregirea familiei cu cetățeni din state terțe, fiind avizate toate.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 209 activități specifice de control, în urma cărora au fost depistați în situații ilegale 27 de străini. Dintre aceștia, cei mai mulți provin din Sri Lanka – 7 , Bangladesh – 6, Moldova – 5, Nepal – 2, iar diferența sunt din alte state.

Au fost emise 35 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile de pe teritoriul României, dintre care, pentru ședere ilegală – 16, refuzarea prelungirii dreptului de ședere – 3,  ca urmare a anulării dreptului de ședere/revocare viză de intrare- 16.

Ca urmare a emiterii deciziilor de returnare, față de 8 cetățeni străini, a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 5 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada analizată au fost emise 6 decizii de returnare sub escortă ca urmare a finalizării procedurii de azil și a riscului sustragerii, iar 5 persoane au fost introduse în centrele de custodie publică, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre.

Totodată, au fost aplicate 143 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 83.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, și a prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL  PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI ALBA

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut