Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANŢILOR DE AZIL TIMIȘOARA, ÎN ANUL 2023

26 februarie 2024

În cursul anului 2023, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Timișoara au gestionat înregistrarea a 8.256 de cereri de azil și au soluționat 2.468 de cereri în etapa administrativă, iar în 50 de cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român. De asemenea, 60 de persoane au fost incluse în programele de integrare pe care le pune la dispoziție statul român.

Polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Timișoara (C.R.P.C.S.A. Timișoara), în cursul anului 2023, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a 6 județe, respectiv Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. Astfel, în perioada de referință au fost procesate 2.468 de cereri de azil, iar peste 7.000 de persoaneau fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Timișoara pentru diferite perioade de timp. Având în vedere numărul ridicat de persoane cazate, pe parcursul anului 2023, un număr de 3.665 de solicitanți de azil au fost transferați la alte centre regionale din țară pentru a fi procesați.

Un moment de cotitură în activitatea Centrului Regional Timișoara l-a constituit declanșarea conflictului ruso-ucrainean, în data de 24 februarie 2022, care a generat un aflux masiv de imigranți. A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și

respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Un alt moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare a Deciziei (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la Centrul Timișoara fiind eliberate 1.106 de permise de ședere pe parcursul anului 2023.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin din state precum Bangladesh, Siria, Pakistan, Nepal și Sri Lanka.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 60 de persoane au optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 119 cereri către alte state membre UE.

În cadrul Centrului Timișoara funcționează și Centrul de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara (CTU), prima instituție de acest tip din lume și un model de bune practici (Filipine și Slovacia au realizat astfel de centre după modelul de la Timișoara), fiind un instrument important al politicii de protecție internațională. Acesta a devenit operațional prin intrarea în vigoare a Acordului între Guvernul României și Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, ratificat prin Legea nr. 291/2008 (Acordul Tripartit).

CTU oferă adăpost temporar refugiaților în nevoie de evacuare de urgență din prima țară de azil, fie din cauza riscului de a fi returnați în țara în care sunt persecutați, fie din cauza condițiilor instabile, inumane şi periculoase în care se găsesc şi asigură protecția acestora până la relocarea într-un alt stat.

CTU are în prezent o capacitate de 200 de locuri, dispunând de infrastructură și dotare necesară cu respectarea standardelor de recepție stabilite la nivel european și internațional, ce permit desfășurarea în bune condiții a activităților prevăzute de Acordul Tripartit.

Perioada de ședere temporară pe teritoriul României acordată persoanelor care fac obiectul Acordului este de 6 luni de la data intrării acestora pe teritoriul României, cu posibilitatea prelungirii dreptului de ședere pentru cazuri individuale şi în mod excepțional.

Toate cheltuielile ocazionate de șederea pe teritoriul României a refugiaților din CTU sunt suportate de către UNHCR.

În anul 2023 un număr de 211 persoane au fost cazate în CTU, iar de la intrarea în vigoare a Acordului Tripartit, peste 3.500 de persoane au intrat pe teritoriul României beneficiind de asistență prin intermediul CTU.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL TIMIȘOARA

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut