Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANŢILOR DE AZIL RĂDĂUȚI, ÎN ANUL 2023

22 februarie 2024

În cursul anului 2023, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți au gestionat procesarea a 951 de cereri de azil, și au soluționat  898 de cereri în etapa administrativă, iar în 18 cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român. De asemenea, 38 de persoane au fost incluse în programele de integrare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți, în cursul anului 2023, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a patru județe, respectiv Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. Astfel, în perioada de referință au fost procesate 898 de cereri de azil, peste 700 de persoane au fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Rădăuți.

Un moment de cotitură în activitatea Centrului Regional Rădăuți l-a constituit declanșarea conflictului ruso-ucrainean, în data de 24 februarie 2022, care a generat un aflux masiv de imigranți, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret reprezentând principala poartă de intrare a acestora pe teritoriul României. A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Un alt moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la Centrul Rădăuți fiind eliberate peste 3.500 de permise de ședere pe parcursul anului 2023.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin din state precum Afganistan, Bangladesh, Irak, Pakistan și Siria.

Totodată, pe linia reunificării familiei au fost soluţionate 21 decereri de reunificarea familiei.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 34 au optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 12 cereri către alte state membre UE.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL RĂDĂUȚI

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut