Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANŢILOR DE AZIL GIURGIU, ÎN ANUL 2023

5 martie 2024

În cursul anului 2023, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Giurgiu au gestionat procesarea a 1.779 de cereri de azil în etapa administrativă, iar în 33 de cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român.

Polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil (C.R.P.C.S.A.) Giurgiu, în anul 2023, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a 6 județe, respectiv Giurgiu,  Teleorman, Olt, Dolj, Călărași și Ialomița. Astfel, în perioada de referință au fost procesate 1779de cereri de azil și 1.528 de persoaneau fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Giurgiu.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin, în principal, din state precum Siria, Pakistan, Irak, India, Bangladesh etc..

Totodată, pe linia reunificării familiei au fost soluţionate 13cereri.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 33 de persoaneau optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 54 decereri către alte state membre ale Uniunii Europene.

Solicitanții unei forme de protecție internațională în România ale căror cereri au fost soluționate la nivelul C.R.P.C.S.A. Giurgiu au beneficiat de asistenţă materială, în conformitate cu normele în vigoare.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL GIURGIU

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut