Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANŢILOR DE AZIL GALAȚI, ÎN ANUL 2023

29 februarie 2024

În cursul anului 2023, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați au gestionat procesarea a 1.644 de cereri de azil și au soluționat  1.539 de cereri în etapa administrativă, iar în 122 de cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român. De asemenea, 117 persoane au fost incluse în programele de integrare.

Polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil (C.R.P.C.S.A.) Galați, în anul 2023, au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a 7 județe, respectiv Galaţi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Vaslui şi Bacău. Astfel, în perioada de referință au fost procesate 1.644de cereri de azil și 1.185de persoaneau fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Galați.

Un moment de cotitură în activitatea structurii l-a constituit declanșarea conflictului ruso-ucrainean, în data de 24 februarie 2022, care a generat un aflux masiv de imigranți, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea reprezentând principala poartă de intrare a acestora pe teritoriul României, din zona de competență a centrului. A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Un alt moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și care a avut drept efect introducerea unei protecții temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la C.R.P.C.S.A. Galați fiind eliberate 4.105 permise de ședere, pe parcursul anului 2023.

Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român, provin, în principal, din state precum Siria, Irak, India, Bangladesh, etc..

Totodată, pe linia reunificării familiei au fost soluţionate 21 decereri.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, în perioada de referință, 117 persoaneau optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 53 decereri către alte state membre ale Uniunii Europene.

În perioada analizată, la nivelul structurii noastre au fost demarate 2 (două) obiective de investiții privind îmbunătățirea condițiilor de recepție și cazare a solicitanților de azil, după cum urmează:

  • obiectivul de investiții ”Extinderea capacității de cazare și asistență a solicitanților de azil Galați, prin construcții pe structură metalică și modernizarea/realizarea împrejmuirii existente”, astfel încât la nivelul centrului capacitatea de cazare a fost mărită cu încă 300 de locuri. Totodată, au fost create și noi spații de lucru pentru polițiștii care își desfășoară activitatea la acestă structură.
  • obiectivul de investiții ”Creșterea capacității autorităților române de a oferi condiții de recepție conform SECA”, realizat cu sprijinul Agenții Uniunii Europene pentru Azil la C.R.P.C.S.A. Galați prin care au fost construite 3 grupuri modulare, creând noi spații de lucru și noi spații de cazare a străinilor.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL GALAȚI

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut