Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL DIRECȚIEI PENTRU IMIGRĂRI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRECUM ȘI CELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL SERVICIULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI ILFOV, ÎN ANUL 2023

6 februarie 2024

37.721 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 6.449 de avize de angajare în muncă au fost emise de polițiștii de imigrări, din cadrul celor două structuri, în anul 2023. Peste 1.000 de străini au fost depistați în situații ilegale, dar și amenzi în valoare de peste 2.765.000 lei au fost aplicate de polițiștii de imigrări.

Activitatea de prevenire și combatere a muncii nedeclarate a străinilor reprezintă o prioritate a polițiștilor de imigrări din București și Ilfov, în vederea creșterii gradului de siguranță al cetățeanului, printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.

În ceea ce privește dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, la data de 31 decembrie 2023, pe raza Municipiului București, respectiv a Județului Ilfov, erau înregistrate un număr de 125.890 de persoane, dintre care 88.595 de străini proveniți din state terțe și 37.295 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Cei mai mulți provin din Turcia – 7.508, Nepal – 7.340, Sri Lanka – 5.037,  China – 4.383, India – 3.406, Republica Moldova – 2.169,  Bangladesh – 1.030, Vietnam – 1.001, din Uniunea Europeană/SEE/CH, majoritatea provin din Franța, Grecia, Germania, Italia, Olanda și Suedia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt angajarea în muncă și studii și reîntregirea familiei.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 37.721 de permise de ședere, dintre care 36.072 pentru ședere temporară și 1.649 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 7.654 de certificate de înregistrare și 490 de cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

În perioada analizată au fost înregistrate 7.935 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 6.433 de avize de angajare pentru lucrători permanenți şi detașați, iar 1.830 de cereri au fost respinse. Dintre acestea aproximativ 630 reprezintă avize de muncă emise în cazurile în care străinii erau deja pe teritoriul României.

De asemenea, au fost înregistrate 663 de invitații pentru cetățenii din state terțe, fiind aprobate 432 și respinse 209. A mai fost soluționat un număr de 872 de cereri privind reîntregirea familiei cu cetățeni din state terțe, fiind avizate – 770 și respinse – 112.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 2.205 de activități specifice de control, în urma cărora au fost depistați în situații ilegale 836 de străini.

Au fost emise 1.195 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile de pe teritoriul României, dintre care, pentru ședere ilegală – 216, refuzarea prelungirii dreptului de ședere  – 211, la cerere  –  568, și ca urmare a anulării dreptului de ședere/revocare viză de intrare – 145, iar diferența au făcut obiectul altor situații.

Ca urmare a emiterii deciziilor de returnare, față de 478 de cetățeni străini, a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pentru perioade cuprinse între 6 luni și 5 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada analizată au fost emise 296 de decizii de returnare sub escortă ca urmare a finalizării procedurii de azil și a riscului sustragerii, iar 59 de persoane au fost introduse în centrele de custodie publică, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre.

Totodată, au fost aplicate 2.098 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.765.250 lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, și a prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că, până la data de 27 noiembrie 2023, activitatea la nivelul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București și Serviciului pentru Imigrări al Județului Ilfov s-a desfășurat exclusiv în strada Nicolae Iorga, nr.23, Sector 1, București, fiind utilizate un număr de 7 ghişee pentru Direcția pentru Imigrări a Municipiului București și 3 ghişee pentru Serviciul pentru Imigrări al Județului Ilfov, organizate în 2 containere metalice compartimentate.

În prezent activitatea de relații cu publicul la nivelul structurilor menționate se desfășoară exclusiv în punctul de lucru din cadrul Complexului Comercial Grand Arena Mall, fiind operaționalizate 30 de ghișee cu publicul, destinate pentru preluarea solicitărilor privind prelungirea dreptului de ședere, eliberarea avizelor de angajare, înregistrarea rezidenței și eliberarea de documente.

Pentru digitalizarea, eficientizarea și fluidizarea fluxurilor de lucru se utilizează un sistem performant de management al cozilor, sistem care este interoperabil cu sistemul integrat de management al străinilor. Astfel, sistemul de ticketing preia datele introduse de străini în programul de programare on-line, iar la ora prezentării pe monitoarele din sala de așteptare se afișează în mod automat toate informațiile necesare, respectiv numărul programării, ora la care trebuie să se prezinte la ghișeu, ghișeul la care se va prezenta străinul, precum și scopul prezenței acestuia.

Prin operaționalizarea acestor spații de lucru s-a avut în vedere reducerea timpului alocat primirii și procesării cererilor la ghișeu, creșterea gradului de satisfacție ale cetățeanului față de serviciile de care beneficiază, eliminarea capacității aglomerării solicitanților la ghișeele celor două structuri, creșterea capacității de preluare a cererilor.

Costurile amenajărilor au fost suportate integral de comodant, iar costurile pentru dotare (mobilier și sistem de management al cozilor) au fost suportate de Organizație Internațională pentru Migrație (OIM), prin intermediul unui contract de sponsorizare, spațiul având o suprafață totală de 500 mp.

DIRECȚIA PENTRU IMIGRĂRI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI ILFOV

ULTIMA
ORĂ

PESTE 100 DE STRĂINI DEPISTAȚI ÎN SITUAȚII ILEGALE, ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ, DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut