Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII BIROULUI PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI SUCEAVA, ÎN ANUL 2023

6 martie 2024

În cursul anului 2023, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Suceava au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 3.356 de persoane, dintre care 2.543 din state terțe și 813 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 107 străini în situații ilegale și emise 48 de decizii de returnare, 7 străini au fost luați în custodie publică, iar 2 străini au fost îndepărtați sub escortă. De asemenea, au fost eliberate 4.596 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 23 de interdicții de intrare în România și 253 de sancțiuni contravenționale în valoare de 26.800 de lei.

În cursul anului 2023, poliţiştii din cadrul Biroul pentru Imigrări al județului Suceava au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru  3.566 de persoane, dintre care 2.753 destrăini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, China, Nepal, Sri Lanka si Bangladesh și 813 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Austria, Germania şi Olanda.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 1.478de permise de ședere, dintre care 1.449pentru ședere temporară și 29 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 109 certificate de înregistrare și 17 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH .

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 5.333 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 4.596 deavize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, 737 de cereri fiind respinse.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 38 de acțiuni cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu și 112 verificări în teren, în urma cărora au fost depistați 107 străini în situații ilegale. Pentru 48 de cetățeni străini au fost emise decizii de returnare de pe teritoriul României, 2 dintre aceștia au fost conduși cu escortă până la punctul de frontieră, 7 au fost luați în custodie publică până la îndepărtare, 7 au fost tolerați, iar pentru 32 s-a stabilit termenul de plecare voluntară și au fost sancţionați contravenţional, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată sau a O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 23 de interdicții de intrare în România pentru perioade cuprinse între 3 luni și 5 ani și aplicate 235 de sancțiuni contravenționale în valoare de 26.800 de lei.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță al cetățeanului.

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL  PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI SUCEAVA

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut