Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATELE ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN GORJ, ÎN ANUL 2019

23 ianuarie 2020

În cursul anului 2019, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii în România pentru 706 persoane, dintre care 329 din state terţe şi 377 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 13 străini în situaţii ilegale şi emise 40 de decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 84 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 24.175 de lei.

În ceea ce priveşte şederea/rezidenţa pe teritoriul României, în anul 2019, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii, pe raza judeţului, pentru 706 persoane, dintre care 329 de străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Republica Turcia şi Republica Serbia şi 377 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania şi Germania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare/detașare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 17  invitaţii depuse pentru străini din Egipt, Irak, India, Libia, Siria, Sudan şi Tunisia.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 183 de permise de şedere, dintre care 178 pentru şedere temporară şi 5 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 62 de certificate de înregistrare şi 7 cărţi de rezidenţă permanentă.

În urma activităților specifice desfășurate de polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Gorj au fost emise 40 de decizii de returnare ca urmare a revocării dreptului de ședere temporară, revocării vizelor de intrare pe teritoriul României și pentru ședere ilegală, deoarece străinii în cauză nu mai îndeplineau conditiile prevăzute de lege

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 124 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 123 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă, au fost organizate 64 de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 13 străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, iar pentru un cetățean străin a fost.emisă decizie de returnare sub escortă, acesta fiind însoțit sub escortă la P.T.F. Henry Coandă în vederea returnării de pe teritoriul României, pe numele său a fost instituită și măsura nepermiterii intrării în țara noastră pe o perioadă de 5 ani.

Totodată, au fost aplicate 84 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 24.175 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI GORJ

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut