Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REZULTATE OBȚINUTE DE POLIȚIȘTII DIN CADRUL CENTRULUI REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICITANȚILOR DE AZIL RĂDĂUȚI ÎN PRIMELE CINCI LUNI ALE ACESTUI AN: 2.845 DE PERMISE DE ȘEDERE TEMPORARĂ AU FOST ELIBERATE ÎN PRIMELE CINCI LUNI ALE ANULUI 2024

4 iunie 2024

Adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina, în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri, având drept efect introducerea protecției temporare s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru a oferi acces rapid la teritoriu, protecție și drepturi pentru refugiații strămutați din Ucraina.

Astfel, conform situației actuale, pentru punerea în aplicare a Deciziei adoptate prin Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022, privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți au fost eliberate 2.845 de permise de ședere temporară, doar în primele cinci luni ale anului 2024.

Răspunsul de până acum pune accentul pe includerea efectivă a refugiaților în comunitățile gazdă, astfel încât aceștia să poată avea acces la oportunități de muncă decente, asistență socială, asistență medicală, precum și educație și cazare.

În perioada de referință, polițiștii din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Rădăuți au gestionat procesarea a șase cereri de azil, dar și procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român.

De asemenea, polițiștii de imigrări au soluționat 114 cereri în etapa administrativă, iar în 10 cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român.

Au fost derulate programe de integrare în societatea românească pentru 36 de beneficiari ai unei forme de protecție. Aceste măsuri sunt activităţi necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România, desfăşurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest domeniu, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Totodată, au fost instrumentate 36 de cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie în România și 40 de cereri pentru eliberarea permiselor de ședere beneficiarilor unei forme de protecție.

Competența teritorială a centrului se întinde pe raza a patru județe, respectiv Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. Astfel, în perioada analizată, în vederea respectării standardelor minime de calitate a serviciilor sociale acordate în sistem integrat solicitanților de azil și beneficiarilor unei forme de protecție internațională, s-au asigurat condițiile de recepție și cazare, dar și informarea și consilierea a peste 80 de persoane care au fost cazate în cadrul centrului.

Cei mai mulți străini care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român provin din state precum Siria, Bangladesh, Etiopia etc..

Preocuparea permanentă acordată persoanelor cu nevoi specifice, aflate în situații de risc, de a oferi asistență și de a furniza servicii specializate, s-a materializat la nivelul centrului prin finalizarea proiectului de investiții finanțat din fonduri europene nerambursabile – Mecanismul Financiar Norvegian – prin „Construirea unui imobil destinat solicitanților de azil ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile”, proiect de o importanță majoră, care a creat facilități pentru consiliere individuală, colectivă, amenajarea unei încăperi „mama si copilul”, spațiu de joacă și activități pentru copii, sală de sport și recuperare medicală. Astfel, grupurile vulnerabile care includ persoanele refugiate care se confruntă cu dificultăți sociale, economice și de sănătate vor beneficia de condiții de recepție și servicii adecvate la standarde ridicate, inclusiv protecție, educație și îngrijire adecvată pentru o dezvoltare normală, esențiale pentru o societate mai echitabilă și incluzivă.

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare.  

CENTRUL REGIONAL DE PROCEDURI ȘI CAZARE A SOLICTANȚILOR DE AZIL RĂDĂUȚI

ULTIMA
ORĂ

POLIȚIȘTII DE IMIGRARI AU FOST LA DATORIE ȘI ÎN ULTIMELE 48 DE ORE

Sari la conținut