Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REUNIFICAREA FAMILIEI

Reunificarea familiei în cazul beneficiarilor protecției internaționale

Persoanelor care au dobândit statutul de refugiat sau protecție subsidiară în România pot să solicite reunificarea familiei pentru membrii lor de familie, dacă aceștia nu se află pe teritoriul României. Cererile se depun la structura specializată pe probleme de azil a Inspectoratului General pentru Imigrări

 

Prin membri de familie ai beneficiarului protecției internaționale, se înțelege:

  • soțul sau, după caz, soția beneficiarului protecției internaționale;
  • copiii minori ai beneficiarului protecției internaționale sau copiii minori ai soțului/soției beneficiarului, cu condiția ca aceștia să fie necăsătoriți, indiferent dacă sunt din căsătorie ori din afara acesteia sau adoptați potrivit legislației naționale a țării de origine;
  • tatăl sau mama beneficiarului statutului de refugiat sau al protecției subsidiare sau o altă persoană majoră care este responsabilă pentru acesta, potrivit legii române, atunci când respectivul beneficiar este minor și necăsătorit.

La momentul depunerii cererii de reunificare, beneficiarul protecției internaționale va prezenta și documente (certificat de naștere, certificat de căsătorie, carte de identitate etc.), în original, din care să rezulte în mod clar legăturile de familie dintre membrul de familie în numele căruia este depusă cererea și persoana sa, ori, în lipsa acestora, orice alte dovezi care să probeze calitatea de membru de familie.

Atunci când este necesar pentru obținerea datelor și informațiilor suplimentare cu privire la legăturile de familie, precum și pentru clarificarea altor aspecte relevante cu privire la cererea de reunificare a familiei, funcționarul responsabil de caz va efectua un interviu cu beneficiarul protecției internaționale.

 

Situația îndeplinirii condițiilor pentru reunificarea familiei

Daca funcționarul responsabil de caz constată că a fost facută dovada legăturii de rudenie de către beneficiarul protecției internaționale sau, după caz, a încheierii căsătoriei anterior intrării pe teritoriul României (căsătoria trebuie să fie încheiată anterior ultimei intrări pe teritoriul României a străinului înainte de obținerea statutului de refugiat sau a protecției subsidiare), va comunica Centrului Național de Vize o notă prin care confirmă îndeplinirea condițiilor pentru reunificarea familiei, prin care va solicita ca misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României să acorde viza de scurta ședere pentru membrii de familie‚ care dețin documente de călătorie valabile.

Centrul Național de Vize va transmite notificarea, în cel mai scurt timp, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se afla membrul de familie al beneficiarului protecției internaționale în România, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular trebuie să elibereze, în condițiile prevăzute de lege, persoanei interesate, la cerere, viza de intrare în România, de scurtă ședere, după ce îi stabilește identitatea și numai dacă prezintă un document de călătorie valabil.

Pentru membrii de familie, care nu dețin documente de călătorie valabile, sunt în imposibilitatea de a le obține și se află în afara țării de origine, la solicitarea funcționarului responsabil de caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titluri de călătorie și acordă viza de scurtă ședere în vederea intrării în țară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României. Misiunea diplomatică sau oficiul consular din țara în care se află membrul de familie trebuie să elibereze titlul de călătorie, după verificarea identității acestuia.

Dacă membrul de familie nu prezintă documente suficiente care să îi ateste identitatea, misiunea diplomatică sau oficiul consular nu va elibera viza de intrare pe teritoriul României ori, după caz, nu va remite titlul de călătorie solicitat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

După intrarea pe teritoriul României a membrilor de familie, în cazul în care există acordul acestora cu privire la cererea de azil, soluționarea cererii va fi facută potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 

Situația neîndeplinirii condițiilor pentru reunificarea familiei

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru reunificarea familiei de către membrul de familie al beneficiarului protecției internaționale în România, funcționarul responsabil de caz va emite o hotărâre de respingere a cererii. Hotărârea se comunică străinului care a depus cererea de reunificare a familiei.

Procedura de reunificare a familiei trebuie finalizată cât mai curând posibil, fără a se depăși 9 luni de la data depunerii cererii. În cazul în care este necesar să fie efectuate verificări suplimentare, termenul de 9 luni poate fi prelungit cu cel mult 6 luni.

ULTIMA
ORĂ

11 STRĂINI CARE AU FOST DEPISTAȚI ÎN TENTATIVĂ DE TRECERE FRAUDULOASĂ A FRONTIEREI DE STAT, AU FOST ÎNDEPĂRTAȚI SUB ESCORTĂ DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CAZARE A STRĂINILOR LUAȚI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ ARAD

Sari la conținut