Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN DOLJ, ÎN ANUL 2023

14 februarie 2024

În anul 2023, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al Județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 5.703 de persoane, dintre care 3.988 din state terțe și 1.459 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost înregistrate 1.497 de cereri de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați. Au fost depistați 337 de străini în situații ilegale și emise 121 de decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 875 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 625.300 lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Imigrări al Județului Dolj s-a desfășurat, pe parcursul anului 2023, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație, activitatea de prevenire și combatere a muncii nedeclarate a străinilor reprezentând o prioritate a polițiștilor de imigrări din Dolj, în vederea creșterii gradului de siguranță al cetățeanului, printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.

Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al Județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 5.703 persoane, dintre care 3.988 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia, Siria, Iran, Iordania și 1.459 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă, au fost primite 40 invitații, dintre care 27 au fost soluţionate favorabil, 7 respinse, iar 6 se află în curs de soluționare. Acestea au fost depuse pentru străini din Iordania, Afganistan, Siria, Liban, Palestina, Egipt și Libia.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 1.602 de permise de ședere, dintre care 1.575 pentru ședere temporară și 27 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 246 de certificate de înregistrare și 18 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 1.497 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 359 avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 684 acțiuni, controale și verificări în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 77 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 49 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 12 au solicitat o formă de protecție internațională, 6 au fost cazați în centrul de cazare, iar 60 au fost conduși sub escortă până la punctul de trecere al frontierei.

Totodată, au fost aplicate 875 de sancțiuni contravenționale în valoare de 625.300 lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene șiO.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa http://igi.mai.gov.ro/

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI DOLJ

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut