Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN JUDEȚUL ARAD, ÎN ANUL 2019

3 februarie 2020

În cursul anului 2019, poliţiştii Serviciul pentru Imigrări al judeţului Arad au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 4201 persoane, dintre care 1812 din state terţe şi 2389 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 230 de străini în situaţii ilegale şi emise 140 decizii de returnare. De asemenea, au fost emise 792 de avize de muncă pentru lucrători permanenți. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 180 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproape 295.800 lei.

Poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Arad, în anul 2019, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 4201 persoane, dintre care 1812 străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Turcia, Vietnam, China şi 2389 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Germania, Italia şi Austria.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, educaţie, religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astefel, în perioada de referinţă au fost primite 21 invitații și 2154 cereri în vederea reglementării șederii pentru reîntregirea familiei, prelungirea dreptului de ședere și a aprobării stabilirii domiciliului.

De asemenea, au fost înregistrate 845 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 792 de  avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Totodată, în perioada de referinţă, au fost emise 1296 pemise de şedere, dintre care 1252 pentru şedere temporară şi 44 pentru şedere pe termen lung. De asemenea, au fost eliberate 534 de certificate de înregistrare şi 40 cărţi de rezidenţă permanentă.

Pe linia combaterii şederii ilegale, au fost organizate 138  de acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 230 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 140  decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, au fost aplicate 180 sancţiuni contravenţionale în valoare de 295800 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii EuropeneSpaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa http://igi.mai.gov.ro/.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI  AL JUDEŢULUI ARAD

ULTIMA
ORĂ

ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN, POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU INTRODUS ÎN CENTRELE DE CUSTODIE PUBLICĂ APROXIMATIV 280 DE STRĂINI

Sari la conținut