Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN GORJ, ÎN ANUL 2020

21 ianuarie 2021

În cursul anului 2020, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii și rezidenții pe teritoriul României   pentru 713 persoane, cetățeni terți și europeni. Au fost depistaţi 15 străini în situaţii ilegale, fiind  emise 9 decizii de returnare de pe teritoriul României. De asemenea, au fost acordate 36 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 44 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 14.000 lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Gorj s-a desfășurat pe parcursul anului 2020 în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce priveşte şederea/rezidenţa pe teritoriul României, în anul 2020, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Imigrări al judeţului Gorj au asigurat managementul şederii, pe raza judeţului, pentru 713 persoane, dintre care 365 din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova, Turcia şi Serbia şi 348 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare/detașare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

De asemenea, ca urmare a aprobării dreptului de şedere au fost emise 145 de permise de şedere, dintre care 136 pentru şederea temporară şi 9 pe termen lung. Au fost eliberate 49 de certificate de înregistrare şi 12 cărţi de rezidenţă permanentă.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 7  invitaţii, depuse pentru străini din Indonezia, Liban și Siria.

În urma activităților specifice desfășurate de polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Gorj au fost emise 9 decizii de returnare ca urmare a revocării dreptului de ședere temporară și pentru ședere ilegală, întrucât străinii în cauză nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de lege.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 37 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 36 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pe parcursul anului, polițiștii de imigrări au organizat 36 de acțiuni și controale pe linia combaterii şederii ilegale, în cooperare cu instituțiile care au atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 6 străini în ședere ilegală, fiind emise 3 decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 44 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 14.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI GORJ

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut