Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITĂTEA POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN DÂMBOVIȚA, ÎN ANUL 2020

25 ianuarie 2021

 În cursul anului 2020, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Dâmbovița au asigurat managementul șederii și rezidenței în România pentru 549 de persoane, dintre care peste 467 din state terțe și 82 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 13 străini în situații ilegale și emise 17 decizii de returnare, iar 2 cetățeni străini au fost îndepărtați sub escortă. De asemenea, au fost emise 186 avize de muncă pentru lucrători permanenți. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 5.200 de lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Dâmbovița s-a desfășurat pe parcursul anului 2020 în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise de prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2020, polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Dâmbovța au asigurat managementul șederii pentru 549 de persoane, dintre care 467 din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Turcia și Sri Lanka, și 82 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia și Spania.

Principalele scopuri pentru care străini și-au stabilit reședința pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetățenilor români, UE sau SEE), studii, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul țării noastre.

Astfel, în ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință au fost primite invitații, depuse majoritatea pentru străini din Liban.

De asemenea, ca urmare a aprobării dreptului de ședere au fost emise 478 de permise de ședere pentru ședere temporară și 11 permise de ședere pe termen lung. Au fost eliberate 68 de certificate de înregistrare și 13 cărți de rezidență permanentă.

În aceiași perioadă, au fost înregistrate 240 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 186 de avize pentru lucrători permanenți, majoritatea pentru străini provenind din India, Moldova și Nepal.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu în urma cărora au fost depistați 13 străini în situații ilegale.

Pentru străinii aflați în situații ilegale sau care nu mai întruneau condițiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de ședere, au fost emise 17 decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 2 au fost îndepărtați sub escortă. Pentru persoane a fost aplicată măsura de nepermiterea intrării în țară pentru perioade cuprinse între 6 luni și 5 ani.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de 5.200 lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată, O.U.G. 102 / 2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale UE/SEE/CH și O.U.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut