Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITĂTEA  POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN CĂLĂRAŞI, ÎN ANUL 2021

9 februarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al județului Călăraşi au asigurat managementul șederii și rezidenței în România pentru 795 de persoane, dintre care 546 din state terțe și 249 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 3 străini în situații ilegale și emise 3 decizii de returnare. De asemenea, au fost emise 206 avize de muncă pentru lucrători permanenți. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 4200 de lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Călăraşi s-a desfășurat pe parcursul anului 2021 în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare pe linie de migrație și luând în considerare dispozițiile legale, recomandările și măsurile emise pentru prevenire şi limitare a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19).

Astfel, în ceea ce privește șederea și rezidența pe teritoriul României, în anul 2021, polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Călăraşi au asigurat managementul șederii pentru 795 de persoane, dintre care 546 din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, China, Turcia, Nepal și Siria, și 249 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Bulgaria, Spania şi Franţa.

Principalele scopuri pentru care străini și-au stabilit reședința pe teritoriul României sunt angajarea în muncă și reîntregirea familiei.

Astfel, în ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință au fost primite 11 invitații, depuse majoritatea pentru străini din Liban.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 269 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 206 de avize pentru lucrători permanenți, majoritatea pentru străini provenind din Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka.

Pe linia combaterii șederii ilegale, verificarea îndeplinirii condiţiilor de prelungire a dreptului de şedere sau de emitere a avizelor de muncă, în perioada de referință, au fost organizate 43 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu. Au fost depistați 3 cetățeni străini în situații ilegale și emise 3 decizii de returnare.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 4200 lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată, sau a  O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut