Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN ARGEȘ, ÎN ANUL 2021

21 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Argeș au asigurat managementul șederii în România pentru 2836 de persoane, dintre care 1882 din state terțe și 954 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 26 de străini în situații ilegale și emise 9 decizii de returnare de pe teritoriul României.

De asemenea, au fost acordate 1025 de avize de angajare pentru lucrătorii permanenți, detașați și înalt calificați. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 91 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 127.000 de lei.

Activitatea polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Argeș, pe parcursul anului 2021, s-a desfășurat în contextul situației epidemiologice naționale și internaționale, determinată de răspândirea SARS-CoV-2, cetățenilor străini fiindu-le aplicabile prevederile H.G. nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei, precum și prevederile art. 4, alin. (5) din Legea 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, referitoare la prelungirea termenelor valabilității documentelor.

Astfel, în  ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2021, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Argeş au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 2836 de persoane, dintre care 1882 din state terțe, cei mai mulți din Turcia,Nepal, India și Vietnam, precum și 954 din Uniunea Europenă/SEE/CH, majoritatea din Franța și Italia.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate 1156 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 1025 de avize de angajare/detașare pentru lucrători permanenţi, detașați și înalt calificați.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 3 invitații depuse pentru străini din Iordania, India și Siria.

De asemenea, ca urmare a aprobării prelungirii dreptului de ședere au fost emise 1173de permise pentru ședere temporară și pe termen lung. Au fost eliberate 177 de certificate de înregistrare și 10 cărți de rezidență permanentă.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 26 de străini în situații ilegale, fiind emise 9 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligația de returnare de pe teritoriul României, din care 4 sub escortă,  și  instituite 6 consemne de interzicere a intrării în România, pentru perioade cuprinse între 3 luni și 5 ani.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 91 desancțiuni contravenționale în valoare de peste 127.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI ARGEȘ

ULTIMA
ORĂ

INFORMARE PRIVIND PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Sari la conținut