Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN ALBA, ÎN ANUL 2021

7 februarie 2022

În cursul anului 2021, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Alba au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 1.761 persoane, dintre care 1.024 din state terţe şi 737 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 32 de străini în situaţii ilegale, au fost emise 47 decizii de returnare, dintre care 12 sub escortă şi 3 comunicări de părăsire a teritoriului României. De asemenea, au fost emise 976 avize de muncă pentru lucrători permanenți, 817 pemise de şedere, 213 documente de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplict 25 de sancţiuni contravenţionale în valuare de 53.900 lei.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, U.E. sau S.E.E.), angajare în muncă, educaţie, religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul României.

Astfel, în perioada de referinţă au fost primite și înregistrate un număr de 9 cereri de invitație, 1.103 cereripentru eliberarea avizelor de angajare în muncă/detașare, 11 cereri în vederea admisiei în scopul reîntregirii familiei și un numărde825 cereri în vederea reglementării șederii pe teritoriul României, din care: 789 cereri de prelungire a dreptului de şedere temporară, 29 cereri de eliberare a  permiselor de sedere pe termen lung şi 7 cereri de aprobare a stabilirii domiciliului pe teritoriul României.

În ce priveşte înregistrarea rezidenţei pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre U.E. şi S.E.E., în anul 2021 au fost primite şi înregistrate un număr de 220 cereri, din care : 195cereri pentru eliberarea certificatului de înregistrare și 25 cereri pentru eliberarea cărţii de rezidenţă permanentă.

Astfel, ca urmare a soluționării cererilor înregistrate la nivelul serviciului, au fost emise un număr de 9invitații, 976 avize de angajare în muncă, 10comunicări emise în vederea obținerii vizei de lungă ședere pentru reîntregirea familiei, 817 pemise de şedere, dintre care 788 permise de şedere temporară şi 29permise de şedere pe termen lung. De asemenea, au fost 190 certificate de înregistrare şi 23cărţi de rezidenţă permanentă.

Pe linia combaterii şederii ilegale, au fost organizate 29 acţiuni şi 15 controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, în urma cărora au fost depistaţi 32 de străini în situaţii ilegale, din care un număr de 10 cetățeni străini au solicitat azil, pentru un număr de 12 cetățeni străini au fost emise decizii de returnare sub escortă fiind introduși în Centrul de Custodie Publică, împotriva a 3 cetățeni străini s-a luat măsura comunicării obligaţiei de părăsire a teritoriului României în termen de 3 zile, pentru 1 cetățean străin minor a fost luată măsura plasarii într-un centru de plasament, împotriva a 2 cetățeni străini depistați a fost luată măsura îndepărtării de pe teritoriul naţional fiind emise decizii de returnare iar pentru un cetățean strain depistat că desfășura activități fără forme legale, nu a fost luată nici o măsură fiind interzisă îndepărtarea. În acest caz a fost luată măsura sancționării societății pentru primirea la muncă a unui strain fără aviz de angajare sau detașare.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise un număr de 47 decizii de returnare.

Totodată, au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 53.900 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/ 2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituţiei la adresa http://igi.mai.gov.ro/.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI  AL JUDEŢULUI ALBA

ULTIMA
ORĂ

PESTE 150 DE PERSOANE AU FOST VERIFICATE DE POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI DIN CONSTANȚA, ÎN COOPERARE CU STRUCTURI, CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

Sari la conținut