Ministerul Afacerilor Interne
romana engleza
Print

REPERE DIN ACTIVITATEA OPERATIVĂ A POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN MUREȘ, ÎN ANUL 2021

28 ianuarie 2022

În cursul anului 2021, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Mureș au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 3.673 de persoane, din state terţe şi europene. Au fost emise 1.656 de documente de ședere și 555 de avize de muncă. Polițiștii au depistat 18 străini aflați în situații ilegale. De asemenea, au fost emise 47 de documente administrative prin care străinii au fost obligați să părăsească țara și s-au instituit 14 măsuri de nepermiterea intrării pe teritoriul României pentru diverse perioade de timp. Totodată, poliţişti de imigrări au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale în valoare de 8.100 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Mureș, în cursul anului 2021, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 3.673 de persoane, dintre care 2.512 de cetățeni ai U.E/S.E.E/C.H, cei mai mulți proveniți din Italia, Germania, Ungaria, Olanda, Suedia și 1.161 de cetățeni din state terțe, dintre care majoritatea din Moldova, Nepal, Turcia, SUA şi Vietnam.

Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit rezidența sunt conexe dreptului la unitatea familiei, respectiv, reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetățenilor români, U.E sau S.E.E, pentru studii, angajare în muncă sau stabilirea permanentă pe teritoriul țării noastre.

În ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință, au fost înregistrate 17 invitații depuse pentru străini proveniți în principal din Iordania, Irak, Afganistan și 6 cereri de admisie în scopul reîntregirii familiei pentru cetățeni din Palestina, Turcia şi Zimbabwe. 

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 854 de permise de ședere, dintre care 802 pentru ședere temporară și 52 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 773 de certificate de înregistrare, 26 de cărți de rezidență permanentă și 3 cărți de rezidență temporară pentru cetățenii terți, membri de familie ai cetățenilor U.E/S.E.E/C.H.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 663 de cereri de obținere a avizelor de angajare în muncă, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetățeni proveniți în principal din Nepal, Turcia, Bangladesh, Pakistan şi India. Dintre acestea 555 de cereri au fost aprobate, fiind emise avize de angajare în muncă pentru lucrători permanenți.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință au fost organizate 90 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost au depistați 18 străini aflați în situații ilegale.

Au fost emise 46 de acte administrative, prin care s-a stabilit obligația de a părăsi  țara noastră în diverse perioade de timp, și instituite 14 măsuri de nepermiterea intrării pe teritoriul României pentru perioade cuprinse între 6 luni și 2 ani. De asemenea, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Mureș au dispus măsuri de revocare și încetare a dreptului de ședere pentru 57 de vize.

Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale în valoare de 8100  de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale U.E/S.E.E și a cetățenilor Confederației Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare, respectiv O.G 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra legalității șederii străinilor în România, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate sunt acțiunile prioritare ale polițiștilor de imigrări, care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informații privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentația necesară prelungirii dreptului de ședere/înregistrării dreptului de rezidență, tipuri de formulare și alte informații, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanții să utilizeze aplicația on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpilor de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI MUREŞ

ULTIMA
ORĂ

72 DE POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

POLIȚIȘTII DE IMIGRĂRI AU EMIS, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ACESTEI LUNI, PESTE 1.700 DE PERMISE DE ȘEDERE PENTRU BENEFICIARII PROTECȚIEI TEMPORARE

Sari la conținut